OL171

7. neděle velikonoční C

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. / 1. Hospodin kraluje, ať zajásá země, * ať se radují četné ostrovy! * Spravedlnost a právo jsou základem jeho trůnu. / R. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. / 2. Nebesa hlásají jeho spravedlnost * a všechny národy vidí jeho slávu, * všichni bohové se mu koří. / R. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. / 3. Neboť ty, Hospodine, * jsi povznesen nad celou zemí, * svrchovaně vynikáš nade všemi bohy. / R. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. R. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. / 1. Hospodin kraluje, ať zajásá země, * ať se radují četné ostrovy! * Spravedlnost a právo jsou základem jeho trůnu. / R. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. / 2. Nebesa hlásají jeho spravedlnost * a všechny národy vidí jeho slávu, * všichni bohové se mu koří. / R. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. / 3. Neboť ty, Hospodine, * jsi povznesen nad celou zemí, * svrchovaně vynikáš nade všemi bohy. / R. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. R. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. / 1. Hospodin kraluje, ať zajásá země, * ať se radují četné ostrovy! * Spravedlnost a právo jsou základem jeho trůnu. / R. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. / 2. Nebesa hlásají jeho spravedlnost * a všechny národy vidí jeho slávu, * všichni bohové se mu koří. / R. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. / 3. Neboť ty, Hospodine, * jsi povznesen nad celou zemí, * svrchovaně vynikáš nade všemi bohy. / R. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. R. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. / 1. Hospodin kraluje, ať zajásá země, * ať se radují četné ostrovy! * Spravedlnost a právo jsou základem jeho trůnu. / R. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. / 2. Nebesa hlásají jeho spravedlnost * a všechny národy vidí jeho slávu, * všichni bohové se mu koří. / R. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. / 3. Neboť ty, Hospodine, * jsi povznesen nad celou zemí, * svrchovaně vynikáš nade všemi bohy. / R. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. R. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. / 1. Hospodin kraluje, ať zajásá země, * ať se radují četné ostrovy! * Spravedlnost a právo jsou základem jeho trůnu. / R. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. / 2. Nebesa hlásají jeho spravedlnost * a všechny národy vidí jeho slávu, * všichni bohové se mu koří. / R. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. / 3. Neboť ty, Hospodine, * jsi povznesen nad celou zemí, * svrchovaně vynikáš nade všemi bohy. / R. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. R. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. / 1. Hospodin kraluje, ať zajásá země, * ať se radují četné ostrovy! * Spravedlnost a právo jsou základem jeho trůnu. / R. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. / 2. Nebesa hlásají jeho spravedlnost * a všechny národy vidí jeho slávu, * všichni bohové se mu koří. / R. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. / 3. Neboť ty, Hospodine, * jsi povznesen nad celou zemí, * svrchovaně vynikáš nade všemi bohy. / R. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. R. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. / 1. Hospodin kraluje, ať zajásá země, * ať se radují četné ostrovy! * Spravedlnost a právo jsou základem jeho trůnu. / R. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. / 2. Nebesa hlásají jeho spravedlnost * a všechny národy vidí jeho slávu, * všichni bohové se mu koří. / R. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. / 3. Neboť ty, Hospodine, * jsi povznesen nad celou zemí, * svrchovaně vynikáš nade všemi bohy. / R. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. R. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. / 1. Hospodin kraluje, ať zajásá země, * ať se radují četné ostrovy! * Spravedlnost a právo jsou základem jeho trůnu. / R. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. / 2. Nebesa hlásají jeho spravedlnost * a všechny národy vidí jeho slávu, * všichni bohové se mu koří. / R. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. / 3. Neboť ty, Hospodine, * jsi povznesen nad celou zemí, * svrchovaně vynikáš nade všemi bohy. / R. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí.