OL17

Úterý po 2. neděli adventní

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. / 1. Zpívejte Hospodinu novou píseň, * zpívejte Hospodinu, všechny země! / 2. Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno, * rozhlašujte den ze dne jeho spásu! / R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. / 3. Vypravujte mezi pohany o jeho slávě, * mezi všemi národy o jeho divech. / 4. Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje, * národy řídí podle práva. / R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. / 5. Radujte se, nebesa, zajásej, země, * zahuč, moře a vše, co je naplňuje; / 6. zaplesej, pole a vše, co je na něm. * Tehdy se rozveselí všechny lesní stromy / 7. před Hospodinem, že přichází, * že přichází řídit zemi. / R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. / 8. Bude řídit svět spravedlivě, * národy bude spravovat věrně. / R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. / 1. Zpívejte Hospodinu novou píseň, * zpívejte Hospodinu, všechny země! / 2. Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno, * rozhlašujte den ze dne jeho spásu! / R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. / 3. Vypravujte mezi pohany o jeho slávě, * mezi všemi národy o jeho divech. / 4. Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje, * národy řídí podle práva. / R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. / 5. Radujte se, nebesa, zajásej, země, * zahuč, moře a vše, co je naplňuje; / 6. zaplesej, pole a vše, co je na něm. * Tehdy se rozveselí všechny lesní stromy / 7. před Hospodinem, že přichází, * že přichází řídit zemi. / R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. / 8. Bude řídit svět spravedlivě, * národy bude spravovat věrně. / R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. / 1. Zpívejte Hospodinu novou píseň, * zpívejte Hospodinu, všechny země! / 2. Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno, * rozhlašujte den ze dne jeho spásu! / R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. / 3. Vypravujte mezi pohany o jeho slávě, * mezi všemi národy o jeho divech. / 4. Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje, * národy řídí podle práva. / R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. / 5. Radujte se, nebesa, zajásej, země, * zahuč, moře a vše, co je naplňuje; / 6. zaplesej, pole a vše, co je na něm. * Tehdy se rozveselí všechny lesní stromy / 7. před Hospodinem, že přichází, * že přichází řídit zemi. / R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. / 8. Bude řídit svět spravedlivě, * národy bude spravovat věrně. / R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. / 1. Zpívejte Hospodinu novou píseň, * zpívejte Hospodinu, všechny země! / 2. Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno, * rozhlašujte den ze dne jeho spásu! / R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. / 3. Vypravujte mezi pohany o jeho slávě, * mezi všemi národy o jeho divech. / 4. Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje, * národy řídí podle práva. / R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. / 5. Radujte se, nebesa, zajásej, země, * zahuč, moře a vše, co je naplňuje; / 6. zaplesej, pole a vše, co je na něm. * Tehdy se rozveselí všechny lesní stromy / 7. před Hospodinem, že přichází, * že přichází řídit zemi. / R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. / 8. Bude řídit svět spravedlivě, * národy bude spravovat věrně. / R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. / 1. Zpívejte Hospodinu novou píseň, * zpívejte Hospodinu, všechny země! / 2. Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno, * rozhlašujte den ze dne jeho spásu! / R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. / 3. Vypravujte mezi pohany o jeho slávě, * mezi všemi národy o jeho divech. / 4. Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje, * národy řídí podle práva. / R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. / 5. Radujte se, nebesa, zajásej, země, * zahuč, moře a vše, co je naplňuje; / 6. zaplesej, pole a vše, co je na něm. * Tehdy se rozveselí všechny lesní stromy / 7. před Hospodinem, že přichází, * že přichází řídit zemi. / R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. / 8. Bude řídit svět spravedlivě, * národy bude spravovat věrně. / R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech.