OL168

Sobota po 6. neděli velikonoční

ZvětšitZmenšitResetovat

zasotu,vznáseR.BůhšípustujeHos2vydinpolunipolce.za2hohlakejtlesteVšech1.ny3dy,roBotesejkaru3*ma,hlasem,nýmrahu4dostjedinvzneže5to2.propoHosvetoliný,šehroz5ný,je*louzemí.král6cenadsozatu,seR.Bůh7šívznástupujeHos8vydinponipolce.luza8hohlalemkráto3.Pro9Bůhježesvěta,ce9holozpěv!chvavej*zpí10muterodům,4.Bůh11nevládsvémna*Bůh12sezanu.sva12trůtémsozatu,seR.Bůh13šívznástupujeHos14vydinponipolce.luza14hohlaseža5.Kní15rotaduAbdrupři15*k ližuBovaha.ra16movládtří6.Vždyť17hupaBo*jemě,nadco17zešený.18vznerusozatu,seR.Bůh19šívznástupujeHos20vydinponipolce.luza20hohla
Hossotu,podinsevznáBůhR.zašílupolhohlace.nivystu2zapujekejtlesteVšech1.ny3dy,roBotesejkaru3*ma,hlasem,nýmrahu4dostjedinvzneže5to2.propoHosvetoliný,šehroz5ný,je*louzemí.král6cenadHossotu,podinvznáse7BůhR.zašílupolhohlace.nistuvypu8zajecelemhoto3.žeBůh9Prokrájemuchvalozpěv!ta,9svěvejtezpí*Bůh*dům,sezaBůh4.vlád11nerotémtrůnu.na12svasvémHossotu,podinvznáse13BůhR.zašílupolhohlace.nistuvypu14zajepřisežudru5.žaKníta15roBovamoha.Abdu16k li*racovládVždyť6.Bo17třípahuruvznešený.země,17nadje*Hossotu,podinvznáse19BůhR.zašílupolhohlanice.vystupu20zaje
Hossotu,podinsevznáBůhR.zašílupolhohlace.nivystu2zapujeterukejkama,ny1.ro3Všechtlesdy,nýmhladostsem,sejte4*huraBoný,vznešehrozný,tožeHospo5pro2.jedinlouzenadcemí.vetoli6je*králHossotu,podinvznáse7BůhR.zašílupolhohlace.nistuvypu8zajecelemhoto3.žeBůh9Prokrájemuchvalozpěv!ta,9svěvejtezpí*Bůh*dům,sezaBůh4.vlád11nerotémtrůnu.na12svasvémHossotu,podinvznáse13BůhR.zašílupolhohlace.nistuvypu14zajepřisežudru5.žaKníta15roBovamoha.Abdu16k li*racovládVždyť6.Bo17třípahuruvznešený.země,17nadje*Hossotu,podinvznáse19BůhR.zašílupolhohlanice.vystupu20zaje
zasotu,vznáseR.Bůhšíhlaholuzapolnice.Hospodin2pustujevyterukejkama,ny1.ro3Všechtlesdy,nýmhladostsem,sejte4*huraBoný,vznešehrozný,tožeHospo5pro2.jedinlouzenadcemí.vetoli6je*králsozatu,seR.Bůh7šívznáhlaholuzapolnice.Hospodin8jepustuvycelemhoto3.žeBůh9Prokrájemuchvalozpěv!ta,9svěvejtezpí*Bůh*dům,sezaBůh4.vlád11nerotémtrůnu.na12svasvémsozatu,seR.Bůh13šívznáhlaholuzapolnice.Hospodin14jepustuvypřisežudru5.žaKníta15roBovamoha.Abdu16k li*racovládVždyť6.Bo17třípahuruvznešený.země,17nadje*sozatu,seR.Bůh19šívznáhlaholuzapolnice.Hospodin20stupujevy
zasotu,vznáseR.Bůhšíhlaholuzapolnice.Hospodin2pustujevyterukejkama,ny1.ro3Všechtlesdy,nýmhladostsem,sejte4*huraBoný,vznešehrozný,tožeHospo5pro2.jedinlouzenadcemí.vetoli6je*králsozatu,seR.Bůh7šívznáhlaholuzapolnice.Hospodin8jepustuvycelemhoto3.žeBůh9Prokrájemuchvalozpěv!ta,9svěvejtezpí*Bůh*dům,sezaBůh4.vlád11nerotémtrůnu.na12svasvémsozatu,seR.Bůh13šívznáhlaholuzapolnice.Hospodin14jepustuvypřisežudru5.žaKníta15roBovamoha.Abdu16k li*racovládVždyť6.Bo17třípahuruvznešený.země,17nadje*sozatu,seR.Bůh19šívznáhlaholuzapolnice.Hospodin20stupujevy
zasotu,vznáseR.Bůhšíhlaholuzapolnice.Hospodin2pustujevyterukejkama,ny1.ro3Všechtlesdy,nýmhladostsem,sejte4*huraBoný,vznešehrozný,tožeHospo5pro2.jedinlouzenadcemí.vetoli6je*králsozatu,seR.Bůh7šívznáhlaholuzapolnice.Hospodin8jepustuvycelemhoto3.žeBůh9Prokrájemuchvalozpěv!ta,9svěvejtezpí*Bůh*dům,sezaBůh4.vlád11nerotémtrůnu.na12svasvémsozatu,seR.Bůh13šívznáhlaholuzapolnice.Hospodin14jepustuvypřisežudru5.žaKníta15roBovamoha.Abdu16k li*racovládVždyť6.Bo17třípahuruvznešený.země,17nadje*sozatu,seR.Bůh19šívznáhlaholuzapolnice.Hospodin20stupujevy
zasotu,vznáseR.Bůh