OL175

Sobota po 7. neděli velikonoční

ZvětšitZmenšitResetovat

tvouřítvář,R.Zbožuzne.dipoHosvepo1.Hos2síddinchránémmě,posvém2svátHosne*na3síchbetrůn,po3svůjdin,jí,smr*zorutelje2.ho4očipohojezrak.ky5zkoutvář,tvouříZbož6uzR.ne.di6poHossprašíveddin7po3.Hoszkoubožbezka,li7ihoprábezví,*lumije8kdolinešedí.vihoto8z duspraje4.Vždyť9podinHosrádspralived9vý, +skutky,lived9hojeřítvář.zbož10*uztvář,tvouříZbož11uzR.ne.di11poHos
dipoHosne.R.Zbožtvář,tvouříuzsvémvepopodin2Hos1.sídnebe*nanémsvátchrá2mě,svůjdin,trůn,sích3poHosjí,smr*zorutelje2.ho4očipohojezrak.ky5zkoupodiHosne.R.Zbož6tvouříuztvář,lispravedpodin7Hos3.šízkoulilujekdoibez7hoka,mi*božšenez duvidí.prá8ví,bezhotospravedjeVždyťHos94.dinpolispravedvý, +9lirádjeříuzhotvář.skutky,9zbož*podiHosne.R.Zbož11tvář,tvouříuz
dipoHosne.R.Zbožtvář,tvouříuzsvémvepopodin2Hos1.sídnebe*nanémsvátchrá2mě,svůjdin,trůn,sích3poHosjí,smr*zorutelje2.ho4očipohojezrak.ky5zkoupodiHosne.R.Zbož6tvouříuztvář,lispravedpodin7Hos3.šízkoulilujekdoibez7hoka,mi*božšenez duvidí.prá8ví,bezhotolispravedvý, +HosVždyť4.9pojedinskutliky,rád9vedsprahojeřítvář.zbož10*uzpodiHosne.R.Zbož11tvář,tvouříuz
dipoHosne.R.Zbožtvář,tvouříuzsvémvepopodin2Hos1.sídnebe*nanémsvátchrá2mě,svůjdin,trůn,sích3poHosjí,smr*zorutelje2.ho4očipohojezrak.ky5zkoupodiHosne.R.Zbož6tvouříuztvář,lispravedpodin7Hos3.šízkoulilujekdoibez7hoka,mi*božšenez duvidí.prá8ví,bezhotový, +livedrádpoHos4.din9Vždyťsprajeřízbož*uzjehotvář.li9spravedky,skutpodiHosne.R.Zbož11tvář,tvouříuz
dipoHosne.R.Zbožtvář,tvouříuzsvátnémpochrámě,dinsíd2Hos1.povesvémdin,svůjpotrůn,nebeHos3na*síchjí,smr*zorutelje2.ho4očipohojezrak.ky5zkoupodiHosne.R.Zbož6tvouříuztvář,lispravedpodin7Hos3.šízkoujemi*luliibez7hoka,božšenez duvidí.práho8kdobeztoví,vý, +livedrádpoHos4.din9Vždyťsprajeřízbož*uzjehotvář.li9spravedky,skutpodiHosne.R.Zbož11tvář,tvouříuz
dipoHosne.R.Zbožtvář,tvouříuzsvátnémpochrámě,dinsíd2Hos1.povesvémdin,svůjpotrůn,nebeHos3na*síchjí,smr*zorutelje2.ho4očipohojezrak.ky5zkoupodiHosne.R.Zbož6tvouříuztvář,hobezibožlika,dinzkou7Hos3.pospravedšíz dušetohodí.nevilijekdo8mi*lupráví,bezvý, +lirádspraHospodin9Vždyť4.spravedjeříjeuzhotvář.liskut9vedky,zbož*podiHosne.R.Zbož11tvář,tvouříuz
dipoHosne.R.Zbožtvář,tvouříuzsvátnémpochrámě,dinsíd2Hos1.povesvémdin,svůjpotrůn,nebeHos3na*síchzkoukyjehozrak.očipo4telje2.hojí,smr*zorupodiHosne.R.Zbož6tvouříuztvář,hobezibožlika,dinzkou7Hos3.pospravedšíz dušetohodí.nevilijekdo8mi*lupráví,bezvý, +lirádspraHospodin9Vždyť4.spravedjeříjeuzhotvář.liskut9vedky,zbož*podiHosne.R.Zbož11tvář,tvouříuz
dipoHosne.R.Zbožtvář,tvouříuzsvátnémpochrámě,dinsíd2Hos1.povesvémdin,svůjpotrůn,nebeHos3na*síchzkoukyjehozrak.očipo4telje2.hojí,smr*zorupodiHosne.R.Zbož6tvouříuztvář,hobezibožlika,dinzkou7Hos3.pospravedšíz dušetohodí.nevilijekdo8mi*lupráví,bezvý, +lirádspraHospodin9Vždyť4.spravedjeříjeuzhotvář.liskut9vedky,zbož*podiHosne.R.Zbož11tvář,tvouříuz
dipoHosne.R.Zbožtvář,tvouříuzsvátnémpochrámě,dinsíd2Hos1.povesvémdin,svůjpotrůn,nebeHos3na*síchzkoukyjehozrak.očipo4telje2.hojí,smr*zorupodiHosne.R.Zbož6tvouříuztvář,hobezibožlika,dinzkou7Hos3.pospravedšíz dušetohodí.nevilijekdo8mi*lupráví,bezvý, +lirádspraHospodin9Vždyť4.spravedjeříjeuzhotvář.liskut9vedky,zbož*podiHosne.R.Zbož11tvář,tvouříuz

Odpověď: Ž 11 (10),7b

Verše: Ž 11 (10)

Josef Olejník. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny doby adventní, vánoční, postní a velikonoční. Vydavatel Arcibiskupství olomoucké. Olomouc 2021.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu