OL157

Středa po 5. neděli velikonoční

ZvětšitZmenšitResetovat

nodipovaR.DoHosdomume.des ra2půjdosjsemse,ra1.Za3valdodomu*„Domikdyžře3kli:půjvademe!“Hospo4nodinošehy2.5nastoJenách,*ve6tvýchbrame!ru6zanodivapoR.Do7Hosmudome.des ra8dospůjvysjetaza9ru3.Jelémměsto,javěn9kocedenlek.je*spo10v jekmeny,4.Tam11puvystunovy.diny*kme12poHosnodivapoR.Do13Hosmudome.des ra14dospůjkazujeJak5.to15konpřichvábylilraIze15*ali,jmévono.Hospo16nodistolce,6.Tam17soudstodovamu.stol*ce18DavidonodivapoR.Do19Hosmudome.des ra20půjdos
nodipovaR.DoHosdomume.des ra2půjdoskdyžse,miZa1.rajsem3dovalHosmudokli:ře3*„Dodepůjvame!“dipo4nohyve*tvých2.sto5nošenazame!branách,6ruJenodivapoR.Do7Hosmudome.des ra8dospůjvysjetaza9ru3.Jelémměsto,javěn9kocedenlek.je*spo10v jekmeny,4.Tam11puvystunovy.diny*kme12poHosnodivapoR.Do13Hosmudome.des ra14dospůjkazujeJak5.to15konpřichvábylilraIze15*ali,jmévono.Hospo16nodistolce,6.Tam17soudstodovamu.stol*ce18DavidonodivapoR.Do19Hosmudome.des ra20půjdos
nodipovaR.DoHosdomume.des ra2půjdoskdyžse,miZa1.rajsem3dovalmudoře3*„Dokli:půjvademe!“Hospo4nodinošehy2.5nastoruzame!bratvých6ve*Jenách,nodivapoR.Do7Hosmudome.des ra8dospůjvěntajakoruza9Je3.vysjelémdencev jelek.to,9měsjespo*kmeny,4.Tam11puvystunovy.diny*kme12poHosnodivapoR.Do13Hosmudome.des ra14dospůjkazujeJak5.to15konpřichvábylilraIze15*ali,jmévono.Hospo16nodistolce,6.Tam17soudstodovamu.stol*ce18DavidonodivapoR.Do19Hosmudome.des ra20půjdos
nodipovaR.DoHosdomume.des ra2půjdosmiřekdyžkli:rado3Za1.jsemse,valvapůjnodeme!“domudi4„Do*poHoshyve*tvých2.sto5nošenazame!branách,6ruJenodivapoR.Do7Hosmudome.des ra8dospůjvěntajakoruza9Je3.vysjelémdencev jelek.to,9měsjespo*kmeny,4.Tam11puvystunovy.diny*kme12poHosnodivapoR.Do13Hosmudome.des ra14dospůjjeIzzuraeli,to15Jak5.přikonkavodinojméno.bychválil16a*poHosstolce,6.Tam17soudstodovamu.stol*ce18DavidonodivapoR.Do19Hosmudome.des ra20půjdos
půjdosdeme.mudoHosDoR.nopovas radimiřekdyžkli:rado3Za1.jsemse,valvapůjnodeme!“domudi4„Do*poHoshyve*tvých2.sto5nošenazame!branách,6ruJepůjdosdeme.domuHos7DoR.novas rapodivěntajakoruza9Je3.vysjelémdencev jelek.to,9měsjespo*kmeny,4.Tam11puvystunovy.diny*kme12poHospůjdosdeme.domuHos13DoR.novas rapodijeIzzuraeli,to15Jak5.přikonkavodinojméno.bychválil16a*poHosstolce,6.Tam17soudstodovamu.stol*ce18Davidopůjdosdeme.domuHos19DoR.novas rapodi
půjdosdeme.mudoHosDoR.nopovas radimiřekdyžkli:rado3Za1.jsemse,valvapůjnodeme!“domudi4„Do*poHoshyve*tvých2.sto5nošenazame!branách,6ruJepůjdosdeme.domuHos7DoR.novas rapodivěntajakoruza9Je3.vysjelémdencev jelek.to,9měsjespo*podikme*nyHosnovy.vystupu11Tam4.ny,kmepůjdosdeme.domuHos13DoR.novas rapodijeIzzuraeli,to15Jak5.přikonkavodinojméno.bychválil16a*poHosstolce,6.Tam17soudstodovamu.stol*ce18Davidopůjdosdeme.domuHos19DoR.novas rapodi
půjdosdeme.mudoHosDoR.nopovas radimiřekdyžkli:rado3Za1.jsemse,valvapůjnodeme!“domudi4„Do*poHosrunách,braJezame!nanoše52.stohyve*tvýchpůjdos