OL17

Úterý po 2. neděli adventní

Žalm 96

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL17 – Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. – Žalm 96

R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech.

1. Zpívejte Hospodinu novou píseň, * zpívejte Hospodinu, všechny země!

2. Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno, * rozhlašujte den ze dne jeho spásu!

R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech.

3. Vypravujte mezi pohany o jeho slávě, * mezi všemi národy o jeho divech.

4. Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje, * národy řídí podle práva.

R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech.

5. Radujte se, nebesa, zajásej, země, * zahuč, moře a vše, co je naplňuje;

6. zaplesej, pole a vše, co je na něm. * Tehdy se rozveselí všechny lesní stromy

7. před Hospodinem, že přichází, * že přichází řídit zemi.

R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech.

8. Bude řídit svět spravedlivě, * národy bude spravovat věrně.

R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech.

Odpověď: Ž 96 (95),3

Verše: Ž 96 (95)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu