OL174

Středa po 7. neděli velikonoční

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. / 1. Ukaž, Bože, svou moc, * tu moc, Bože, kterou na nás vykonáváš! / 2. Ať pro tvůj chrám v Jeruzalémě * přinášejí králové dary! / R. Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. / 3. Pozemské říše, zpívejte Bohu, velebte Pána, * který jezdí po nebesích, po odvěkém nebi! / 4. Hle, ozývá se jeho hlas, hlas mocný: * „Uznejte Boží moc!“ / 5. Nad Izraelem se zjevuje jeho vznešenost, * jeho moc v oblacích. / 6. Bázeň budí Bůh ze své svatyně, Bůh Izraelův, * on dává sílu a statečnost svému lidu. + Bůh buď veleben! / R. Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. R. Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. / 1. Ukaž, Bože, svou moc, * tu moc, Bože, kterou na nás vykonáváš! / 2. Ať pro tvůj chrám v Jeruzalémě * přinášejí králové dary! / R. Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. / 3. Pozemské říše, zpívejte Bohu, velebte Pána, * který jezdí po nebesích, po odvěkém nebi! / 4. Hle, ozývá se jeho hlas, hlas mocný: * „Uznejte Boží moc!“ / 5. Nad Izraelem se zjevuje jeho vznešenost, * jeho moc v oblacích. / 6. Bázeň budí Bůh ze své svatyně, Bůh Izraelův, * on dává sílu a statečnost svému lidu. + Bůh buď veleben! / R. Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. R. Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. / 1. Ukaž, Bože, svou moc, * tu moc, Bože, kterou na nás vykonáváš! / 2. Ať pro tvůj chrám v Jeruzalémě * přinášejí králové dary! / R. Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. / 3. Pozemské říše, zpívejte Bohu, velebte Pána, * který jezdí po nebesích, po odvěkém nebi! / 4. Hle, ozývá se jeho hlas, hlas mocný: * „Uznejte Boží moc!“ / 5. Nad Izraelem se zjevuje jeho vznešenost, * jeho moc v oblacích. / 6. Bázeň budí Bůh ze své svatyně, Bůh Izraelův, * on dává sílu a statečnost svému lidu. + Bůh buď veleben! / R. Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. R. Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. / 1. Ukaž, Bože, svou moc, * tu moc, Bože, kterou na nás vykonáváš! / 2. Ať pro tvůj chrám v Jeruzalémě * přinášejí králové dary! / R. Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. / 3. Pozemské říše, zpívejte Bohu, velebte Pána, * který jezdí po nebesích, po odvěkém nebi! / 4. Hle, ozývá se jeho hlas, hlas mocný: * „Uznejte Boží moc!“ / 5. Nad Izraelem se zjevuje jeho vznešenost, * jeho moc v oblacích. / 6. Bázeň budí Bůh ze své svatyně, Bůh Izraelův, * on dává sílu a statečnost svému lidu. + Bůh buď veleben! / R. Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. R. Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. / 1. Ukaž, Bože, svou moc, * tu moc, Bože, kterou na nás vykonáváš! / 2. Ať pro tvůj chrám v Jeruzalémě * přinášejí králové dary! / R. Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. / 3. Pozemské říše, zpívejte Bohu, velebte Pána, * který jezdí po nebesích, po odvěkém nebi! / 4. Hle, ozývá se jeho hlas, hlas mocný: * „Uznejte Boží moc!“ / 5. Nad Izraelem se zjevuje jeho vznešenost, * jeho moc v oblacích. / 6. Bázeň budí Bůh ze své svatyně, Bůh Izraelův, * on dává sílu a statečnost svému lidu. + Bůh buď veleben! / R. Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. R. Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. / 1. Ukaž, Bože, svou moc, * tu moc, Bože, kterou na nás vykonáváš! / 2. Ať pro tvůj chrám v Jeruzalémě * přinášejí králové dary! / R. Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. / 3. Pozemské říše, zpívejte Bohu, velebte Pána, * který jezdí po nebesích, po odvěkém nebi! / 4. Hle, ozývá se jeho hlas, hlas mocný: * „Uznejte Boží moc!“ / 5. Nad Izraelem se zjevuje jeho vznešenost, * jeho moc v oblacích. / 6. Bázeň budí Bůh ze své svatyně, Bůh Izraelův, * on dává sílu a statečnost svému lidu. + Bůh buď veleben! / R. Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka.