OL162

6. neděle velikonoční A

14. neděle v mezidobí C

ZvětšitZmenšitResetovat

všechhu,nysejR.Botemě!zehu,Bo1.2tesejvuj*ozenyvšech2mě,jméhona,teslá3jevulekopoute2.vzdej4velmutekněchvá4*Řelu!žashu:Boú5„Jakla!jsou5tváBohu,teR.6sejmě!všech6zenyříko3.7setimě,tice7zeo*nechťzpí7vá,no.“jmétvévu8jerujzotea9te4.Pojďpodivu*poskutžíBo9ky:s lidmi!nalhod10jedvšechhu,nyR.11Botesejmě!11zenil5.Mo12prořenochouv souš;12*suku,řehou13lipřešdujmera6.proto14sesvounev Bo14*Vládhu!ky.mo15navšechhu,nyR.16Botesejmě!16zevšichnite,te,7.Pojď17slyšchci*vypráhabo17bojní,zalcovět,18proši.Bůh18duben,le8.Bůh19buďvetlmouneže19odnemiodbu,pros19*žeku.lásňal20svouvšechhu,nyR.21Botesejmě!21ze
nyzemě!sejteR.hu,všechBovšechhu,nysej1.2Botetevujmě,ze2*ojména,hoslávu3jelekopoute2.vzdej4velmuteBohu:4lu!chvákně*Řetvájsoula!ú5„Jakžaszenymě!sejR.te6všechhu,Boceze3.seti7říkonechť*ová,mě,7zpítino.“jmétvévu8jerujzotea9te4.Pojďpodivu*poskutžíBo9ky:s lidmi!nalhod10jedzenymě!sejR.te11všechhu,Bosu*v souš;chouřeMo5.pro12nilřeku,lihouno13přešv Bodujmehu!pro6.tose14ranaky.Vlád*nesvou15mozenymě!sejR.te16všechhu,Bovšichnite,te,7.Pojď17slyšprávět,vy*chcihabo17ní,bojduBůhši.pro18cozalnežeodBůh8.buď19veleben,žebu,*mitl19prosmoulásku.neod20ňalsvounyzemě!R.sej21tehu,všechBo
nyzemě!sejteR.hu,všechBonyzevšechmě,1.sejte2hu,Bohojejmévuna,vuj3o*slátechvápoulelu!te2.mu4vzdejkovelú„Jakžas*kněŘete5hu:Bola!tvá5jsouzenymě!sejR.te6všechhu,Bomě,zetisetiko73.ceřítvéjméjeno.“vá,7zpíovunechť*žíteBoskutky:teapo9Pojď4.zorujnals lidjedmi!di*vu10pohodzenymě!sejR.te11všechhu,Bosu*v souš;chouřeMo5.pro12nilřeku,lihouno13přešv Bodujmehu!pro6.tose14ranaky.Vlád*nesvou15mozenymě!sejR.te16všechhu,Bobonibojhaní,7.te,Pojďslyš17všichte,proco*chci18právět,vyduši.zal18BůhnežeodBůh8.buď19veleben,žebu,*mitl19prosmoulásku.neod20ňalsvounyzemě!R.sej21tehu,všechBo
nyzemě!sejteR.hu,všechBonyzevšechmě,1.sejte2hu,Bohojejmévuna,vuj3o*slátelu!pouchváŘe*kněvelvzdej2.temule4kojsoutvála!hu:5teBoúžas„Jakzenymě!sejR.te6všechhu,Bomě,zetisetiko73.ceřítvéjméjeno.“vá,7zpíovunechť*žíteBoskutky:teapo9Pojď4.zorujnals lidjedmi!di*vu10pohodzenymě!sejR.te11všechhu,Bosu*v souš;chouřeMo5.pro12nilřeku,lihouno13přešv Bodujmehu!pro6.tose14ranaky.Vlád*nesvou15mozenymě!sejR.te16všechhu,Bobonibojhaní,7.te,Pojďslyš17všichte,proco*chci18právět,vyduši.zal18Bůhtlneodmoubuďvele19Bůh8.žeben,svoulásňalku.bu,že*od19prosneminyzemě!R.sej21tehu,všechBo
nyzemě!sejteR.hu,všechBonyzevšechmě,1.sejte2hu,Bohojejmévuna,vuj3o*slátelu!pouchváŘe*kněvelvzdej2.temule4kojsoutvála!hu:5teBoúžas„Jakzenymě!sejR.te6všechhu,Bomě,zetisetiko73.ceřítvéjméjeno.“vá,7zpíovunechť*žíteBoskutky:teapo9Pojď4.zorujnals lidjedmi!di*vu10pohodzenymě!sejR.te11všechhu,Bosu*v souš;chouřeMo5.pro12nilřeku,lihouno13přešv Bodujmehu!pro6.tose14ranaky.Vlád*nesvou15mozenymě!sejR.te16všechhu,Boní,bojhachci*vypráte,slyšbote,17Pojď7.všichniduBůhši.copro18vět,zaltlneodmoubuďvele19Bůh8.žeben,svoulásňalku.bu,že*od19prosneminyzemě!R.sej21tehu,všechBo
nyzemě!sejteR.hu,všechBonyzevšechmě,1.sejte2hu,Bohojejmévuna,vuj3o*slátelu!pouchváŘe*kněvelvzdej2.temule4kojsoutvála!hu:5teBoúžas„Jakzenymě!sejR.te6všechhu,Bomě,zetisetiko73.ceřítvéjméjeno.“vá,7zpíovunechť*žíteBoskutky:teapo9Pojď4.zorujnals lidjedmi!di*vu10pohodzenymě!sejR.te11všechhu,Bosu*v souš;chouřeMo5.pro12nilřeku,lihouno13přešv Bodujmehu!pro6.tose14ranaky.Vlád*nesvou15mozenymě!sejR.te16všechhu,Boní,bojhachci*vypráte,slyšbote,17Pojď7.všichniduBůhši.copro18vět,zaltlneodmoubuďvele19