OL17

Úterý po 2. neděli adventní

ZvětšitZmenšitResetovat

všezimemiR.VytepravujpoHosdidyroovech.di2výchnodiponuZpí1.vejte3HosteHosvej*vouzpí3noseň,zenymě!podi4všechnu,nu,dive2.vejZpíte5poHosjméhono,teleb5jedenzehla*roz6tešujspásu!jedne6hozivšememiR.Vy7tevujpraHospodi7dyroovech.di8novýchzimepovuj9pra3.Vytesláhově,hany9jeorodyvše10zi*memidivech.jeo10hohapony:4.sejHláte11zimeje,*luroHospo11kradinpráleva.dyří12podzivšememiR.Vy13tevujpraHospodi13dyroovech.di14novýchnebeduj5.Ra15se,tezesej,mě,zasa,15avše,huč,*za16řemoje;ňuplco16najeleaple6.za17posej,naněm.covše,17jesevese18dy*Tehrozstromynyvšech18lesnem,žediHos7.před19po*přižechápři19zí,cházemi.ří20ditzivšememiR.Vy21tevujpraHospodi21dyroovech.di22novýchditsvět8.Bu23říderody*vedspra23vě,livěrvatně.bude24vosprazivšememiR.Vy25tevujpraHospodi25dyroovech.di26výchno
romidypravujVyR.mezivšetevech.divýchoHos2nodiponudinovou1.vejZpíte3poHosHosteposeň,vej*zpí3zenymě!nu,di4všechvedinu,lebvejte5Zpí2.poHos*hlano,rozšujje5tehojméspájehosu!den6tednezeromidypraVyR.vuj7všezimetedivýchvech.Hoso8diponopoziha3.praVyvuj9mete*mevě,zivšeoje9nyhosládihojevech.ro10miodyhapony:4.sejHláte11zimeje,*luroHospo11kradinpráleva.dyří12podromidypraVyR.vuj13všezimetedivýchvech.Hoso14diponosa,beza5.dujRate15nese,huč,mo*zasej,ze15mě,plňujenaje;aře16covše,vše,acojeple6.sej,17zaleporozseveněm.nady*Teh17strolesmy18senyvšechpřiženem,chází,před7.Hospo19dizeditmi.že*při20řícháromidypraVyR.vuj21všezimetedivýchvech.Hoso22diponovedsvětspralivě,ří23de8.Buditvatvěrvoně.rody24*debuspraromidypraVyR.vuj25všezimetedivech.výchHoso26nodipo
romidypravujVyR.mezivšetevech.divýchoHos2nodiponudinovou1.vejZpíte3poHosHosteposeň,vej*zpí3zenymě!nu,di4všechvedinu,lebvejte5Zpí2.poHos*hlano,rozšujje5tehojméspájehosu!den6tednezeromidypraVyR.vuj7všezimetedivýchvech.Hoso8diponohaziponypravuj9Vy3.metezivšeme*mijeho9ově,sládijehovech.ro10odyhapony:4.sejHláte11zimeje,*luroHospo11kradinpráleva.dyří12podromidypraVyR.vuj13všezimetedivýchvech.Hoso14diponosa,beza5.dujRate15nese,huč,mo*zasej,ze15mě,plňujenaje;aře16covše,vše,acojeple6.sej,17zaleporozseveněm.nady*Teh17strolesmy18senyvšechpřiženem,chází,před7.Hospo19dizeditmi.že*při20řícháromidypraVyR.vuj21všezimetedivýchvech.Hoso22diponovedsvětspralivě,ří23de8.Buditvatvěrvoně.rody24*debuspraromidypraVyR.vuj25všezimetedivech.výchHoso26nodipo
romidypravujVyR.mezivšetevech.divýchoHos2nodipovoununoseň,vejteHos3Zpí1.diponyzenu,všechmě!vejteHos4zpí*dipovelebnu,tevejte5Zpí2.podiHosšujtehla*hojméroz5jeno,spáhosu!denze6jedneromidypraVyR.vuj7všezimetedivýchvech.Hoso8diponohaziponypravuj9Vy3.metezivšeme*mijeho9ově,sládijehovech.ro10odyHoshany:dinposejteme11Hlá4.pozilepodpráva.je,*11kraluřídyroromidypraVyR.vuj13všezimetedivýchvech.Hoso14diponosa,beza5.dujRate15nese,huč,mo*zasej,ze15mě,plňujenaje;aře16covše,vše,acojeple6.sej,17zaleporozseveněm.nady*Teh17strolesmy18senyvšechpřiženem,chází,před7.Hospo19dizeditmi.že*při20řícháromidypraVyR.vuj21všezimetedivýchvech.Hoso22diponovedsvětspralivě,ří23de8.Buditvatvěrvoně.rody24*debuspraromidypraVyR.vuj25všezimetedivech.výchHoso26nodipo
romidypravujVyR.mezivšetevech.divýchoHos2nodipovoununoseň,vejteHos3Zpí1.diponyzenu,všechmě!vejteHos4zpí*dipojelebtejméhono,Hoste5Zpí2.vejnu,vepodihospá