OL165

Středa po 6. neděli velikonoční

O pannách (i v době velikonoční)

Při pohřbu pokřtěného dítěte (v době velikonoční)

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno! / 1. Chvalte Hospodina z nebes, * chvalte ho na výsostech! / 2. Chvalte ho, všichni jeho andělé, * chvalte ho, všechny jeho zástupy! / R. Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno! / 3. Králové země a všechny národy, * knížata a všichni soudcové země, / 4. jinoši a s nimi panny, * starci spolu s dětmi. / R. Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno! / 5. Ať chválí jméno Hospodinovo, * neboť jen jeho jméno je vznešené. / 6. Jeho velebnost převyšuje zemi i nebe * a velikou moc dal svému lidu. / R. Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno! / 7. Chválou je všem svým svatým, * synům Izraele, (+) lidu, který je mu blízký. / R. Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno! R. Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno! / 1. Chvalte Hospodina z nebes, * chvalte ho na výsostech! / 2. Chvalte ho, všichni jeho andělé, * chvalte ho, všechny jeho zástupy! / R. Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno! / 3. Králové země a všechny národy, * knížata a všichni soudcové země, / 4. jinoši a s nimi panny, * starci spolu s dětmi. / R. Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno! / 5. Ať chválí jméno Hospodinovo, * neboť jen jeho jméno je vznešené. / 6. Jeho velebnost převyšuje zemi i nebe * a velikou moc dal svému lidu. / R. Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno! / 7. Chválou je všem svým svatým, * synům Izraele, (+) lidu, který je mu blízký. / R. Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno! R. Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno! / 1. Chvalte Hospodina z nebes, * chvalte ho na výsostech! / 2. Chvalte ho, všichni jeho andělé, * chvalte ho, všechny jeho zástupy! / R. Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno! / 3. Králové země a všechny národy, * knížata a všichni soudcové země, / 4. jinoši a s nimi panny, * starci spolu s dětmi. / R. Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno! / 5. Ať chválí jméno Hospodinovo, * neboť jen jeho jméno je vznešené. / 6. Jeho velebnost převyšuje zemi i nebe * a velikou moc dal svému lidu. / R. Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno! / 7. Chválou je všem svým svatým, * synům Izraele, (+) lidu, který je mu blízký. / R. Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno! R. Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno! / 1. Chvalte Hospodina z nebes, * chvalte ho na výsostech! / 2. Chvalte ho, všichni jeho andělé, * chvalte ho, všechny jeho zástupy! / R. Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno! / 3. Králové země a všechny národy, * knížata a všichni soudcové země, / 4. jinoši a s nimi panny, * starci spolu s dětmi. / R. Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno! / 5. Ať chválí jméno Hospodinovo, * neboť jen jeho jméno je vznešené. / 6. Jeho velebnost převyšuje zemi i nebe * a velikou moc dal svému lidu. / R. Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno! / 7. Chválou je všem svým svatým, * synům Izraele, (+) lidu, který je mu blízký. / R. Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno! R. Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno! / 1. Chvalte Hospodina z nebes, * chvalte ho na výsostech! / 2. Chvalte ho, všichni jeho andělé, * chvalte ho, všechny jeho zástupy! / R. Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno! / 3. Králové země a všechny národy, * knížata a všichni soudcové země, / 4. jinoši a s nimi panny, * starci spolu s dětmi. / R. Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno! / 5. Ať chválí jméno Hospodinovo, * neboť jen jeho jméno je vznešené. / 6. Jeho velebnost převyšuje zemi i nebe * a velikou moc dal svému lidu. / R. Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno! / 7. Chválou je všem svým svatým, * synům Izraele, (+) lidu, který je mu blízký. / R. Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno! R. Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno! / 1. Chvalte Hospodina z nebes, * chvalte ho na výsostech! / 2. Chvalte ho, všichni jeho andělé, * chvalte ho, všechny jeho zástupy! / R. Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno! / 3. Králové země a všechny národy, * knížata a všichni soudcové země, / 4. jinoši a s nimi panny, * starci spolu s dětmi. / R. Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno! / 5. Ať chválí jméno Hospodinovo, * neboť jen jeho jméno je vznešené. / 6. Jeho velebnost převyšuje zemi i nebe * a velikou moc dal svému lidu. / R. Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno! / 7. Chválou je všem svým svatým, * synům Izraele, (+) lidu, který je mu blízký. / R. Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno!