OL166

Nanebevstoupení Páně (čtvrtek po 6. neděli velikonoční)

Žalm 47

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL166 – Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu polnice. – Žalm 47

R. Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu polnice.

1. Všechny národy, tleskejte rukama, * jásejte Bohu radostným hlasem,

2. protože Hospodin je vznešený, hrozný, * je to veliký král nad celou zemí.

R. Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu polnice.

3. Bůh se vznáší za jásotu, * Hospodin vystupuje za hlaholu polnice.

4. Zpívejte Bohu, zpívejte, * zpívejte našemu králi, zpívejte!

R. Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu polnice.

5. Protože Bůh je králem celého světa, * zpívejte mu chvalozpěv!

6. Bůh vládne národům, * Bůh zasedá na svém svatém trůnu.

R. Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu polnice.

Odpověď: Ž 47 (46),6

Verše: Ž 47 (46)

Josef Olejník. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny doby adventní, vánoční, postní a velikonoční. Vydavatel Arcibiskupství olomoucké. Olomouc 2021.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu