OL177

Seslání Ducha Svatého, vigilie (po čtení z Ez 37,1-14, pokud následuje čtení ze Starého zákona)

ZvětšitZmenšitResetovat

dipoHosna,R.Oteslavujtrne2kyboťnadensrloství.je3mihovykou1.Tak4mludiponem,pe4Hospilkou*ti,5vyktemoskéci,přáz ne5telmáždil2.kte6shrochozeze6*odmí,du,(+)pazeadu7odz jiahu.vese7rudipona,HosR.O8tevujslatrboťne9kynadensrství.loje10mihostepi,nadi3.Blou11li*našnepo11tině,pustu,kdeceslik měs12tubydlet.moby12hližízali,nido4.Hla13lidl.chřa*ži14v nichvotdipona,HosR.O15tevujslatrboťne16kynadensrství.loje17mihotíssvéniTu5.vo18velilajez jeon*apok Hos18nu,disvobovydil.jichúz19koscesvoutou,dl6.Ve20prajeměsdota,doš21by*alibydhlilet.bykde21modipona,HosR.O22tevujslatrboťne23kynadensrství.loje24mihodipo7.25Hoschvámiholozana25jehojedensr25*zaství,lirudí,vydi26k dobduvoušiboť8.ne27nižíz*hladou27jil,koplnilduvouna28šivěcmi.brýdo28midipona,HosR.O29tevujslatrboťne30kynadensrství.loje31miho
dipoHosna,R.Oteslavujtrne2kyboťnadensrloství.je3mihopekouTak1.vy4mluvyktekoupoHosdi4*ti,nem,moskéci,pilz ne5telpřázedilmí,ze2.kte6shromážodpa*odcho7aduz jiruahu.ze7du,(+)vesedipona,HosR.O8tevujslatrboťne9kynadensrství.loje10mihostepi,nadi3.Blou11licesnašlitupusti11pone*ně,bydmohlilet.tu,12k měsbykdežízali,nido4.Hla13lidl.chřa*ži14v nichvotdipona,HosR.O15tevujslatrboťne16kynadensrství.loje17mihotíssvéniTu5.vo18velilajez jeon*apok Hos18nu,disvobovydil.jichúz19koscesvoutou,dl6.Ve20prajeměsdota,doš21by*alibydhlilet.bykde21modipona,HosR.O22tevujslatrboťne23kynadensrství.loje24mihodinapochvá257.Hossrlodenství,zaje25mihorulik dobdí,je*ho26zavydišiudukojil,žízboť27ne8.vouninašiplvou28do*hladuvěcmimi.donil28brýdipona,HosR.O29tevujslatrboťne30kynadensrství.loje31miho
dipoHosna,R.Oteslavujtrne2kyboťnadensrloství.je3mihopekouTak1.vy4mluvyktekoupoHosdi4*ti,nem,moskéci,pilz ne5telpřázedilmí,ze2.kte6shromážpaoddu,(+)cho7od*aduz jiahu.zese7ruvedipona,HosR.O8tevujslatrboťne9kynadensrství.loje10mihopuspi,potině,3.diBlouli11stenak městutu,li12naš*necesbydhlilet.bykde12možízali,nido4.Hla13lidl.chřa*ži14v nichvotdipona,HosR.O15tevujslatrboťne16kynadensrství.loje17mihotíssvéniTu5.vo18velilajez jeon*apok Hos18nu,disvobovydil.jichúz19koscesvoutou,dl6.Ve20prajeměsdota,doš21by*alibydhlilet.bykde21modipona,HosR.O22tevujslatrboťne23kynadensrství.loje24mihodinapochvá257.Hossrlodenství,zaje25mihorulik dobdí,je*ho26zavydišiudukojil,žízboť27ne8.vouninašiplvou28do*hladuvěcmimi.donil28brýdipona,HosR.O29tevujslatrboťne30kynadensrství.loje31miho
boťnana,nekyslavujOR.podiHostedensrholomiství.tr2jeHospepodinem,mlu4Tak1.vykousképřátelmoci,ktevy5ti,*pilz nekouchozemí,od*dumážkte2.shroze6dilruasevez jihu.paaodzedu,(+)7boťnanekyna,R.slaOvuj8podiHostesrdenlomiství.hotr9jetině,po*pusnenašdili11Blou3.stepi,nahlibydbymolet.tu12liceskdetu,k měsžízali,nido4.Hla13lidl.chřa*ži14v nichvotboťnanekyna,R.slaOvuj15podiHostesrdenlomiství.hotr16jenik Hostíspodinu,Tu5.volali18vesvévy