OL176

Seslání Ducha Svatého, vigilie (po čtení z Gn 11,1-9, pokud následuje čtení ze Starého zákona)

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. / 1. Plány pohanů maří Hospodin, * v nic uvádí myšlení národů. / 2. Hospodinův úmysl trvá na věky, * myšlenky jeho srdce po všechna pokolení. / R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. / 3. Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin, * blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek. / 4. Z nebe shlíží Hospodin, * vidí všechny smrtelníky. / R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. / 5. Z místa, kde sídlí, dívá se * na všechny obyvatele země. / 6. Každému z nich uhnětl srdce, * uvažuje o všech jejich skutcích. / R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. / 1. Plány pohanů maří Hospodin, * v nic uvádí myšlení národů. / 2. Hospodinův úmysl trvá na věky, * myšlenky jeho srdce po všechna pokolení. / R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. / 3. Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin, * blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek. / 4. Z nebe shlíží Hospodin, * vidí všechny smrtelníky. / R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. / 5. Z místa, kde sídlí, dívá se * na všechny obyvatele země. / 6. Každému z nich uhnětl srdce, * uvažuje o všech jejich skutcích. / R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. / 1. Plány pohanů maří Hospodin, * v nic uvádí myšlení národů. / 2. Hospodinův úmysl trvá na věky, * myšlenky jeho srdce po všechna pokolení. / R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. / 3. Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin, * blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek. / 4. Z nebe shlíží Hospodin, * vidí všechny smrtelníky. / R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. / 5. Z místa, kde sídlí, dívá se * na všechny obyvatele země. / 6. Každému z nich uhnětl srdce, * uvažuje o všech jejich skutcích. / R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. / 1. Plány pohanů maří Hospodin, * v nic uvádí myšlení národů. / 2. Hospodinův úmysl trvá na věky, * myšlenky jeho srdce po všechna pokolení. / R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. / 3. Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin, * blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek. / 4. Z nebe shlíží Hospodin, * vidí všechny smrtelníky. / R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. / 5. Z místa, kde sídlí, dívá se * na všechny obyvatele země. / 6. Každému z nich uhnětl srdce, * uvažuje o všech jejich skutcích. / R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. / 1. Plány pohanů maří Hospodin, * v nic uvádí myšlení národů. / 2. Hospodinův úmysl trvá na věky, * myšlenky jeho srdce po všechna pokolení. / R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. / 3. Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin, * blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek. / 4. Z nebe shlíží Hospodin, * vidí všechny smrtelníky. / R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. / 5. Z místa, kde sídlí, dívá se * na všechny obyvatele země. / 6. Každému z nich uhnětl srdce, * uvažuje o všech jejich skutcích. / R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. / 1. Plány pohanů maří Hospodin, * v nic uvádí myšlení národů. / 2. Hospodinův úmysl trvá na věky, * myšlenky jeho srdce po všechna pokolení. / R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. / 3. Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin, * blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek. / 4. Z nebe shlíží Hospodin, * vidí všechny smrtelníky. / R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. / 5. Z místa, kde sídlí, dívá se * na všechny obyvatele země. / 6. Každému z nich uhnětl srdce, * uvažuje o všech jejich skutcích. / R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.