OL154

5. neděle velikonoční C

Žalm 145

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL154 – Budu tě oslavovat na věky, můj Bože, králi. – Žalm 145

R. Budu tě oslavovat na věky, můj Bože, králi.

1. Milosrdný a milostivý je Hospodin, * shovívavý a plný lásky.

2. Dobrotivý je Hospodin ke všem * a soucit má se všemi svými tvory.

R. Budu tě oslavovat na věky, můj Bože, králi.

3. Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla * a tvoji zbožní ať tě velebí!

4. Ať vypravují o slávě tvého království, * ať mluví o tvé síle!

R. Budu tě oslavovat na věky, můj Bože, králi.

5. Aby poučili lidi o tvé moci, * o slávě tvé vznešené říše.

6. Tvé království je království všech věků * a tvá vláda trvá po všechna pokolení.

R. Budu tě oslavovat na věky, můj Bože, králi.

Odpověď: Srov. Ž 145 (144),1

Verše: Ž 145 (144)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu