OL156

Úterý po 5. neděli velikonoční

ZvětšitZmenšitResetovat

ní,zbožjitvoR.vuprapoHosne,vydiševzneše.říslá2otvédipone,chvá31.Hoslí,alatvo*jinavšech3tvávebí!lezbož4o2.5pravuvykráství,lovhoslá5tvétvéle.*mlu6oní,zbožji7R.tvovuprapoHos7ne,vydišeřívzneše.slá8otvélilidi3.byApo9čiuo*ci,slátvéo9moříše.tvé10ševznekráje4.Tvé11lovstvíkrálovství11všechtrtvá*a12davlákoponí.levšechpo12naní,zbožji13R.tvovuprapoHos13ne,vydišeřívzneše.slá14otvésaHos5.ús15hlátachválu,dipo15vunoveleži16co*vše,je,jménoje16svahoky!všechpo16nyní,zbožji17R.tvovuprapoHos17ne,vydišeříše.vzne18sláotvé
dipoHosne,tvoR.zbožní,jislátvévyprao2vuše.ří2ševzneHospo1.3lí,chvátválane,di3navšechvelebí!tvoa*4jizbožsláo2.vy5pravu*ství,mlutvého5lovkrále.o6tvépodiHosne,R.7zbožní,jitvoslátvépravy8vuoše.ří8vznešeličilipo9by3.Auci,o*sláodi9motvéříše.tvé10ševznelovkrástvíTvé4.krá11lovjestvídatvávlátr11všecha*kopolení.po12navšechpodiHosne,R.13zbožní,jitvoslátvépravy14vuoše.ří14vznešesahláús155.tachvávulu,po15Hosnodijelehocoži16vše,*veje,nyvšechky!jmé16svaponopodiHosne,R.17zbožní,jitvoslátvépravy18vuoše.ří18ševzne
ne,vypodipratvoR.jiní,Hoszbožšetvévzneříše.vuo2sláne,podivšechchvá31.Hoslí,*alajitvonatvá3vebí!lezbož4tvésláho2.vypravu5otvéle.ství,lov5krámluo*ne,vypodipraR.tvoji7Hosní,zbožšetvévzneříše.o8vuslálilidi3.byApo9čiuo*ci,slátvéo9moříše.tvé10ševznelovkrástvíTvé4.krá11lovjestvítvávládavšech11*aponakolení.12trvšechpone,vypodipraR.tvoji13Hosní,zbožšetvévzneříše.o14vusláHossapoús155.hlátacolu,*vše,žino15dichvávusvajehove16je,lenyky!no16jmévšechpone,vypodipraR.tvoji17Hosní,zbožšetvévzneříše.o18vuslá
ne,vypodipratvoR.jiní,Hoszbožšetvévzneříše.vuo2slávšechdine,natválí,1.chvápo3Hosvelebí!la3jizbož*atvotvésláho2.vypravu5otvéle.ství,lov5krámluo*ne,vypodipraR.tvoji7Hosní,zbožšetvévzneříše.o8vusládiolitvébypo9A3.čiliuvznešeříše.o*moci,tvéslá9všechlovstvílovstvíTvé4.krákrá11jenapovšechní.kolevlápo12daa*tvátrne,vypodipraR.tvoji13Hosní,zbožšetvévzneříše.o14vuslápoHosdinota5.ússahlá15veje,lelu,15vuchvácoživše,*nypovšechky!sva16jehonojméne,vypodipraR.tvoji17Hosní,zbožšetvévzneříše.o18vuslá
ne,vypodipratvoR.jiní,Hoszbožšetvévzneříše.vuo2slávšechdine,natválí,1.chvápo3Hosvelebí!la3jizbož*atvotvésláho2.vypravu5otvéle.ství,lov5krámluo*ne,vypodipraR.tvoji7Hosní,zbožšetvévzneříše.o8vusládiolitvébypo9A3.čiliuvznešeříše.o*moci,tvéslá9všechlovstvílovstvíTvé4.krákrá11jenapovšechní.kolevlápo12daa*tvátrne,vypodipraR.tvoji13Hosní,zbožšetvévzneříše.o14vuslápoHosdinota5.ússahlá15veje,lelu,15vuchvácoživše,*nypovšechky!sva16jehonojméne,vypodipraR.tvoji17Hosní,zbožšetvévzneříše.o18vuslá
ne,vypodipratvoR.jiní,Hoszbožšetvévzneříše.vuo2slávšechdine,natválí,1.chvápo3Hosvelebí!la3jizbož*atvotvésláho2.vypravu5otvéle.ství,lov5krámluo*ne,vypodipraR.tvoji7Hosní,zbožšetvévzneříše.o8vusládiolitvébypo9A3.čiliuvznešeříše.o*moci,tvéslá9všechlovstvílovstvíTvé4.krákrá11jenapovšechní.kolevlápo12daa*tvátrne,vypodipraR.tvoji13Hosní,zbožšetvévzneříše.o14vuslápoHosdinota5.ússahlá15veje,lelu,15vuchvácoživše,*nypovšechky!sva16jehonojméne,vypodipraR.tvoji17Hosní,zbožšetvévzneříše.o18vuslá
ne,vypodipratvoR.jiní,Hoszbožšetvévzneříše.vuo2slávšechdine,natválí,1.chvápo3Hosvelebí!la3jizbož*atvotvésláho2.vypravu5otvéle.ství,lov5krámluo*ne,vypodi