OL165

Středa po 6. neděli velikonoční

O pannách (i v době velikonoční)

Při pohřbu pokřtěného dítěte (v době velikonoční)

Sv. Anděly Mericiové, panny (27. ledna)

Sv. Scholastiky, panny (10. února)

Sv. Marie Magdalény de‘ Pazzi, panny (25. května)

Sv. Růženy z Limy, panny (23. srpna)

Žalm 148

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL165 – Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno! – Žalm 148

R. Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno!

1. Chvalte Hospodina z nebes, * chvalte ho na výsostech!

2. Chvalte ho, všichni jeho andělé, * chvalte ho, všechny jeho zástupy!

R. Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno!

3. Králové země a všechny národy, * knížata a všichni soudcové země,

4. jinoši a s nimi panny, * starci spolu s dětmi.

R. Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno!

5. Ať chválí jméno Hospodinovo, * neboť jen jeho jméno je vznešené.

6. Jeho velebnost převyšuje zemi i nebe * a velikou moc dal svému lidu.

R. Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno!

7. Chválou je všem svým svatým, * synům Izraele, (+) lidu, který je mu blízký.

R. Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno!

Odpověď: Srov. Ž 148,12

Verše: Ž 148

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu