OL161

6. neděle velikonoční A

14. neděle v mezidobí C

ZvětšitZmenšitResetovat

hu,BoteR.sejmě!zenyvšechvšechhu,nysej1.2Botetevujmě,ze2*ojméhona,vuslá3jelekopoute2.vzdej4velmutekněchvá4*Řelu!žashu:Boú5„Jakla!jsou5tváBohu,teR.6sejmě!ze6nyvšechříko3.7setimě,tice7zeo*nechťzpí7vá,jméno.“jevu8tvérujzotea9te4.Pojďpodivu*požíBoskut9ky:s lidnalmi!hod10jedBohu,teR.11sejmě!ze11nyvšechnil5.Mo12prořenochouv souš;12su*řeku,přešhou13lidujmerato6.pro14se*Vládnev Bo14hu!naky.mosvou15Bohu,teR.16sejmě!ze16nyvšechvšichnite,te,7.Pojď17slyšprávět,vy*chcihabo17ní,bojduBůhši.pro18cozalnežeod8.buďBůhve19ben,leže*bu,mitl19prosmoulássvouku.odne20ňalBohu,teR.21sejmě!ze21nyvšech
zenyvšechmě!sejR.hu,Botenyzevšechmě,sej1.te2hu,Bohojméjena,vuj3o*slátevuchválepoulu!mute4vzdej2.kovelú„Jakžas*kněŘete5hu:Bola!jsou5tványzevšechmě!sejR.6Bohu,teceze3.seti7říkonechť*vá,omě,7zpítijméno.“jevu8tvérujzotea9te4.Pojďpodivu*požíBoskut9ky:s lidnalmi!hod10jednyzevšechmě!sejR.11Bohu,tesu*v souš;nilchouMo5.ře12prořeliku,houno13přešv Bojmehu!pro6.to14seradunaky.ne*Vlád15svoumonyzevšechmě!sejR.16Bohu,tebonihabojní,7.te,Pojďslyš17všichte,procochcivy18*vět,práduši.Bůhzal18nežeod8.buďBůhve19ben,leže*bu,mitl19prosmoulássvouku.odne20ňalnyzevšechmě!sejR.21hu,Bote
zenyvšechmě!sejR.hu,Botenyzevšechmě,sej1.te2hu,Bohojméjena,vuj3o*slátevuchválepoulu!mute4vzdej2.kovel„Jakhu:úte5kně*ŘeBotvála!žas5jsounyzevšechmě!sejR.6Bohu,temě,zetisetiko73.ceřítvéjméjeno.“vá,7zpíovunechť*žískutteBoky:teapo9Pojď4.rujzos lidjednalmi!vudi10po*hodnyzevšechmě!sejR.11Bohu,tesu*v souš;nilchouMo5.ře12prořeliku,houno13přešv Bojmehu!pro6.to14seradunaky.ne*Vlád15svoumonyzevšechmě!sejR.16Bohu,tebonihabojní,7.te,Pojďslyš17všichte,procochcivy18*vět,práduši.Bůhzal18nežeod8.buďBůhve19ben,leže*bu,mitl19prosmoulássvouku.odne20ňalnyzevšechmě!sejR.21hu,Bote
zenyvšechmě!sejR.hu,Botenyzevšechmě,sej1.te2hu,Bohojméjena,vuj3o*slátevulu!pouchváŘe*knětemu4vzdej2.kovelletvájsoula!hu:5teBožasú„Jaknyzevšechmě!sejR.6Bohu,temě,zetisetiko73.ceřítvéjméjeno.“vá,7zpíovunechť*žískutteBoky:teapo9Pojď4.rujzos lidjednalmi!vudi10po*hodnyzevšechmě!sejR.11Bohu,tev souš;nil5.Moře12prořeliku,su*chou13nohoupřešv Bojmehu!pro6.to14seradunaky.ne*Vlád15svoumonyzevšechmě!sejR.16Bohu,tebonihabojní,7.te,Pojďslyš17všichte,zalBůhduši.vyprávět,18chci*proconeodmoutlbuďvele19Bůh8.žeben,svoulásňalku.bu,*19žeprosneodminyzevšechmě!sejR.21hu,Bote
zenyvšechmě!sejR.hu,Botenyzevšechmě,sej1.te2hu,Bohojméjena,vuj3o*slátevulu!pouchváŘe*knětemu4vzdej2.kovelletvájsoula!hu:5teBožasú„Jaknyzevšechmě!sejR.6Bohu,temě,zetisetiko73.ceřítvéjméjeno.“vá,7zpíovunechť*žískutteBoky:teapo9Pojď4.rujzos lidjednalmi!vudi10po*hodnyzevšechmě!sejR.11Bohu,tev souš;nil5.Moře12prořeliku,su*chou13nohoupřešv Bojmehu!pro6.to14seradunaky.ne*Vlád15svoumonyzevšechmě!sejR.16Bohu,tení,bojhabochci*vypráte,slyšte,17Pojď7.všichniduBůhši.copro18vět,zalneodmoutlbuďvele19Bůh8.žeben,svoulásňalku.bu,*19žeprosneodminyzevšechmě!sejR.21hu,Bote
zenyvšechmě!sejR.hu,Botenyzevšechmě,sej1.te2hu,Bohojméjena,vuj3o*slátevulu!pouchváŘe*knětemu4vzdej2.kovelletvájsoula!hu:5teBožasú„Jaknyzevšechmě!sejR.6Bohu,temě,zetisetiko73.ceřítvéjméjeno.“vá,7zpíovunechť*žískutteBoky:teapo9Pojď4.rujzos lidjednalmi!vudi10po*hodnyzevšechmě!sejR.11Bohu,tev souš;nil5.Moře12prořeliku,su*chou13nohoupřešv Bojmehu!pro6.to14seradunaky.ne*Vlád15svoumonyzevšechmě!sejR.16Bohu,tení,bojhabochci*vypráte,slyšte,17Pojď7.všichniduBůhši.copro18vět,zalneodmoutlbuďvele19Bůh8.žeben,svoulásňal