OL155

Pondělí po 5. neděli velikonoční

ZvětšitZmenšitResetovat

ne,dipokoHosR.Ninám,livjmémunu2svéleavu.slá2nejzjedHospoko1.Ni3nám,lia*nám,lilene,di3koninejzjedslámusvé4nujmésrlodenprovu +4misvévěrnost!proství,4svouříkat:Proč2.ma5hapojichjeBůh?“pak*„Kde6tenjene,dipoHosR.Ni7livnám,konujmémua8lesvévu.slá8nejzjedbenesích,3.Bůh9jenanáščinil.uno,*všech10chtělcostříbroaJe4.jichmod11lyjsou*lozla11to,kou.lid12ruskýchne,dipoHosR.Ni13livnám,konujmémua14lesvévu.slá14nejzjedjsteodnižeh5.Po15u*ktepoHos15na,diizemi.nilči16benebemneprobe6.Ne17jsousavšakze*apoHos17na,ditem.skýmdalmi18lidne,dipoHosR.Ni19livnám,konujmémua20lesvévu.slá20nejzjed
ne,dipokoHosR.Ninám,livnejzjedvu.slánulea2mujmésvédipone,Ni1.koHos3linám,musvéjmékonili3le*anám,svépromizjednej4nuslávu +věrprosvounost!sr4loství,denříkat:Proč2.ma5hapojichjeBůh?“pak*„Kde6tenjene,dipoHosR.Ni7livnám,konejzjedslávu.lea8nujmémusvébenesích,3.Bůh9jenanáščinil.uno,*všech10chtělcostříbroaJe4.jichmod11lyjsouruskýchlidkou.to,11zlalo*ne,dipoHosR.Ni13livnám,konejzjedslávu.lea14nujmémusvépoodHosdina,5.žehPo15jsteniizebemi.u16kte*nilnečibemneprobe6.Ne17jsousavšakze*apoHos17na,ditem.skýmdalmi18lidne,dipoHosR.Ni19livnám,konejzjedslávu.lea20jmémusvénu
ne,dipokoHosR.Ninám,livnejzjedvu.slánulea2mujmésvédipone,Ni1.koHos3linám,musvéjmékonili3le*anám,miprosvélozjednej4nuvu +slásvouvěrnost!srden4proství,říkat:Proč2.ma5hapojichjeBůh?“pak*„Kde6tenjene,dipoHosR.Ni7livnám,konejzjedslávu.lea8nujmémusvébenesích,3.Bůh9jenanáščinil.uno,*všech10chtělcostříbroaJe4.jichmod11lyjsouruskýchlidkou.to,11zlalo*ne,dipoHosR.Ni13livnám,konejzjedslávu.lea14nujmémusvépoodHosdina,5.žehPo15jsteniizebemi.u16kte*nilnečiHosprobempodina,sabe17Ne6.nejsoulidskýmtem.zea*všakdal18mine,dipoHosR.Ni19livnám,konejzjedslávu.lea20jmémusvénu
ne,dipokoHosR.Ninám,livnejzjedvu.slánulea2mujmésvéne,nidikolinám,koli3Ni1.Hosnám,poslázjednejvu +promua*lesvénujmé4svouvěrproství,nost!milo4svédensrříkat:Proč2.ma5hapojichjeBůh?“pak*„Kde6tenjene,dipoHosR.Ni7livnám,konejzjedslávu.lea8nujmémusvébenesích,3.Bůh9jenanáščinil.uno,*všech10chtělcostříbroaJe4.jichmod11lyjsouruskýchlidkou.to,11zlalo*ne,dipoHosR.Ni13livnám,konejzjedslávu.lea14nujmémusvépoodHosdina,5.žehPo15jsteniizebemi.u16kte*nilnečiHosprobempodina,sabe17Ne6.nejsoulidskýmtem.zea*všakdal18mine,dipoHosR.Ni19livnám,konejzjedslávu.lea20jmémusvénu
ne,dipokoHosR.Ninám,livnejzjedvu.slánulea2mujmésvéne,nidikolinám,koli3Ni1.Hosnám,poslázjednejvu +promua*lesvénujmé4svouvěrproství,nost!milo4svédensrříkat:Proč2.ma5hapojichjeBůh?“pak*„Kde6tenjene,dipoHosR.Ni7livnám,konejzjedslávu.lea8nujmémusvébenesích,3.Bůh9jenanáščinil.uno,*všech10chtělcostříbroaJe4.jichmod11lyjsouruskýchlidkou.to,11zlalo*ne,dipoHosR.Ni13livnám,konejzjedslávu.lea14nujmémusvépoodHosdina,5.žehPo15jsteniizebemi.u16kte*nilnečiHosprobempodina,sabe17Ne6.nejsoulidskýmtem.zea*všakdal18mine,dipoHosR.Ni19livnám,konejzjedslávu.lea20jmémusvénu
ne,dipokoHosR.Ninám,livnejzjedvu.slánulea2mujmésvéne,nidikolinám,koli3Ni1.Hosnám,poslázjednejvu +promua*lesvénujmé4svouvěrproství,nost!milo4svédensrříkat:Proč2.ma5hapojichjeBůh?“pak*„Kde6tenjene,dipoHosR.Ni7livnám,konejzjedslávu.lea8nujmémusvéuchtělno,cočinil.nášjena9Bůh3.*sích,všechnebeazlaroto,jichmod11Je4.jsoustříblyrukou.*lo12skýchlidne,dipoHosR.Ni13livnám,konejzjedslávu.lea14nujmémusvépoodHosdina,5.žehPo15jsteniizebemi.u16kte*nilnečiHosprobempodina,sabe17Ne6.nejsoulidskýmtem.zea*všakdal18mine,dipoHosR.Ni19livnám,konejzjedslávu.lea20jmémusvénu
ne,dipokoHosR.Ninám,livnejzjedvu.slánulea2mujmésvéne,nidikolinám,koli3Ni1.Hosnám,poslázjednejvu +promua*lesvénujmé4svouvěrproství,nost!milo4svédensrjetenkat:„Kde*pakjejichBůh?“pohaProč2.maří5ne,dipoHosR.Ni