OL160

Sobota po 5. neděli velikonoční

ZvětšitZmenšitResetovat

klonu!nitteR.Pojďposenu,divšechsejPle1.te2poHosHosteponyze2*služmě,vstup*dostenudi3s rasotem!s jápřed4honu!nitkloR.Pojď5sepotepodinnej2.Uz6Hosžete,unásčiBůh:je6*onležíme,nil,a7mumystádaceho8je*jsmelidstvině.panaje8honu!nitkloR.Pojď9sepotedobjerý,Ne3.boť10Hosdinpostvídenje*hojemi11srlopokoné,věč11navšechpo*věrjehonost.12letrnu!nitkloR.Pojď13tesepo
klonu!nitteR.Pojďposenu,divšechsejPle1.te2poHosteHos*služzeny2mě,*vstupdostepodi3s ranusotem!s jápřed4honu!nitkloR.Pojď5sepotedinpojeUz2.nej6te,Hosžeanil,myon*6Bůh:učináshojelidmu7žíme,jsme*lepahojestvině.stád8anacenu!nitkloR.Pojď9sepotedobjerý,Ne3.boť10Hosdinpostvídenje*hojemi11srlokopolené,věčpo11*všechnavěrhonost.tr12jenu!nitkloR.Pojď13tesepo
klonu!nitteR.Pojďposevšechnu,ny1.sejPleteHos2podinus radidosmě,služ*2zeHostepos jáhosotem!tevstup*před4nu!nitkloR.Pojď5sepotedinpojeUz2.nej6te,Hosženil,čiaBůh:on6*násuhojejsme*lidmu7myležíme,pahojestvině.stád8anacenu!nitkloR.Pojď9sepotedobjerý,Ne3.boť10Hosdinpostvídenje*hojemi11srlokopolené,věčpo11*všechnavěrhonost.tr12jenu!nitkloR.Pojď13tesepo
klonu!nitteR.Pojďposevšechnu,ny1.sejPleteHos2podidiponumě,2zeslužteHos*s jáhosotem!dosvstup3*s ratepřednu!nitkloR.Pojď5sepotedinpojeUz2.nej6te,Hosženil,čiaBůh:on6*násuhojejsme*lidmu7myležíme,pahojestvině.stád8anacenu!nitkloR.Pojď9sepoterý,dobje*hoboťHos10poNe3.dinjené,po*věčvšechnasr11milostvíjedenhověrjenost.le12pokotrnu!nitkloR.Pojď13tesepo
klonu!nitteR.Pojďposevšechnu,ny1.sejPleteHos2podidiponumě,2zeslužteHos*s jáhosotem!dosvstup3*s ratepřednu!nitkloR.Pojď5sepotejeBůh:dinnejte,že6Uz2.Hospomymume,ležínásuči7on*nil,ahopanajestvině.holid8jsme*jestádacenu!nitkloR.Pojď9sepoterý,dobje*hoboťHos10poNe3.dinjené,po*věčvšechnasr11milostvíjedenhověrjenost.le12pokotrnu!nitkloR.Pojď13tesepo
klonu!nitteR.Pojďposevšechnu,ny1.sejPleteHos2podidiponumě,2zeslužteHos*s jáhosotem!dosvstup3*s ratepřednu!nitkloR.Pojď5sepotejeBůh:dinnejte,že6Uz2.Hospomymume,ležínásuči7on*nil,ahopanajestvině.holid8jsme*jestádacenu!nitkloR.Pojď9sepoterý,dobje*hoboťHos10poNe3.dinjené,po*věčvšechnasr11milostvíjedenhověrjenost.le12pokotrnu!nitkloR.Pojď13tesepo
klonu!nitteR.Pojďposezenyvšechtemě,služ*teHossejpo2Ple1.dinu,hos játepředsotem!dinu3Hospodosvstup*s ranu!nitkloR.Pojď5sepotejeBůh:dinnejte,že6Uz2.Hospomymume,ležínásuči7on*nil,ahopanajestvině.holid8jsme*jestádacenu!nitkloR.Pojď9sepoterý,dobje*hoboťHos10poNe3.dinjené,po*věčvšechnasr11milostvíjedenhověrjenost.le12pokotrnu!nitkloR.Pojď13tesepo
klonu!nitteR.Pojďposezenyvšechtemě,služ*teHossejpo2Ple1.dinu,hos játepředsotem!dinu3Hospodosvstup*s ranu!nitkloR.Pojď5sepotejeBůh:dinnejte,že6Uz2.Hospomymume,ležínásuči7on*nil,ahopanajestvině.holid8jsme*jestádacenu!nitkloR.Pojď9sepoterý,dobje*hoboťHos10poNe3.dinjené,po*věčvšechnasr11milostvíjedenhověrjenost.le12pokotrnu!nitkloR.Pojď13tesepo
klonu!nitteR.Pojďposezenyvšechtemě,služ*teHossejpo2Ple1.dinu,hos játepředsotem!dinu3Hospodosvstup*s ranu!nitkloR.Pojď5sepotejeBůh:dinnejte,že6Uz2.Hospomymume,ležínásuči7on*nil,ahopanajestvině.holid8jsme*jestádacenu!nitkloR.Pojď9sepoterý,dobje*hoboťHos10poNe3.dinjené,po*věčvšechnasr11milostvíjedenhověrjenost.le12pokotrnu!nitkloR.Pojď13tesepo

Odpověď:

Verše: Ž 100 (99)

Josef Olejník. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny doby adventní, vánoční, postní a velikonoční. Vydavatel Arcibiskupství olomoucké. Olomouc 2021.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu