OL152

Pátek po 4. neděli velikonoční

Žalm 2

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL152 – Ty jsi můj syn, já dnes jsem tě zplodil. – Žalm 2

R. Ty jsi můj syn, já dnes jsem tě zplodil.

1. Já jsem ustanovil svého krále * na Siónu, na své svaté hoře!

2. Vyhlásím Hospodinovo rozhodnutí, * Pán mi řekl: „Ty jsi můj syn, + já jsem tě dnes zplodil.“

R. Ty jsi můj syn, já dnes jsem tě zplodil.

3. „Požádej mě, a dám ti v majetek národy, * do vlastnictví končiny země.

4. Můžeš je roztlouci železným prutem, * jako hliněnou nádobu je můžeš rozbít.“

R. Ty jsi můj syn, já dnes jsem tě zplodil.

5. Nuže, králové, pochopte! * Dejte si říci, vladaři země!

6. V bázni se podrobte Hospodinu, * s chvěním ho poslouchejte!

R. Ty jsi můj syn, já dnes jsem tě zplodil.

Odpověď: Ž 2,7

Verše: Ž 2

Josef Olejník. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny doby adventní, vánoční, postní a velikonoční. Vydavatel Arcibiskupství olomoucké. Olomouc 2021.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu