OL153

5. neděle velikonoční B

Žalm 22

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL153 – Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. – Žalm 22

R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění.

1. Své sliby splním před těmi, kdo ctí Hospodina. * Chudí se najedí do sytosti,

2. kdo hledají Hospodina, budou ho chválit: * „Na věky ať žije vaše srdce!“

R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění.

3. Rozpomenou se a k Hospodinu se obrátí všechny končiny země, * před ním se skloní všechna lidská pokolení.

4. Jen jemu se budou kořit všichni, kdo spí v zemi, * před ním se skloní všichni, kdo sestupují v prach.

R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění.

5. I má duše bude pro něho žít, * mé potomstvo bude mu sloužit.

6. Bude vyprávět o Pánu příštímu pokolení, * lidu, jenž se narodí, budou hlásat jeho spravedlnost: + „To učinil Hospodin!“

R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění.

Odpověď: Ž 22 (21),26a

Verše: Ž 22 (21)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu