OL159

Pátek po 5. neděli velikonoční

ZvětšitZmenšitResetovat

melitziR.chváBudune!Pady,rojeryPl1.2pl(+)ce,srd2že,Bosrdce;2jeryvat.zpí*bu3ahrátdu(+)še,pro2.buďProse,4duharroafo,se,4buďtecitřenku.ji*chci5ditvzbumelitzichváR.Bu6dune!Pa6dy,rozime3.duBu7litchvádubu*orody,Pa7ne,poziny,haslavo8mevatlostmiježe9to4.protvák nebi,live9obdolak.*tvá10nostvěrsvévznekaž5.U11vesebenesích,šenos11natilouzeceBo11nad*že,slátváva!nechť12jemelitzichváR.Bu13dune!Pa13dy,ro
melitziR.chváBudune!Pady,rosrdjece,2Pl1.ryryježe,(+)2Boplhrátazpívat.srdce;2*buduproše,(+)buďbuďse,4Pro2.duharafo,se,ci4rotetřenku.ji*chci5ditvzbumelitzichváR.Bu6dune!Pa6dy,rozime3.duBu7litchvádubu*orody,Pa7ne,poziny,haslavo8mevatlijevetožetvá9pro4.lostmiobnostdolak.k nebi,9*tvávěrnostišenakažse11U5.svévznevenad*že,celounebe11Bosích,slátváva!ze12jenechťmelitzichváR.Bu13dune!Pa13dy,ro
dy,Parone!duBuR.mezilitchvásrdce,Bo2Pl1.jeryryje(+)pl2že,hrátazpívat.srdce;2*budubuď(+)prose,ciPro2.buďse,še,du4ditjivzbutřenku.roa4tefo,chci*hardy,Parone!R.duBu6litmezichvárody,Pane,chvá7Bu3.dumezilitzipomevathany,duo8bu*voslalijevetožetvá9pro4.lostmiobnostdolak.k nebi,9*tvávěrnosvznešetikažse11U5.svévenad*že,celoune11nasích,Bobeslátváva!ze12jenechťdy,Parone!duR.13Bumelitzichvá
dy,Parone!duBuR.mezilitchváže,ce,(+)Boplry2Pl1.srdjeduhrátazpíbu*ce;vat.ryje2srdse,probuďcitese,4Pro2.buďše,(+)dujivzbudittřenku.hara4rochci*fo,dy,Parone!R.duBu6litmezichvárody,Pane,chvá7Bu3.dumezilitzipomevathany,duo8bu*voslalijevetožetvá9pro4.lostmiobnostdolak.k nebi,9*tvávěrnanenostisích,beseve11U5.kažvznešesvétváslánechťjeva!že,nad*11Bozeceloudy,Parone!duR.13Bumelitzichvá
dy,Parone!duBuR.mezilitchváže,ce,(+)Boplry2Pl1.srdjeduhrátazpíbu*ce;vat.ryje2srdse,probuďcitese,4Pro2.buďše,(+)dujivzbudittřenku.hara4rochci*fo,dy,Parone!R.duBu6litmezichvárody,Pane,chvá7Bu3.dumezilitzipomevathany,duo8bu*voslalijevetožetvá9pro4.lostmiobnostdolak.k nebi,9*tvávěrnanenostisích,beseve11U5.kažvznešesvétváslánechťjeva!že,nad*11Bozeceloudy,Parone!duR.13Bumelitzichvá
dy,Parone!duBuR.mezilitchváže,ce,(+)Boplry2Pl1.srdjeduhrátazpíbu*ce;vat.ryje2srdse,probuďcitese,4Pro2.buďše,(+)dujivzbudittřenku.hara4rochci*fo,dy,Parone!R.duBu6litmezichvárody,Pane,chvá7Bu3.dumezilitzipomevathany,duo8bu*voslalijevetožetvá9pro4.lostmiobnostdolak.k nebi,9*tvávěrnanenostisích,beseve11U5.kažvznešesvétváslánechťjeva!že,nad*11Bozeceloudy,Parone!duR.13Bumelitzichvá
dy,Parone!duBuR.mezilitchváže,ce,(+)Boplry2Pl1.srdjeduhrátazpíbu*ce;vat.ryje2srdse,probuďcitese,4Pro2.buďše,(+)dujivzbudittřenku.hara4rochci*fo,dy,Parone!R.duBu6litmezichvárody,Pane,chvá7Bu3.dumezilitzipomevathany,duo8bu*voslalijevetožetvá9pro4.lostmiobnostdolak.k nebi,9*tvávěrnanenostisích,beseve11U5.kažvznešesvétváslánechťjeva!že,nad*11Bozeceloudy,Parone!duR.13Bumelitzichvá
dy,Parone!duBuR.mezilitchváže,ce,(+)Boplry2Pl1.srdjeduhrátazpíbu*ce;vat.ryje2srdse,probuďcitese,4Pro2.buďše,(+)dujivzbudittřenku.hara4rochci*fo,dy,Parone!R.duBu6litmezichvárody,Pane,chvá7Bu3.dumezilitzipomevathany,duo8bu*voslalijevetožetvá9pro4.lostmiobnostdolak.k nebi,9*tvávěrnanenostisích,beseve11U5.kažvznešesvétváslánechťjeva!že,nad*11Bozeceloudy,Parone!duR.13Bumelitzichvá
dy,Parone!duBuR.mezilitchváže,ce,(+)Boplry2Pl1.srdjeduhrátazpíbu*ce;vat.ryje2srdse,probuďcitese,4Pro2.buďše,(+)dujivzbudittřenku.hara4rochci*fo,dy,Parone!R.duBu6litmezichvárody,Pane,chvá7Bu3.dumezilitzipomevathany,duo8bu*voslalijevetožetvá9pro4.lostmiobnostdolak.k nebi,9*tvávěrnanenostisích,beseve11U5.kažvznešesvétváslánechťjeva!že,nad*11Bozeceloudy,Parone!duR.13Bumelitzichvá

Odpověď: Ž 57 (56),10a

Verše: Ž 57 (56)

Josef Olejník. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny doby adventní, vánoční, postní a velikonoční. Vydavatel Arcibiskupství olomoucké. Olomouc 2021.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu