OL171

7. neděle velikonoční C

ZvětšitZmenšitResetovat

lukraje,poR.Hosdinvznenadsen2pojemí.ze2louceluje,po1.Hos3kradinzemě,za3četse*4duravedlostro4*Spravy!jsouanostvo5prátrůhonu.demkla5jelukradinje,6poR.Hossennadvzne7pojemí.ze7celousahlá2.Ne8besavedlspranostje8hodyviroavšech9*nyvšich*vu,nije9sláhokomuří.boho10selukradinje,11poR.Hossennadvzne12pojemí.ze12celoupodine,3.HosNe13ty,boťcenadlou*jsi14senpovznevachoze14*svrmí,nadevykáš15nihy.vše15bomilukradinje,16poR.Hossennadvzne17pojemí.ze17louce
lukraje,poR.Hosdinlouzemí.poje2cenadsenvzneje,zapodin3Hos1.lukrasera*ze3mě,troosvy!du4četvoprájsou*veSpradl5anosttrůhonu.kla5jedemlukradinje,6poR.Hoslouzemí.poje7cenadsenvznejehoNe2.besa8hlásanyvšech*avespra8nostdlslájehovu,dy9rovimukoseří.ni*bo10všichholukradinje,11poR.Hoslouzemí.poje12cenadsenvznepodine,3.HosNe13ty,boťcenadlou*jsi14senpovznevavyzemí,14cho*svrbovšemihy.káš15nidenalukradinje,16poR.Hoszemí.loupoje17cenadsenvzne
lukraje,poR.Hosdinlouzemí.poje2cenadsenvznezapodin3Hos1.luje,kradučetmě,3zesera*anostprátrovy!4osvedlSpra*trůhojenu.jsou5vodemklalukradinje,6poR.Hoslouzemí.poje7cenadsenvznejehoNe2.besa8hlásavšechnyrovespradl8*anostsláhovu,dyvi9jemukoseří.ni*bo10všichholukradinje,11poR.Hoslouzemí.poje12cenadsenvznejsi*dine,povzneNe3.boť13poty,Hoschovasvrmí,*nadce14senzeloubomivšehy.nikáš15vydenalukradinje,16poR.Hoszemí.loupoje17cenadsenvzne
lukraje,poR.Hosdinlouzemí.poje2cenadsenvznezapodin3Hos1.luje,kradučetmě,3zesera*anostprátrovy!4osvedlSpra*trůhojenu.jsou5vodemklalukradinje,6poR.Hoslouzemí.poje7cenadsenvznehosprajevedlnostbesa8Ne2.sahlávijehoa*všechny9rodymusekoří.vu,všich*9sláhonibolukradinje,11poR.Hoslouzemí.poje12cenadsenvznejsi*dine,povzneNe3.boť13poty,Hoschovasvrmí,*nadce14senzeloubomivšehy.nikáš15vydenalukradinje,16poR.Hoszemí.loupoje17cenadsenvzne
lukraje,poR.Hosdinlouzemí.poje2cenadsenvznezapodin3Hos1.luje,kradučetmě,3zesera*anostprátrovy!4osvedlSpra*trůhojenu.jsou5vodemklalukradinje,6poR.Hoslouzemí.poje7cenadsenvznehosprajevedlnostbesa8Ne2.sahlávijehoa*všechny9rodymusekoří.vu,všich*9sláhonibolukradinje,11poR.Hoslouzemí.poje12cenadsenvznejsi*dine,povzneNe3.boť13poty,Hoschovasvrmí,*nadce14senzeloubomivšehy.nikáš15vydenalukradinje,16poR.Hoszemí.loupoje17cenadsenvzne
celouvznesennadzemí.podinkraHosR.jepoje,luzazemě,dinkra3Hos1.poje,luvy!Spra*ostrovedlra4du*sečetjehoklademtrůnu.právonostajsou5celousenvznenadzemí.R.poHosdinkra6jepoluje,dlvenosthospranya*všechsahlá8Ne2.bejesasláhojevu,rody9vimukoseří.ni*bo10všichhocelousenvznenadzemí.R.poHosdinkra11jepoluje,nadjsi*povznesencelouboťty,Hos13Ne3.dine,povšenadebokášmihy.*svrvacho14mí,zevynicelouvznesennadzemí.poR.dinkra16Hosjepoje,lu
celouvznesennadzemí.podinkraHosR.jepoje,luzazemě,dinkra3Hos1.poje,luvy!Spra*ostrovedlra4du*sečetjehoklademtrůnu.právonostajsou5celousenvznenadzemí.R.poHosdinkra6jepoluje,*všechaspradlnostvenyrohlásabesa2.Nejeho8sebonihoří.komujedy9vivu,ho*všichslácelousenvznenadzemí.R.poHosdinkra11jepoluje,celousennadvznezemí,boťty,Hos13Ne3.*jsipodipone,všeminadebohy.va15svr*chonikášvycelouvznesennadzemí.poR.dinkra16Hosjepoje,lu
celouvznesennadzemí.podinkraHosR.jepoje,luzazemě,dinkra3Hos1.poje,luvy!Spra*ostrovedlra4du*sečetjehoklademtrůnu.právonostajsou5celousenvznenadzemí.R.poHosdinkra6jepoluje,*všechaspradlnostvenyrohlásabesa2.Nejeho