OL158

Čtvrtek po 5. neděli velikonoční

Při svěcení kněží a biskupů

ZvětšitZmenšitResetovat

všezimemiR.VytepravujpoHosdidyroovech.di2výchnopodivej1.Zpí3Hosteseň,nonu3voudiponute4vej*zpíHosZpí*mě!vejnyvšech4zevenu,lebteHos5dipojméno!jete5hozivšememiR.Vy6tevujpraHospodi6dyroovech.di7novýchdenzehla2.Roz8tešujVy*su!pradneje8spáhonyhaoteme9vujzipovšemizi*hosláme9jevě,dijehovech.ro10odyzivšememiR.Vy11tevujpraHospodi11dyroovech.di12novýchzime3.Hlá13sejtepoHosdinhapo13ny:svět,nilpevlukra13*Uje.*sal:robya14konepráleva.dyří15podzivšememiR.Vy16tevujpraHospodi16dyroovech.di17výchno
romidypravujVyR.mezivšetevech.divýchoHos2nodiponudinovou1.vejZpíte3poHospodiHosnuzpí*seň,te3vejHostevejpozeny4všechZpí*mě!jméjehono!nu,ve5dilebteromidypraVyR.vuj6všezimetedivýchvech.Hoso7diponodnezejehohla2.šuj8Rozdentemetezisu!8spápravujVy*vě,mehoslá*zihany9pojeohodiojevech.mi10všedyroromidypraVyR.vuj11všezimetedivýchvech.Hoso12diponohapony:3.sejHláte13zimeUpevje.nil*po13Hosludinkra*kosal:roasvět,14nebypráleva.dyří15podromidypraVyR.vuj16všezimetedivech.výchHoso17nodipo
romidypravujVyR.mezivšetevech.divýchoHos2nodiponudinovou1.vejZpíte3poHospoHosdiseň,3vejtezpí*vejteZpí*Hosvšechny4numě!zehojméjeno!dinu,5polebteveromidypraVyR.vuj6všezimetedivýchvech.Hoso7diponodnezejehohla2.šuj8Rozdentemetezisu!8spápravujVy*vě,mehoslá*zihany9pojeohodiojevech.mi10všedyroromidypraVyR.vuj11všezimetedivýchvech.Hoso12diponohapony:3.sejHláte13zimeUpevje.nil*po13Hosludinkra*kosal:roasvět,14nebypráleva.dyří15podromidypraVyR.vuj16všezimetedivech.výchHoso17nodipo
romidypravujVyR.mezivšetevech.divýchoHos2nodiponudinovou1.vejZpíte3poHospoHosdiseň,3vejtezpí*vejteZpí*Hosvšechny4numě!zehojméjeno!dinu,5polebteveromidypraVyR.vuj6všezimetedivýchvech.Hoso7diponodnezejehohla2.šuj8Rozdentemetezisu!8spápravujVy*vě,mehoslá*zihany9pojeohodiojevech.mi10všedyroromidypraVyR.vuj11všezimetedivýchvech.Hoso12diponony:pohaHossejte13Hlá3.zimesvět,nilpevabydinkra13poU*luje.leprápodva.sal:*14nekodyříroromidypraVyR.vuj16všezimetedivech.výchHoso17nodipo
romidypravujVyR.mezivšetevech.divýchoHos2nodiponudinovou1.vejZpíte3poHospoHosdiseň,3vejtezpí*vejteZpí*Hosvšechny4numě!zehojméjeno!dinu,5polebteveromidypraVyR.vuj6všezimetedivýchvech.Hoso7diponodnezejehohla2.šuj8Rozdentemetezisu!8spápravujVy*vě,mehoslá*zihany9pojeohodiojevech.mi10všedyroromidypraVyR.vuj11všezimetedivýchvech.Hoso12diponony:pohaHossejte13Hlá3.zimesvět,nilpevabydinkra13poU*luje.leprápodva.sal:*14nekodyříroromidypraVyR.vuj16všezimetedivech.výchHoso17nodipo
romidypravujVyR.mezivšetevech.divýchoHos2nodipovoununoseň,vejteHos3Zpí1.dipozevšechnyvejmě!Zpí*teHos4zpí*vejdinupoholebtejejméno!po5teHosvedinu,romidypraVyR.vuj6všezimetedivýchvech.Hoso7diponohospádnejesu!hlašujte8Roz2.zedenjenyosláhově,tevuj9Vy*prapohamezijehodidyovech.všezimi10me*roromidypraVyR.vuj11všezimetedivýchvech.Hoso12diponony:pohaHossejte13Hlá3.zimesvět,nilpevabydinkra13poU*luje.leprápodva.sal:*14nekodyříroromidypraVyR.vuj16všezimetedivech.výchHoso17nodipo
nodiopoHosvýchdivech.vujtemeziVyR.pravšerodyminoseň,vouzpí*vejteteHos3Zpí1.vejdinupomě!Zpí*zevejtedi4Hospovšechnynuhojmétejeno!di5Hospovelebnu,diponooHosvýchdivech.vujtemezi6VyR.prarodymivšesu!