OL176

Seslání Ducha Svatého, vigilie (po čtení z Gn 11,1-9, pokud následuje čtení ze Starého zákona)

Žalm 33

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL176 – Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. – Žalm 33

R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.

1. Plány pohanů maří Hospodin, * v nic uvádí myšlení národů.

2. Hospodinův úmysl trvá na věky, * myšlenky jeho srdce po všechna pokolení.

R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.

3. Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin, * blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek.

4. Z nebe shlíží Hospodin, * vidí všechny smrtelníky.

R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.

5. Z místa, kde sídlí, dívá se * na všechny obyvatele země.

6. Každému z nich uhnětl srdce, * uvažuje o všech jejich skutcích.

R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.

Odpověď: Ž 33 (32),12b

Verše: Ž 33 (32)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu