OL153

5. neděle velikonoční B

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. / 1. Své sliby splním před těmi, kdo ctí Hospodina. * Chudí se najedí do sytosti, / 2. kdo hledají Hospodina, budou ho chválit: * „Na věky ať žije vaše srdce!“ / R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. / 3. Rozpomenou se a k Hospodinu se obrátí všechny končiny země, * před ním se skloní všechna lidská pokolení. / 4. Jen jemu se budou kořit všichni, kdo spí v zemi, * před ním se skloní všichni, kdo sestupují v prach. / R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. / 5. I má duše bude pro něho žít, * mé potomstvo bude mu sloužit. / 6. Bude vyprávět o Pánu příštímu pokolení, * lidu, jenž se narodí, budou hlásat jeho spravedlnost: + „To učinil Hospodin!“ / R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. / 1. Své sliby splním před těmi, kdo ctí Hospodina. * Chudí se najedí do sytosti, / 2. kdo hledají Hospodina, budou ho chválit: * „Na věky ať žije vaše srdce!“ / R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. / 3. Rozpomenou se a k Hospodinu se obrátí všechny končiny země, * před ním se skloní všechna lidská pokolení. / 4. Jen jemu se budou kořit všichni, kdo spí v zemi, * před ním se skloní všichni, kdo sestupují v prach. / R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. / 5. I má duše bude pro něho žít, * mé potomstvo bude mu sloužit. / 6. Bude vyprávět o Pánu příštímu pokolení, * lidu, jenž se narodí, budou hlásat jeho spravedlnost: + „To učinil Hospodin!“ / R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. / 1. Své sliby splním před těmi, kdo ctí Hospodina. * Chudí se najedí do sytosti, / 2. kdo hledají Hospodina, budou ho chválit: * „Na věky ať žije vaše srdce!“ / R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. / 3. Rozpomenou se a k Hospodinu se obrátí všechny končiny země, * před ním se skloní všechna lidská pokolení. / 4. Jen jemu se budou kořit všichni, kdo spí v zemi, * před ním se skloní všichni, kdo sestupují v prach. / R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. / 5. I má duše bude pro něho žít, * mé potomstvo bude mu sloužit. / 6. Bude vyprávět o Pánu příštímu pokolení, * lidu, jenž se narodí, budou hlásat jeho spravedlnost: + „To učinil Hospodin!“ / R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. / 1. Své sliby splním před těmi, kdo ctí Hospodina. * Chudí se najedí do sytosti, / 2. kdo hledají Hospodina, budou ho chválit: * „Na věky ať žije vaše srdce!“ / R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. / 3. Rozpomenou se a k Hospodinu se obrátí všechny končiny země, * před ním se skloní všechna lidská pokolení. / 4. Jen jemu se budou kořit všichni, kdo spí v zemi, * před ním se skloní všichni, kdo sestupují v prach. / R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. / 5. I má duše bude pro něho žít, * mé potomstvo bude mu sloužit. / 6. Bude vyprávět o Pánu příštímu pokolení, * lidu, jenž se narodí, budou hlásat jeho spravedlnost: + „To učinil Hospodin!“ / R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. / 1. Své sliby splním před těmi, kdo ctí Hospodina. * Chudí se najedí do sytosti, / 2. kdo hledají Hospodina, budou ho chválit: * „Na věky ať žije vaše srdce!“ / R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. / 3. Rozpomenou se a k Hospodinu se obrátí všechny končiny země, * před ním se skloní všechna lidská pokolení. / 4. Jen jemu se budou kořit všichni, kdo spí v zemi, * před ním se skloní všichni, kdo sestupují v prach. / R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. / 5. I má duše bude pro něho žít, * mé potomstvo bude mu sloužit. / 6. Bude vyprávět o Pánu příštímu pokolení, * lidu, jenž se narodí, budou hlásat jeho spravedlnost: + „To učinil Hospodin!“ / R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. / 1. Své sliby splním před těmi, kdo ctí Hospodina. * Chudí se najedí do sytosti, / 2. kdo hledají Hospodina, budou ho chválit: * „Na věky ať žije vaše srdce!“ / R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. / 3. Rozpomenou se a k Hospodinu se obrátí všechny končiny země, * před ním se skloní všechna lidská pokolení. / 4. Jen jemu se budou kořit všichni, kdo spí v zemi, * před ním se skloní všichni, kdo sestupují v prach. / R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. / 5. I má duše bude pro něho žít, * mé potomstvo bude mu sloužit. / 6. Bude vyprávět o Pánu příštímu pokolení, * lidu, jenž se narodí, budou hlásat jeho spravedlnost: + „To učinil Hospodin!“ / R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění.