OL174

Středa po 7. neděli velikonoční

ZvětšitZmenšitResetovat

rodobsesR.Bosvéže,veka.chupoostaralsvoumoc,1.Ukaž,2Bože,kteroumoc,*tu3že,Bokováš!na3vynásv Jechrám2.4protvůjpři*zaru4dary!še5lokrárodobsesR.Bo6svéveže,ka.chustapo6oralvejzpíte3.zemPoské7še,řítena,hu,Bo7lebvebenesích,*ktejez8ponekémbi!odpo8jese4.Hle,9omocný:hlas,ho9hlasžímoc!“*„Uz10Botenejselemzjera11Iz5.Nadeševznehonost,je11vujelacích.*v obje12mochozeBůhsvébu13zeň6.raIzBůhlův,etysva13ně,astaluon14*lidu. +nosttečmu14svében!leBůh14vebuďrodobsesR.Bo15svéveže,ka.chustapo15oral
rodobsesR.Bosvéže,veka.chupoostaralsvoumoc,1.Ukaž,2Bože,kteroumoc,*tu3že,Bokováš!na3vynásruv Jezapro2.4chrámtvůjše*při4dary!krá5lorodobsesR.Bo6svéveže,ka.chustapo6oralvejzpíte3.zemPoské7še,řítena,hu,Bo7lebvebenesích,*ktejez8ponekémbi!odpo8jese4.Hle,9omocný:hlas,ho9hlasžímoc!“*„Uz10Botenejselemzjera11Iz5.Nadeševznehonost,je11vujelacích.*v obje12mochosvézesva6.zeňbu13Bůhonelův,*ně,ty13IzraBůhsvénostmulua14statečleveben!lidu. +14BůhbuďrodobsesR.Bo15svéveže,ka.chustapo15oral
posesralstaveže,R.Borodobsvéka.chuomoc,*tumoc,U1.kaž,2Bosvouže,vynásnakováš!že,3Bokterouruv Jezapro2.4chrámtvůjše*při4dary!krá5lorodobsesR.Bo6svéveže,ka.chustapo6oraltezpívejBozemské7Po3.še,říjezna,kte*leb7hu,vetekémneodbi!nebe8poposích,hojehlas,hlasHle,4.o9sežíteBomoc!“ný:9moc„Uz*nejjezjevuhojeIzrae11Nad5.selemmocv obholacích.vzneše11je*nost,svazesvétyzeňbu136.Bůhon*lův,Bůhně,13Izraesvénostmulua14statečleveben!lidu. +14BůhbuďrodobsesR.Bo15svéveže,ka.chustapo15oral
posesralstaveže,R.Borodobsvéka.chuomoc,*tumoc,U1.kaž,2Bosvouže,vynásnakováš!že,3Bokterouruzatvůj2.prov Je4chrámdalory!šepři*krá5posesstaralBoR.že,6dobrovesvéka.6chuovejzpíte3.zemPoské7še,říkte*na,jezhu,ve7Botelebkémneodbi!ne8posích,pobehojehlas,hlasHle,4.o9sežíteBomoc!“ný:9moc„Uz*nejjezjevuhojeIzrae11Nad5.selemmocv obholacích.vzneše11je*nost,tysvésvaBůhně,zeňbu136.zeBůhastalutečraelův,13Iz*onveBůhbuďleben!svému14nostdu. +liposesstaralBoR.že,15dobrovesvéka.15ochu
ochustaralka.že,vesvéR.Bosesporodobmoc,*tumoc,U1.kaž,2Bosvouže,vynásnakováš!že,3Bokterouruzatvůj2.prov Je4chrámdalory!šepři*krá5ochustaralka.že,vesvé6BoR.sesporodobhu,veteBotelebskéří7Po3.zemzpívejše,ponena,7jez*ktenekémbi!sích,8beodpohojehlas,hlasHle,4.o9sežíteBomoc!“ný:9moc„Uz*nejjezjevuhojeIzrae11Nad5.selemmocv obholacích.vzneše11je*nost,tysvésvaBůhně,zeňbu136.zeBůhastalutečraelův,13Iz*onveBůhbuďleben!svému14nostdu. +liochustaralka.že,vesvé15BoR.posesdobro
ochustaralka.že,vesvéR.Bosesporodobmoc,*tumoc,U1.kaž,2Bosvouže,vynásnakováš!že,3Bokterouruzatvůj2.prov Je4chrámdalory!šepři*krá5ochustaralka.že,vesvé6BoR.sesporodobBovejtehu,veříPo3.zemskézpíše,7jezpote7lebna,kte*kémnebi!besích,8neodpohojehlas,hlasHle,4.o9sežíteBomoc!“ný:9moc„Uz*nejjezjevuhojeIzrae11Nad5.selemmocv obholacích.vzneše11je*nost,tysvésvaBůhně,zeňbu136.zeBůhastalutečraelův,13Iz*onveBůhbuďleben!svému14nostdu. +liochustaralka.že,vesvé15BoR.posesdobro
ochustaralka.že,vesvéR.Bosesporodobmoc,*tumoc,U1.kaž,2Bosvouže,vynásnakováš!že,3Bokterouruzatvůj2.prov Je4chrámdalory!šepři*krá5ochustaralka.že,vesvé6BoR.sespo