OL167

Pátek po 6. neděli velikonoční

ZvětšitZmenšitResetovat

zasotu,vznáseR.BůhšípustujeHos2vydinpolunipolce.za2hohlakejtlesteVšech1.ny3dy,roBotesejkaru3*ma,hlasem,nýmrahu4dostjedinvzneže5to2.propoHosvetoliný,šehroz5ný,je*louzemí.král6cenadsozatu,seR.Bůh7šívznástupujeHos8vydinponipolce.luza8hohlajenám3.Po9budro*klade9dy,rohany.k nonám10pohámnašenám4.Vy11kuJavudic11*slátví,lumijeba,kte12hosozatu,seR.Bůh13šívznástupujeHos14vydinponipolce.luza14hohlasozatu,se5.Bůh15šívznápustujedin16po*Hosvynipolce.zahla16holuzpíhu,te,vejvej6.Zpí17teBošemuvej*zpí18natete!vejkrá18zpíli,sozatu,seR.Bůh19šívznástupujeHos20vydinponipolce.luza20hohla
Hossotu,podinsevznáBůhR.zašílupolhohlace.nivystu2zapujekejtlesteVšech1.ny3dy,roBotesejkaru3*ma,hlasem,nýmrahu4dostjedinvzneže5to2.propoHosvetoliný,šehroz5ný,je*louzemí.král6cenadHossotu,podinvznáse7BůhR.zašílupolhohlace.nistuvypu8zajenámdy,rodro3.Po9bujehámpony.hanám10de*klak nošenadictví,Vy4.11námhomilujevuJa12slá*ba,kukteHossotu,podinvznáse13BůhR.zašílupolhohlace.nistuvypu14zajesozatu,se5.Bůh15šívznápustujedin16po*Hosvynipolce.zahla16holuzpíte,*vejzpívejvej6.te17Zpíhu,Bozpíli,vejte!naše18temukráHossotu,podinvznáse19BůhR.zašílupolhohlanice.vystupu20zaje
Hossotu,podinsevznáBůhR.zašílupolhohlace.nivystu2zapujeterukejkama,ny1.ro3Všechtlesdy,nýmhladostsem,sejte4*huraBoný,vznešehrozný,tožeHospo5pro2.jedinlouzenadcemí.vetoli6je*králHossotu,podinvznáse7BůhR.zašílupolhohlace.nistuvypu8zajenámdy,rodro3.Po9bujehámpony.hanám10de*klak nodictví,šeslá*vu11Vy4.nanámmiholujekuba,12JakteHossotu,podinvznáse13BůhR.zašílupolhohlace.nistuvypu14zajeHos*sotu,dinpovznáse15Bůh5.zašípolluhonice.pu16vystuzahlajezpíte,*vejzpívejvej6.te17Zpíhu,Bozpíli,vejte!naše18temukráHossotu,podinvznáse19BůhR.zašílupolhohlanice.vystupu20zaje
zasotu,vznáseR.Bůhšíhlaholuzapolnice.Hospodin2pustujevyterukejkama,ny1.ro3Všechtlesdy,nýmhladostsem,sejte4*huraBoný,vznešehrozný,tožeHospo5pro2.jedinlouzenadcemí.vetoli6je*králsozatu,seR.Bůh7šívznáhlaholuzapolnice.Hospodin8jepustuvynámdy,rodro3.Po9bujehámpony.hanám10de*klak nodictví,šeslá*vu11Vy4.nanámmiholujekuba,12Jaktesozatu,seR.Bůh13šívznáhlaholuzapolnice.Hospodin14jepustuvypodintu,Hos*vysevzná15Bůh5.šísozapolholunice.puje16stuhlazazpíte,*vejzpívejvej6.te17Zpíhu,Bozpíli,vejte!naše18temukrásozatu,seR.Bůh19šívznáhlaholuzapolnice.Hospodin20stupujevy
zasotu,vznáseR.Bůhšíhlaholuzapolnice.Hospodin2pustujevyterukejkama,ny1.ro3Všechtlesdy,nýmhladostsem,sejte4*huraBoný,vznešehrozný,tožeHospo5pro2.jedinlouzenadcemí.vetoli6je*králsozatu,seR.Bůh7šívznáhlaholuzapolnice.Hospodin8jepustuvynámdy,rodro3.Po9bujehámpony.hanám10de*klak nodictví,šeslá*vu11Vy4.nanámmiholujekuba,12Jaktesozatu,seR.Bůh13šívznáhlaholuzapolnice.Hospodin14jepustuvypodintu,Hos*vysevzná15Bůh5.šísozapolholunice.puje16stuhlazazpíte,*vejzpívejvej6.te17Zpíhu,Bozpíli,vejte!naše18temukrásozatu,seR.Bůh19šívznáhlaholuzapolnice.Hospodin20stupujevy
zasotu,vznáseR.Bůhšíhlaholuzapolnice.Hospodin2pustujevyterukejkama,ny1.ro3Všechtlesdy,nýmhladostsem,sejte4*huraBoný,vznešehrozný,tožeHospo5pro2.jedinlouzenadcemí.vetoli6je*králsozatu,seR.Bůh7šívznáhlaholuzapolnice.Hospodin8jepustuvynámdy,rodro3.Po9bujehámpony.hanám10de*klak nodictví,šeslá*vu11Vy4.nanámmiholujekuba,12Jaktesozatu,seR.Bůh13šívznáhlaholuzapolnice.Hospodin14jepustuvypodintu,Hos*vysevzná15Bůh5.šísozapolholunice.puje16stuhlazazpíte,*vejzpívejvej6.te17Zpíhu,Bozpíli,vejte!naše18temukrásozatu,seR.Bůh19šívznáhlaholuzapolnice.Hospodin20stupujevy
zaso