OL16

2. neděle adventní C

5. neděle postní C

30. neděle v mezidobí B

ZvětšitZmenšitResetovat

věcmis náR.Velkoupodin,uHosnilčiradost.na2náslaplnipři1.Když3podinHosjatzace,siděl3skéónvesnách.koli*by4jajsmetaúsbyna5dy2.Tehšea*chunášplla5smísotu.zykja6plmis návěc7VelR.koupodin,Hosu7nilčiradost.plna8náslanimeloziTeh3.dy9seříkas nivěckouhapo9*„Velny:poHosdin!“umi10nilčis návěcmivel11no,4.AkoupoHosdin,uči11nilradost.náspl*na12lanimis návěc13VelR.koupodin,Hosu13nilčiradost.plna14náslanizměňnášne,po5.Hos15dise15sud,oko*jazejihumě.do16únazách,v sl17Kdose6.sos játem.*žnouti18doubumis návěc19VelR.koupodin,Hosu19nilčiradost.plna20náslanis pláčem,7.Vy21zechák senometí:když*ne22sesousos játem8.při23všakjdousnosvépy.*a24sounepřimis návěc25VelR.koupodin,Hosu25nilčiradost.plna26náslani
čiunilkouR.Velmis návěcralanásdost.Hosponidin,plnapřidělHos31.Kdyždinpoce,*byjatlisiónské3zasnách.vejsme4kojataúsbyna5dy2.Tehšea*chunášplla5smísotu.zykja6plčiunilR.Velmi7s nákouvěcralanásdost.Hosponi7din,plnameloziTeh3.dy9seříkas nivěckouhapo9*„Velny:poHosdin!“umi10nilčis návěcmivel11no,4.AkoupoHosdin,uči11nilradost.náspl*na12laničiunilR.Velmi13s nákouvěcralanásdost.Hosponi13din,plnaozměňnášsud,Hos5.podi15ne,údose16ko*jazemě.na16hujizách,v sl17Kdose6.sos játem.*žnouti18doubučiunilR.Velmi19s nákouvěcralanásdost.Hosponi19din,plnas pláčem,7.Vy21zechák senometí:když*ne22sesousos játem8.při23všakjdousnosvépy.*a24sounepřičiunilR.Velmi25s nákouvěcralanásdost.poHosdin,25plnina
Hosčinilpodin,kouvěcVelR.us námiradost.na2náslaplnisidělskéónHosKdyž1.po3přidinkovejasnách.ce,jat3zalijsmeby*labypldyna5Teh2.ústašeplsotu.achu*5smíjazyknášHosčinilpodin,kouVelR.věc7mius náradost.plna8náslanimeloziTeh3.dy9seříkas nivěckouhapo9*„Velny:poHosdin!“umi10nilčiuminilčino,vel11A4.věcs nákouralanásdost.din,po11Hosplnina*Hosčinilpodin,kouVelR.věc13mius náradost.plna14náslanisud,nášo*jakodipo15Hos5.změňne,jihunazemě.16sedoúzách,v sl17Kdose6.sos játem.*žnouti18doubuHosčinilpodin,kouVelR.věc19mius náradost.plna20náslanis pláčem,7.Vy21zechák senometí:když*ne22sesousos játem8.při23všakjdousnosvépy.*a24sounepřiHosčinilpodin,kouVelR.věc25mius náradost.plna26náslani
Hosčinilpodin,kouvěcVelR.us námiradost.na2náslaplnisidělskéónHosKdyž1.po3přidinkovejasnách.ce,jat3zalijsmeby*labypldyna5Teh2.ústašeplsotu.achu*5smíjazyknášHosčinilpodin,kouVelR.věc7mius náradost.plna8náslanizipomehany:dyse9Teh3.kaříloHosčinilpodin!“kouvěc10„Vel*mis niuuminilčino,vel11A4.věcs nákouralanásdost.din,po11Hosplnina*Hosčinilpodin,kouVelR.věc13mius náradost.plna14náslanisud,nášo*jakodipo15Hos5.změňne,jihunazemě.16sedoúzách,v sl17Kdose6.sos játem.*žnouti18doubuHosčinilpodin,kouVelR.věc19mius náradost.plna20náslanis pláčem,7.Vy21zechák senometí:když*ne22sesousos játem8.při23všakjdousnosvépy.*a24sounepřiHosčinilpodin,kouVelR.věc25mius náradost.plna26náslani
Hosčinilpodin,kouvěcVelR.us námiradost.na2náslaplnisidělskéónHosKdyž1.po3přidinkovejasnách.ce,jat3zalijsmeby*labypldyna5Teh2.ústašeplsotu.achu*5smíjazyknášHosčinilpodin,kouVelR.věc7mius náradost.plna8náslanizipomehany:dyse9Teh3.kaříloHosčinilpodin!“kouvěc10„Vel*mis niuuminilčino,vel11A4.věcs nákouralanásdost.din,po11Hosplnina*Hosčinilpodin,kouVelR.věc13mius náradost.plna14náslanisud,nášo*jakodipo15Hos5.změňne,jihunazemě.16sedoúdous játibusotem.6.seKdov sl17zách,žnou*Hosčinilpodin,kouVelR.věc19mius náradost.plna20náslanis pláčem,7.Vy21zechák senometí:když*ne22sesousos játem8.při23všakjdousnosvépy.*a24sounepřiHosčinilpodin,kouVelR.věc25mius náradost.plna26náslani
Hosčinilpodin,kouvěcVelR.us námiradost.na2náslaplnisidělskéónHosKdyž1.po3přidinkovejasnách.ce,jat3zalijsmeby*labypldyna5Teh2.ústašeplsotu.achu*5smíjazyknášHosčinilpodin,kouVelR.věc7mius nára