OL177

Seslání Ducha Svatého, vigilie (po čtení z Ez 37,1-14, pokud následuje čtení ze Starého zákona)

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Oslavujte Hospodina, neboť na věky trvá jeho milosrdenství. / 1. Tak ať mluví vykoupení Hospodinem, * ti, které vykoupil z nepřátelské moci, / 2. které shromáždil ze zemí, * od východu a od západu,(+) ze severu a z jihu. / R. Oslavujte Hospodina, neboť na věky trvá jeho milosrdenství. / 3. Bloudili na stepi, po pustině, * nenašli cestu k městu, kde by mohli bydlet. / 4. Hladověli a žíznili, * život v nich chřadl. / R. Oslavujte Hospodina, neboť na věky trvá jeho milosrdenství. / 5. Tu volali ve své tísni k Hospodinu, * a on je z jejich úzkostí vysvobodil. / 6. Vedl je pravou cestou, * aby došli do města, kde by mohli bydlet. / R. Oslavujte Hospodina, neboť na věky trvá jeho milosrdenství. / 7. Ať chválí Hospodina za jeho milosrdenství, * za jeho divy k dobru lidí, / 8. neboť žíznivou duši ukojil, * hladovou duši naplnil dobrými věcmi. / R. Oslavujte Hospodina, neboť na věky trvá jeho milosrdenství. R. Oslavujte Hospodina, neboť na věky trvá jeho milosrdenství. / 1. Tak ať mluví vykoupení Hospodinem, * ti, které vykoupil z nepřátelské moci, / 2. které shromáždil ze zemí, * od východu a od západu,(+) ze severu a z jihu. / R. Oslavujte Hospodina, neboť na věky trvá jeho milosrdenství. / 3. Bloudili na stepi, po pustině, * nenašli cestu k městu, kde by mohli bydlet. / 4. Hladověli a žíznili, * život v nich chřadl. / R. Oslavujte Hospodina, neboť na věky trvá jeho milosrdenství. / 5. Tu volali ve své tísni k Hospodinu, * a on je z jejich úzkostí vysvobodil. / 6. Vedl je pravou cestou, * aby došli do města, kde by mohli bydlet. / R. Oslavujte Hospodina, neboť na věky trvá jeho milosrdenství. / 7. Ať chválí Hospodina za jeho milosrdenství, * za jeho divy k dobru lidí, / 8. neboť žíznivou duši ukojil, * hladovou duši naplnil dobrými věcmi. / R. Oslavujte Hospodina, neboť na věky trvá jeho milosrdenství. R. Oslavujte Hospodina, neboť na věky trvá jeho milosrdenství. / 1. Tak ať mluví vykoupení Hospodinem, * ti, které vykoupil z nepřátelské moci, / 2. které shromáždil ze zemí, * od východu a od západu,(+) ze severu a z jihu. / R. Oslavujte Hospodina, neboť na věky trvá jeho milosrdenství. / 3. Bloudili na stepi, po pustině, * nenašli cestu k městu, kde by mohli bydlet. / 4. Hladověli a žíznili, * život v nich chřadl. / R. Oslavujte Hospodina, neboť na věky trvá jeho milosrdenství. / 5. Tu volali ve své tísni k Hospodinu, * a on je z jejich úzkostí vysvobodil. / 6. Vedl je pravou cestou, * aby došli do města, kde by mohli bydlet. / R. Oslavujte Hospodina, neboť na věky trvá jeho milosrdenství. / 7. Ať chválí Hospodina za jeho milosrdenství, * za jeho divy k dobru lidí, / 8. neboť žíznivou duši ukojil, * hladovou duši naplnil dobrými věcmi. / R. Oslavujte Hospodina, neboť na věky trvá jeho milosrdenství. R. Oslavujte Hospodina, neboť na věky trvá jeho milosrdenství. / 1. Tak ať mluví vykoupení Hospodinem, * ti, které vykoupil z nepřátelské moci, / 2. které shromáždil ze zemí, * od východu a od západu,(+) ze severu a z jihu. / R. Oslavujte Hospodina, neboť na věky trvá jeho milosrdenství. / 3. Bloudili na stepi, po pustině, * nenašli cestu k městu, kde by mohli bydlet. / 4. Hladověli a žíznili, * život v nich chřadl. / R. Oslavujte Hospodina, neboť na věky trvá jeho milosrdenství. / 5. Tu volali ve své tísni k Hospodinu, * a on je z jejich úzkostí vysvobodil. / 6. Vedl je pravou cestou, * aby došli do města, kde by mohli bydlet. / R. Oslavujte Hospodina, neboť na věky trvá jeho milosrdenství. / 7. Ať chválí Hospodina za jeho milosrdenství, * za jeho divy k dobru lidí, / 8. neboť žíznivou duši ukojil, * hladovou duši naplnil dobrými věcmi. / R. Oslavujte Hospodina, neboť na věky trvá jeho milosrdenství.