OL178

Seslání Ducha Svatého, vigilie (po posledním čtení ze Starého zákona)

ZvětšitZmenšitResetovat

cha,duhoSešR.svéline,a2dipoHosmě.zeob3tvářvíšnopoše,Hosdina!Ve1.leb,5duBomůjže,di6po*Hosne,liveruký!nadjsi6vzneašenos7leb2.Vesvě*děl,tlemnos7osespláškotěm.seha8jalíšcha,duhoSeš9svéliR.ane,Hos10podimě.zeob11víštvářnotvála,3.Jak13jsoučet*noVšechHos13dine!počiunil,moudjsi14řetvého4.ze15pljeleb,tvor15*Vestva.na!dipodu16Hosše,cha,duhoSeš17svéliR.ane,Hos18podimě.zeob19víštvářnoka5.Všich21čenijimdášodte21*žebe,v pračas.žiob22vuoanijim6.Ty23váš,ráštvírasbí23*ojí,seku,rusy24adary.brýdo24micha,duhoSeš25svéliR.ane,Hos26podimě.zeob27víštvářnozmešjimvenou,7.Hy29kdyžcevra*aži29vot,prahochu.dose30svéduho8.Když31šlešsvésea*ni,noobjsoucha,31řestvozemě.ješvu32tvářcha,duhoSeš33svéliR.ane,Hos34podimě.zeob35tvářvíšno
dine,poalisvéSešR.duHoscha,homě.zeob3tvářvíšnopoše,Hosdina!Ve1.leb,5duBomůjže,di6po*Hosne,liveruký!nadjsi6vzneašenos7leb2.Vesvě*děl,tlemnos7osespláškotěm.seha8jalíšdine,poaSešR.liHos9svéducha,homě.zeob11víštvářnotvála,3.Jak13jsoučet*noVšechHos13dine!počiunil,moudjsi14řetvortvéhostva.je15ze4.plpoše,Hosdina!16leb,*Vedudine,poaSešR.liHos17svéducha,homě.zeob19víštvářnoodbe,teni5.Všich21čekav pravučas.že*jim22dášobžinisbíorají,jim6.23Tyaváš,sya*tvíoráš24ku,rudamiry.dose24brýdine,poaSešR.liHos25svéducha,homě.zeob27víštvářnožijimzmešvot,Hy7.nou,když29vehoprasvéchu.a*vrace30sedocha,dujsouKdyž8.se31hosvéšleštvářzeješmě.řeni,31stvonoobvua*dine,poaSešR.liHos33svéducha,homě.zeob35tvářvíšno
dine,poalisvéSešR.duHoscha,homě.zeob3tvářvíšnona!dipo*Hospoleb,1.5Veše,Hosdurunadký!velimůj6dine,že,jsiBosesnosoděl,nos7Ve2.lebvznešeaplášjakotěm.setlem8svě*líšhadine,poaSešR.liHos9svéducha,homě.zeob11víštvářnoHosla,dipone!četJak3.13tvájsouuřenil,čino*Všech14jsimoudtvortvéhostva.je15ze4.plpoše,Hosdina!16leb,*Vedudine,poaSešR.liHos17svéducha,homě.zeob19víštvářnoodbe,teni5.Všich21čekav pravučas.že*jim22dášobžisbírají,nio*tvíjim23Ty6.aováš,brýmisedodary.ku,arášrusy24dine,poaSešR.liHos25svéducha,homě.zeob27víštvářnožijimzmešvot,Hy7.nou,když29vehoprasvéchu.a*vrace30sedocha,dujsouKdyž8.se31hosvéšleštvářzeješmě.řeni,31stvonoobvua*dine,poaSešR.liHos33svéducha,homě.zeob35tvářvíšno
dine,poalisvéSešR.duHoscha,homě.zeob3tvářvíšnona!dipo*Hospoleb,1.5Veše,Hosdurunadký!velimůj6dine,že,jsiBosesnosoděl,nos7Ve2.lebvznešeaplášjakotěm.setlem8svě*líšhadine,poaSešR.liHos9svéducha,homě.zeob11víštvářnoHosla,dipone!četJak3.13tvájsouuřenil,čino*Všech14jsimoudtvortvéhostva.je15ze4.plpoše,Hosdina!16leb,*Vedudine,poaSešR.liHos17svéducha,homě.zeob19víštvářnoodbe,teni5.Všich21čekav pravučas.že*jim22dášobžisbírají,nio*tvíjim23Ty6.aováš,brýmisedodary.ku,arášrusy24dine,poaSešR.liHos25svéducha,homě.zeob27víštvářnožijimzmešvot,Hy7.nou,když29vehoprasvéchu.a*vrace30sedojsoustvocha,řeni,Když8.sešleš31svéhoduzetvářmě.a*ob32ješnovudine,poaSešR.liHos33svéducha,homě.zeob35tvářvíšno
dine,poalisvéSešR.duHoscha,homě.zeob3tvářvíšnona!dipo*Hospoleb,1.5Veše,Hosdurunadký!velimůj6dine,že,jsiBosesnosoděl,nos7Ve2.lebvznešeaplášjakotěm.setlem8svě*líšhadine,poaSešR.liHos9svéducha,homě.zeob11víštvářnoHosla,dipone!četJak3.13tvájsouuřenil,čino*Všech14jsimoudtvortvéhostva.je15ze4.plpoše,Hosdina!16leb,*Vedudine,poaSešR.liHos17svéducha,homě.zeob19víštvářnoodbe,teni5.Všich21čekav pravučas.že*jim22dášobžisbírají,nio*tvíjim23Ty6.aováš,brýmisedodary.ku,arášrusy24dine,poaSešR.liHos25svéducha,homě.zeob27víštvářnožijimzmešvot,Hy7.nou,když29vehoprasvéchu.a*vrace30sedojsoustvocha,řeni,Když8.sešleš31svéhoduzetvářmě.a*ob32ješnovudine,poaSešR.liHos33svéducha,homě.zeob35tvářvíšno
dine,poalisvéSešR.duHoscha,homě.zeob3tvářvíšnona!dipo