OL172

Pondělí po 7. neděli velikonoční

Žalm 68

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL172 – Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. – Žalm 68

R. Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka.

1. Bůh povstává, jeho nepřátelé se rozptylují, * ti, kdo ho nenávidí, prchají před ním,

2. tratí se, jako se rozplývá dým, * jako taje vosk před ohněm, + tak hříšníci hynou před Bohem.

R. Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka.

3. Spravedliví se však radují, jásají před Bohem * a veselí se v radosti.

4. Zpívejte Bohu, velebte jeho jméno, * jeho jméno je Hospodin.

R. Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka.

5. Otec sirotků, ochránce vdov * je Bůh ve svém svatém příbytku.

6. Bůh zjednává opuštěným domov, * vězně vyvádí k šťastnému životu.

R. Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka.

Odpověď: Ž 68 (67),11b

Verše: Ž 68 (67)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu