OL178

Seslání Ducha Svatého, vigilie (po posledním čtení ze Starého zákona)

Žalm 104

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL178 – Sešli svého ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země. – Žalm 104

R. Sešli svého ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země.

1. Veleb, má duše, Hospodina! * Hospodine, můj Bože, jsi nadmíru veliký!

2. Velebností a vznešeností ses oděl, * světlem se halíš jako pláštěm.

R. Sešli svého ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země.

3. Jak četná jsou tvá díla, Hospodine! * Všechno jsi moudře učinil,

4. země je plná tvého tvorstva. * Veleb, má duše, Hospodina!

R. Sešli svého ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země.

5. Všichni čekají od tebe, * že jim dáš obživu v pravý čas.

6. Ty jim dáváš, a oni sbírají, * otvíráš ruku, a sytí se dobrými dary.

R. Sešli svého ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země.

7. Hynou, když vezmeš jim život, * a vracejí se do svého prachu.

8. Když sešleš svého ducha, jsou stvořeni, * a obnovuješ tvář země.

R. Sešli svého ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země.

Odpověď: Srov. Ž 104 (103),30

Verše: Ž 104 (103)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu