OL152

Pátek po 4. neděli velikonoční

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Ty jsi můj syn, já dnes jsem tě zplodil. / 1. Já jsem ustanovil svého krále * na Siónu, na své svaté hoře! / 2. Vyhlásím Hospodinovo rozhodnutí, * Pán mi řekl: „Ty jsi můj syn, + já jsem tě dnes zplodil.“ / R. Ty jsi můj syn, já dnes jsem tě zplodil. / 3. „Požádej mě, a dám ti v majetek národy, * do vlastnictví končiny země. / 4. Můžeš je roztlouci železným prutem, * jako hliněnou nádobu je můžeš rozbít.“ / R. Ty jsi můj syn, já dnes jsem tě zplodil. / 5. Nuže, králové, pochopte! * Dejte si říci, vladaři země! / 6. V bázni se podrobte Hospodinu, * s chvěním ho poslouchejte! / R. Ty jsi můj syn, já dnes jsem tě zplodil. R. Ty jsi můj syn, já dnes jsem tě zplodil. / 1. Já jsem ustanovil svého krále * na Siónu, na své svaté hoře! / 2. Vyhlásím Hospodinovo rozhodnutí, * Pán mi řekl: „Ty jsi můj syn, + já jsem tě dnes zplodil.“ / R. Ty jsi můj syn, já dnes jsem tě zplodil. / 3. „Požádej mě, a dám ti v majetek národy, * do vlastnictví končiny země. / 4. Můžeš je roztlouci železným prutem, * jako hliněnou nádobu je můžeš rozbít.“ / R. Ty jsi můj syn, já dnes jsem tě zplodil. / 5. Nuže, králové, pochopte! * Dejte si říci, vladaři země! / 6. V bázni se podrobte Hospodinu, * s chvěním ho poslouchejte! / R. Ty jsi můj syn, já dnes jsem tě zplodil. R. Ty jsi můj syn, já dnes jsem tě zplodil. / 1. Já jsem ustanovil svého krále * na Siónu, na své svaté hoře! / 2. Vyhlásím Hospodinovo rozhodnutí, * Pán mi řekl: „Ty jsi můj syn, + já jsem tě dnes zplodil.“ / R. Ty jsi můj syn, já dnes jsem tě zplodil. / 3. „Požádej mě, a dám ti v majetek národy, * do vlastnictví končiny země. / 4. Můžeš je roztlouci železným prutem, * jako hliněnou nádobu je můžeš rozbít.“ / R. Ty jsi můj syn, já dnes jsem tě zplodil. / 5. Nuže, králové, pochopte! * Dejte si říci, vladaři země! / 6. V bázni se podrobte Hospodinu, * s chvěním ho poslouchejte! / R. Ty jsi můj syn, já dnes jsem tě zplodil. R. Ty jsi můj syn, já dnes jsem tě zplodil. / 1. Já jsem ustanovil svého krále * na Siónu, na své svaté hoře! / 2. Vyhlásím Hospodinovo rozhodnutí, * Pán mi řekl: „Ty jsi můj syn, + já jsem tě dnes zplodil.“ / R. Ty jsi můj syn, já dnes jsem tě zplodil. / 3. „Požádej mě, a dám ti v majetek národy, * do vlastnictví končiny země. / 4. Můžeš je roztlouci železným prutem, * jako hliněnou nádobu je můžeš rozbít.“ / R. Ty jsi můj syn, já dnes jsem tě zplodil. / 5. Nuže, králové, pochopte! * Dejte si říci, vladaři země! / 6. V bázni se podrobte Hospodinu, * s chvěním ho poslouchejte! / R. Ty jsi můj syn, já dnes jsem tě zplodil. R. Ty jsi můj syn, já dnes jsem tě zplodil. / 1. Já jsem ustanovil svého krále * na Siónu, na své svaté hoře! / 2. Vyhlásím Hospodinovo rozhodnutí, * Pán mi řekl: „Ty jsi můj syn, + já jsem tě dnes zplodil.“ / R. Ty jsi můj syn, já dnes jsem tě zplodil. / 3. „Požádej mě, a dám ti v majetek národy, * do vlastnictví končiny země. / 4. Můžeš je roztlouci železným prutem, * jako hliněnou nádobu je můžeš rozbít.“ / R. Ty jsi můj syn, já dnes jsem tě zplodil. / 5. Nuže, králové, pochopte! * Dejte si říci, vladaři země! / 6. V bázni se podrobte Hospodinu, * s chvěním ho poslouchejte! / R. Ty jsi můj syn, já dnes jsem tě zplodil. R. Ty jsi můj syn, já dnes jsem tě zplodil. / 1. Já jsem ustanovil svého krále * na Siónu, na své svaté hoře! / 2. Vyhlásím Hospodinovo rozhodnutí, * Pán mi řekl: „Ty jsi můj syn, + já jsem tě dnes zplodil.“ / R. Ty jsi můj syn, já dnes jsem tě zplodil. / 3. „Požádej mě, a dám ti v majetek národy, * do vlastnictví končiny země. / 4. Můžeš je roztlouci železným prutem, * jako hliněnou nádobu je můžeš rozbít.“ / R. Ty jsi můj syn, já dnes jsem tě zplodil. / 5. Nuže, králové, pochopte! * Dejte si říci, vladaři země! / 6. V bázni se podrobte Hospodinu, * s chvěním ho poslouchejte! / R. Ty jsi můj syn, já dnes jsem tě zplodil. R. Ty jsi můj syn, já dnes jsem tě zplodil. / 1. Já jsem ustanovil svého krále * na Siónu, na své svaté hoře! / 2. Vyhlásím Hospodinovo rozhodnutí, * Pán mi řekl: „Ty jsi můj syn, + já jsem tě dnes zplodil.“ / R. Ty jsi můj syn, já dnes jsem tě zplodil. / 3. „Požádej mě, a dám ti v majetek národy, * do vlastnictví končiny země. / 4. Můžeš je roztlouci železným prutem, * jako hliněnou nádobu je můžeš rozbít.“ / R. Ty jsi můj syn, já dnes jsem tě zplodil. / 5. Nuže, králové, pochopte! * Dejte si říci, vladaři země! / 6. V bázni se podrobte Hospodinu, * s chvěním ho poslouchejte! / R. Ty jsi můj syn, já dnes jsem tě zplodil.