OL154

5. neděle velikonoční C

ZvětšitZmenšitResetovat

voslaovatR.Budukráže,Boli.můjnaky,losmitilosrd3Mi1.asho*din,vaje3poHoslásky.a4plHospodinDob2.roti5jesesoucitkevšem5a*tvomiry.mivše6svýslavovato7duBuR.kráže,Boli.můjna7ky,dipone,3.chvá9Hoslí,a*latvojivšechna9tválevebí!zbož10o4.11pravuvylovkráhoství,slá11tvétvéle!*12omluslavovato13duBuR.kráže,Boli.můjna13ky,lilidi5.byApo15čiu*oci,slátvéo15moříše.vznetvé16šekráje6.Tvé17lovstvíkrálov17všechstvítrtvá*a18davlákoleponí.všechpo18naslavovato19duBuR.kráže,Boli.na19můjky,
vonavatky,R.Buduslaokráli.že,2Bomůjlosmitilosrd3Mi1.asho*din,vaje3poHoslásky.a4plHospodinDob2.roti5jesesoucitkevšem5a*tvomiry.mivše6svýnavatky,voR.Budu7slaokráli.že,8Bomůjdipone,3.chvá9Hoslí,a*latvojivšechna9tválevebí!zbož10o4.11pravuvylovkráhoství,slá11tvétvéle!*12omlunavatky,voR.Budu13slaokráli.že,14Bomůjličilipo15by5.Auo*ci,sládio15motvéříše.vznetvé16šekrálovjeTvékrá176.stvílovtvávláa*davšechství17konapolení.tr18všechponavatky,voR.Budu19slaoli.krá20že,Bomůj
vonavatky,R.Buduslaokráli.že,2Bomůjlosmitilosrd3Mi1.asho*din,vaje3poHoslásky.a4plHospodinDob2.roti5jesesoucitkevšem5a*tvomiry.mivše6svýnavatky,voR.Budu7slaokráli.že,8Bomůjdipone,3.chvá9Hoslí,a*latvojivšechna9tválevebí!zbož10slátvého4.vypra11vuootvéle!ství,královmlu11*navatky,voR.Budu13slaokráli.že,14Bomůjdiliotvébypo15A5.ličiuřívznešeše.ci,o*15motvéslálovkrástvívšechTvé6.králov17jestvítrdavlá17tváa*koponaní.lepo18všechnavatky,voR.Budu19slaoli.krá20že,Bomůj
vonavatky,R.Buduslaokráli.že,2Bomůjtilosjelosrd3Mi1.amilásaplky.podin,sho3*HosvadinkepovšemrotiHos5Dob2.jemitvomisvýry.citsou*6avšesenavatky,voR.Budu7slaokráli.že,8Bomůjvšechdine,tvánachválí,93.poHosvelebí!la9jizboža*tvoslátvého4.vypra11vuootvéle!ství,královmlu11*navatky,voR.Budu13slaokráli.že,14Bomůjdiliotvébypo15A5.ličiuřívznešeše.ci,o*15motvéslástvívšechlov6.kráTvélov17stvíkrájenapovšechkolení.tvávláda18a*potrnavatky,voR.Budu19slaoli.krá20že,Bomůj
můjBože,ky,králi.duoBuR.vatnaslavojetiHospodin,srd3Mi1.lomilosalásplky.*shova4adinkepovšemrotiHos5Dob2.jemitvomisvýry.citsou*6avšesemůjBože,ky,králi.duR.o7Buvatnaslavovšechdine,tvánachválí,93.poHosvelebí!la9jizboža*tvoslátvého4.vypra11vuootvéle!ství,královmlu11*můjBože,ky,králi.duR.o13Buvatnaslavootvédimoci,pou15A5.byliličiříšeše.*sláo16vznetvéstvívšechlov6.kráTvélov17stvíkrájenapovšechkolení.tvávláda18a*potrBomůjže,ky,králi.du19oBuR.vatnavosla
můjBože,ky,králi.duoBuR.vatnaslavojetiHospodin,srd3Mi1.lomilosalásplky.*shova4adinkepovšemrotiHos5Dob2.jemitvomisvýry.citsou*6avšesemůjBože,ky,králi.duR.o7Buvatnaslavovšechdine,tvánachválí,93.poHosvelebí!la9jizboža*tvoslátvého4.vypra11vuootvéle!ství,královmlu11*můjBože,ky,králi.duR.o13Buvatnaslavootvédimoci,pou15A5.byliličiříšeše.*sláo16vznetvéstvívšechlov6.kráTvélov17stvíkrájenapovšechkolení.tvávláda18a*potrBomůjže,ky,králi.du19oBuR.vatnavosla
můjBože,ky,králi.duoBuR.vatnaslavojetiHospodin,srd3Mi1.lomilosalásplky.*shova4adinkepovšemrotiHos5Dob2.jemitvomisvýry.citsou*6