OL155

Pondělí po 5. neděli velikonoční

Žalm 115

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL155 – Nikoliv nám, Hospodine, ale svému jménu zjednej slávu. – Žalm 115

R. Nikoliv nám, Hospodine, ale svému jménu zjednej slávu.

1. Nikoli nám, Hospodine, nikoli nám, * ale svému jménu zjednej slávu + pro své milosrdenství, pro svou věrnost!

2. Proč mají pohané říkat: * „Kdepak je ten jejich Bůh?“

R. Nikoliv nám, Hospodine, ale svému jménu zjednej slávu.

3. Bůh náš je na nebesích, * všechno, co chtěl učinil.

4. Jejich modly jsou stříbro a zlato, * dílo lidských rukou.

R. Nikoliv nám, Hospodine, ale svému jménu zjednej slávu.

5. Požehnáni jste od Hospodina, * který učinil nebe i zemi.

6. Nebesa jsou nebem pro Hospodina, * avšak zemi dal lidským dětem.

R. Nikoliv nám, Hospodine, ale svému jménu zjednej slávu.

Odpověď: Ž 115 (113),1

Verše: Ž 115 (113)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu