OL170

7. neděle velikonoční B

Pátek po 7. neděli velikonoční

ZvětšitZmenšitResetovat

dilzřísiHosR.dinpotrůn.bi2nenaduše,1.Ve3leb,*covše,Hos3dina,polebjevejeve4mně,jméno!svaho4poše,HosdinaVe2.leb,5dunažádmeňane6*pozarodidobní!z je6hodilzřísiHos7dinpoR.trůn.bi8nenasokoko3.Ja9vyjetak*mí,zejebene9nadláskavelho10jebohojí.kdok těm,10selenchodko4.Ja11vzdájelujevzda*takod11du,papravosneti.odnás12šenadilzřísiHos13dinpoR.trůn.bi14nenazřídilsipo5.Hos15dina*všechnonena15bitrůnvláhoda.ří16jena,divšich6.lebVete17poHoslé,moc*sijeni17anhorozhokazů.lou,dba18jedilzřísiHos19dinpoR.trůn.bi20nena
binenatrůn.poR.Hosdilzřísidinpoše,Hosdina,Ve1.leb,3duvemně,lebje4co*vše,vejméno!hoje4svapoše,HosdinaVe2.leb,5dunažádmeňane6*pozarodidobní!z je6honebinatrůn.poR.Hos7zřísidindilkonebeJa3.koje9vysojehozemí,9nadtakjevel*hobosejí.ka10láskdok těm,lenchodko4.Ja11vzdájelujevzda*takod11du,papravosneti.odnás12šenanebinatrůn.poR.Hos13zřísidindilnadilnebitrůn5.poHosdin15zřísivlájehoda.a*všechno16řína,divšich6.lebVete17poHoslé,moc*sijeni17anhorozhokazů.lou,dba18jenebinatrůn.poR.Hos19dilzřísidin
binenatrůn.poR.Hosdilzřísidinna,dipo*vše,coleb,1.3Veše,Hosdujméhosvano!mně,4jevejelebvenapodia*nezaleb,5Ve2.še,Hosduhodobz jerodiní!meň6napožádnebinatrůn.poR.Hos7zřísidindilkonebeJa3.koje9vysojehozemí,9nadtakjevel*hobosejí.ka10láskdok těm,lenchodko4.Ja11vzdájelujevzda*takod11du,papravosneti.odnás12šenanebinatrůn.poR.Hos13zřísidindilnadilnebitrůn5.poHosdin15zřísivlájehoda.a*všechno16řína,divšich6.lebVete17poHoslé,moc*sijeni17anhorozhokazů.lou,dba18jenebinatrůn.poR.Hos19dilzřísidin
binenatrůn.poR.Hosdilzřísidinna,dipo*vše,coleb,1.3Veše,Hosdujméhosvano!mně,4jevejelebvenapodia*nezaleb,5Ve2.še,Hosduhodobz jerodiní!meň6napožádnebinatrůn.poR.Hos7zřísidindilzenenadbemí,tak*jevy3.Jakojeko9sosehok těm,kdojí.boje10velkaholásodchodpadu,jeko11Ja4.lenvzdánešenapravosti.tak*vzdaluje12odnásnebinatrůn.poR.Hos13zřísidindilnadilnebitrůn5.poHosdin15zřísivlájehoda.a*všechno16říjevšichnilé,hoanteHos17Ve6.lebdina,pohorozjekazů.si18moc*dbalou,nebinatrůn.poR.Hos19dilzřísidin
binenatrůn.poR.Hosdilzřísidinna,dipo*vše,coleb,1.3Veše,Hosdujméhosvano!mně,4jevejelebvenapodia*nezaleb,5Ve2.še,Hosduhodobz jerodiní!meň6napožádnebinatrůn.poR.Hos7zřísidindilzenenadbemí,tak*jevy3.Jakojeko9sosehok těm,kdojí.boje10velkaholásodchodpadu,jeko11Ja4.lenvzdánešenapravosti.tak*vzdaluje12odnásnebinatrůn.poR.Hos13zřísidindilnadilnebitrůn5.poHosdin15zřísivlájehoda.a*všechno16řínina,všichhojelebteHos17Ve6.dipojehozů.rozkalé,moc*17anlou,dbasinebinatrůn.poR.Hos19dilzřísidin
binenatrůn.poR.Hosdilzřísidinvše,*podina,cojeleb,3Ve1.Hosše,dujméhosvano!mně,ve4vejelebnapodia*nezaleb,5Ve2.še,Hosduhodobz jerodiní!meň6napožádnebinatrůn.poR.Hos7zřísidindilzenenadbemí,tak*jevy3.Jakojeko9sosehok těm,kdojí.boje10velkaholásodchodpadu,jeko11Ja4.lenvzdánešenapravosti.tak*vzdaluje12odnásnebinatrůn.poR.Hos13zřísidindilnadilnebitrůn5.poHosdin15zřísivlájehoda.a*všechno16řínina,všichhojelebteHos17Ve6.dipojehozů.rozkalé,moc*17anlou,dbasinebinatrůn.poR.Hos19dilzřísidin
binenatrůn.poR.Hosdilzřísidinvše,*podina,cojeleb,3Ve1.Hosše,dujméhosvano!mně,ve4vejelebnapodia*nezaleb,5Ve2.še,Hosduhodobz jerodiní!meň6napožádnebinatrůn.poR.Hos7zřísidindilzenenadbemí,tak*jevy3.Jakojeko9sosehok těm,kdojí.boje10velkaholásodchodpadu,jeko11Ja4.lenvzdánešenapravosti.tak*vzdaluje12odnásnebinatrůn.poR.Hos13zřísidindilnadilnebitrůn5.poHosdin15zřísivlájehoda.a*všechno16řínina,všichhojelebteHos17Ve6.dipojehozů.rozkalé,moc*17anlou,dbasinebinatrůn.poR.Hos19dilzřísidin
binenatrůn.poR.Hosdilzřísidinna,dipo*vše,coleb,1.3Veše,Hosdujméhosvano!mně,4jevejelebvenapodia*nezaleb,5Ve2.še,Hosduhodobz jerodiní!meň6napožádnebinatrůn.poR.Hos7zřísidindilzenenadbemí,tak*jevy3.Jakojeko9sosehok těm,kdojí.boje10velkaholásodchodpadu,jeko11Ja4.lenvzdá