OL153

5. neděle velikonoční B

ZvětšitZmenšitResetovat

poHosdiduR.Bulit,chvákémvelne,vení.2mážshronímspl1.Své3byslikdoctípřed3mi,*ChuHos3dina.posydoti,tosnase4jedipona,kdo2.hle5daHos*„Nalit:doubu5chváhošesrdvace!“6kyježipoHosdiduR.Bu7lit,chvákémvelne,7vení.8mážshroseapo3.Roz9noumeobpodi9k Hosnusezenymě,všechny9čikonvšechním*před10sklosekoleponí.lidna10skákodouřitJen4.je11mubusev zespími,ni,všich11kdovšichním*před12sklosepustuv prach.kdoni,12sepoHosdiduR.Bu13lit,chvákémvelne,13vení.14mážshrodebupro5.I15šedutompostvo*ho15žít,sloužit.bu16mudeonu6.deBuvy17větpráliní,*koledu,příš17pomudoubuhlásena18jenžrodí,dlvenost: +jesat18sprahopoHosnildin!“u„To18čipoHosdiduR.Bu19lit,chvákémvelne,19vení.20mážshro
dine,poduR.BuHoslit,chvámážshroní.vevel2kémpředmi,Své1.sli3nímsplbyChu*na.dictíkdo3poHossydoti,tosnase4jedipona,kdo2.hle5daHos*„Nalit:doubu5chváhošesrdvace!“6kyježidine,poBuR.du7lit,Hoschvámážshroní.velve8kémk Hosapo3.poRozme9senounyvšechkonnuse9diobsenímsklonyči9země,*předkoskápolení.všech10lidnadoukobuJenje114.semuv zespími,řitvšich11kdoni,všichni,se12ním*předsklopuv prach.sekdo12studine,poBuR.du13lit,Hoschvámážshroní.velve14kémdebupro5.I15šedutompostvo*ho15žít,sloužit.bu16mudeovětvy17de6.Buprákopomuní,lepříšnu17dí,robu*du,lijenž18nasevespradlhlásat18doujehoHosnildin!“ponost: +„To18čiudine,poBuR.du19lit,Hoschvámážshroní.velve20kém
dine,poduR.BuHoslit,chvámážshroní.vevel2kémpředmi,Své1.sli3nímsplbyChu*na.dictíkdo3poHossydoti,tosnase4jedipona,kdo2.hle5daHos*„Nalit:doubu5chváhošesrdvace!“6kyježidine,poBuR.du7lit,Hoschvámážshroní.velve8kémk Hosapo3.poRozme9senouvšechnynuse9diobnímsemě,před*čikon9zenyposkálelidkoní.10sklovšechnařitvšichkoni,Jen4.jemuse11budousenímsklospíkdo11v zemi,*předpusestuv prach.všich12kdoni,dine,poBuR.du13lit,Hoschvámážshroní.velve14kémprodehožít,5.du15Ibušemusloudežit.*potom16bustvopříšnumudevyprá17Bu6.ovětrosenadí,kolení,17polijenždu,*vehospradldouhlá18bujesatHosnildin!“ponost: +„To18čiudine,poBuR.du19lit,Hoschvámážshroní.velve20kém
dine,poduR.BuHoslit,chvámážshroní.vevel2kémmi,kdoctísliSvé1.by3nímpředspldojesytosti,dipona.na3HosChuse*budina,douho2.hlekdoda5poHosvašejesrdce!“„Na*5chválit:žikydine,poBuR.du7lit,Hoschvámážshroní.velve8kémnupodiseobmenou9Roz3.poak Hossemě,zenynímčipřed*všech9konnyskápolidkolení.sklo10senavšechřitdoukovšichjeJen4.11mubusenímsepřed*sklokdo11ni,spími,v zepusestuv prach.všich12kdoni,dine,poBuR.du13lit,Hoschvámážshroní.velve14kémprodehožít,5.du15Ibušemusloudežit.*potom16bustvopříšnumudevyprá17Bu6.ovětnaserokolení,17podu,jenžli*sprajehovebudou18dí,sathláHosčinilpodin!“nost: +18dlu„Todine,poBuR.du19lit,Hoschvámážshroní.velve20kém
dine,poduR.BuHoslit,chvámážshroní.vevel2kémmi,kdoctísliSvé1.by3nímpředspldojesytosti,dipona.na3HosChuse*budina,douho2.hlekdoda5poHosvašejesrdce!“„Na*5chválit:žikydine,poBuR.du7lit,Hoschvámážshroní.velve8kémpodik Hosnupome9Roz3.seanoučinykonzemě,9seobvšechnyskáponalidní.kolesenímsklo10před*všechřitvšichkoni,Jen4.jemuse11budousklonímsespív ze11kdopřed*mi,pustuv prach.všichni,12sekdodine,poBuR.du13lit,Hoschvámážshroní.velve14kémprodehožít,5.du15Ibušemusloudežit.*potom16bustvomunupříšní,pokoleprá6.deBuvy17ověthlásatbudoujehojenžse18li*du,rodí,nanilHosučipodin!“vedl18spra„Tonost: +dine,poBuR.du19lit,Hoschvámážshroní.velve20kém
dine,poduR.BuHoslit,chvámážshroní.vevel2kémmi,kdoctísliSvé1.by3nímpředspldojesytosti,dipona.na3HosChuse*budina,dou