OL174

Středa po 7. neděli velikonoční

Žalm 68

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL174 – Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. – Žalm 68

R. Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka.

1. Ukaž, Bože, svou moc, * tu moc, Bože, kterou na nás vykonáváš!

2. Ať pro tvůj chrám v Jeruzalémě * přinášejí králové dary!

R. Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka.

3. Pozemské říše, zpívejte Bohu, velebte Pána, * který jezdí po nebesích, po odvěkém nebi!

4. Hle, ozývá se jeho hlas, hlas mocný: * „Uznejte Boží moc!“

R. Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka.

5. Nad Izraelem se zjevuje jeho vznešenost, * jeho moc v oblacích.

6. Bázeň budí Bůh ze své svatyně, Bůh Izraelův, * on dává sílu a statečnost svému lidu. + Bůh buď veleben!

R. Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka.

Odpověď: Ž 68 (67),11b

Verše: Ž 68 (67)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu