OL152

Pátek po 4. neděli velikonoční

ZvětšitZmenšitResetovat

TyR.syn,můjjsidil.zplodnes2jsemnoviljsem1.3stauSió*nahosvékrá3lehoře!nu,na4svasvédinovoVy2.hlásím5Hospomiřehodroz5*Pántí,nusyn, +„Tykl:můj6jsizplodil.“jsem6dnessyn,TyR.7můjjsidil.zplodnes8jsemadámžá3.„Po9mě,dejrotekdy,v mati9jekontví*do10vlastnicmě.či10zenytloucižeš4.11rozjeprutem,lezže11nýmnoudohli12ko*jarozžešbít.“jebu12syn,TyR.13můjjsidil.zplodnes14jsempové,pte!chože,5.Nu15králoci,vlate*Dej16řísimě!da16zeřidrobteponi6.V báz17ses chvě*nímhopoHos17nu,dite!chejpo18slousyn,TyR.19můjjsidil.zplodnes20jsem
TyR.syn,můjjsidil.zplodnes2jsemsvévilho1.jsemno3ustanu,óSilekrá3*nahoře!svéna4svadinovoVy2.hlásím5Hospomiřehodroz5*Pántí,nusyn, +„Tykl:můj6jsizplodil.“jsem6dnessyn,TyR.7můjjsidil.zplodnes8jsemdámatidej9žá3.„Pomě,dy,do*rovlastv maje9tekzenymě.nictví10čikonžecileznýmžeš4.je11tlourozhlinoutem,pruko*ja11žešrozbít.“do12jebusyn,TyR.13můjjsidil.zplodnes14jsempové,pte!chože,5.Nu15králořizedamě!tesi16Dej*ci,řívlaHostepodinu,6.niV bázse17drobpochejsloute!*s chvě18pohonímsyn,TyR.19můjjsidil.zplodnes20jsem
TyR.syn,můjjsidil.zplodnes2jsemsvévilho1.jsemno3ustanu,óSilekrá3*nahoře!svéna4svadinovoVy2.hlásím5Hospo„Tykl:jsihodnutí,5rozmiřePán*zplodnesdil.“syn, +6můjjsemsyn,TyR.7můjjsidil.zplodnes8jsemdámatidej9žá3.„Pomě,dy,do*rovlastv maje9tekzenymě.nictví10čikonžecileznýmžeš4.je11tlourozhlinoutem,pruko*ja11žešrozbít.“do12jebusyn,TyR.13můjjsidil.zplodnes14jsempové,pte!chože,5.Nu15králořizedamě!tesi16Dej*ci,řívlaHostepodinu,6.niV bázse17drobpochejsloute!*s chvě18pohonímsyn,TyR.19můjjsidil.zplodnes20jsem
jsemzplodil.jsimůjsyn,TyR.dneshokrásvélejsemu31.novilstahosvaře!Sió4na*nanu,svévoroznohodnutí,hlásím5Vy2.poHosdimůjjsisyn, +*miPánře6„Tykl:zplodnesdil.“jsem6jsemzplodil.R.jsiTymůj7dnessyn,v matijetekžádej9„Po3.dámamě,nyčizekonmě.dy,do*9rotvínicvlastnýmpruželeztem,žešjeroz114.citloubujebít.“žešrozhli12ja*kodonoujsemzplodil.R.jsiTymůj13dnessyn,Dejpte!*chopoteže,5.krá15Nuvé,lozedařimě!ří16sivlaci,Hostepodinu,6.niV bázse17drobpochejsloute!*s chvě18pohonímsyn,TyR.19můjjsidil.zplodnes20jsem
jsemzplodil.jsimůjsyn,TyR.dneshokrásvélejsemu31.novilstahosvaře!Sió4na*nanu,svévoroznohodnutí,hlásím5Vy2.poHosdimůjjsisyn, +*miPánře6„Tykl:zplodnesdil.“jsem6jsemzplodil.R.jsiTymůj7dnessyn,jetekv marody,dejmě,9„Po3.žádámtiazečinymě.nicvlast10do*kontvínýmpruželeztem,žešjeroz114.citloubujebít.“žešrozhli12ja*kodonoujsemzplodil.R.jsiTymůj13dnessyn,Dejpte!*chopoteže,5.krá15Nuvé,lozedařimě!ří16sivlaci,Hostepodinu,6.niV bázse17drobpochejsloute!*s chvě18pohonímjsemzplodil.jsiR.můj19Tysyn,dnes
jsemzplodil.jsimůjsyn,TyR.dneshokrásvélejsemu31.novilstahosvaře!Sió4na*nanu,svéhodroznuvomití,Pán*sím5HosVy2.hládinopodnesjsemzplodil.“„Tyjsiřekl:syn, +můj6jsemzplodil.R.jsiTymůj7dnessyn,jetekv marody,dejmě,9„Po3.žádámtiazečinymě.nicvlast10do*kontvínýmpruželeztem,žešjeroz114.citloubujebít.“žešrozhli12ja*kodonoujsemzplodil.R.jsiTymůj13dnessyn,Dejpte!*chopoteže,5.krá15Nuvé,lozedařimě!ří16sivlaci,Hostepodinu,6.niV bázse17drobpochejsloute!*s chvě18pohonímjsemzplodil.jsiR.můj19Tysyn,dnes
jsemzplodil.jsimůjsyn,TyR.dneshokrásvélejsemu31.novilstahosvaře!Sió4na*nanu,svéhodroznuvomití,Pán*sím5HosVy2.hládinopodnesjsemzplodil.“„Tyjsiřekl:syn, +můj6jsemzplodil.R.jsiTymůj7dnessyn,jetekv marody,dejmě,9„Po3.žádámtiazečinymě.nicvlast10do*kontvínýmpruželeztem,žešjeroz114.citloubujebít.“žešrozhli12ja*kodonoujsemzplodil.R.jsiTymůj13