OL179

Seslání Ducha Svatého, vigilie (po posledním čtení ze Starého zákona)

ZvětšitZmenšitResetovat

Pacha,ne,liR.Sešduhosvézenostmě.atvářnovobduše,1.Ve2leb,*poHosHos2dina!pože,jsine,diBo3můjliveký!nad3ruvzneašenos4leb2.Vesvě*děl,tlemnos4osespláškotěm.seha5jalíšPacha,ne,R.Sešli6duhosvézenostmě.a6tvářobnovtvála,3.Jak7jsoučet*noVšechHos7dine!počiunil,moudjsi8řetvého4.ze9pljeleb,tvor9*Vestva.na!dipodu10Hosše,Pacha,ne,R.Sešli11duhosvézenostmě.a11tvářobnovka5.Všich12čenijimdášodte12*žebe,v pračas.žiob13vuoanijim6.Ty14váš,ku,ruarají,14sbíotvíráš*dabrýmiry.15sydosePacha,ne,R.Sešli16duhosvézenostmě.a16tvářobnovzmešjimvenou,7.Hy17kdyžcevra*aži17vot,prahochu.dose18svéduho8.Když19šlešsvésea*ni,noobjsoucha,19řestvozemě.ješvu20tvářPacha,ne,R.Sešli21duhosvézenostmě.oba21tvářnov
Pacha,ne,liR.Sešduhosvézenostmě.atvářnovobpoše,Hosdina!Ve1.leb,2duBomůjže,di3po*Hosne,liveruký!nadjsi3vzneašenos4leb2.Vesvě*děl,tlemnos4osespláškotěm.seha5jalíšPacha,ne,R.Sešli6duhosvézenostmě.a6tvářobnovtvála,3.Jak7jsoučet*noVšechHos7dine!počiunil,moudjsi8řetvortvéhostva.je9ze4.plpoše,Hosdina!10leb,*VeduPacha,ne,R.Sešli11duhosvézenostmě.a11tvářobnovžebe,*teodjimni5.če12Všichkav pravučas.obdáš13žinisbíorají,jim6.14Tyaváš,sya*tvíoráš15ku,rudamiry.dose15brýPacha,ne,R.Sešli16duhosvézenostmě.a16tvářobnovžijimzmešvot,Hy7.nou,když17vehoprasvéchu.a*vrace18sedocha,dujsouKdyž8.se19hosvéšleš*obanostvo19ni,řezemě.ješvu20tvářPacha,ne,R.Sešli21duhosvézenostmě.oba21tvářnov
Pacha,ne,liR.Sešduhosvézenostmě.atvářnovobna!dipo*Hospoleb,1.2Veše,Hosdurunadký!velimůj3dine,že,jsiBosesnosoděl,nos4Ve2.lebvznešeaplášjakotěm.setlem5svě*líšhaPacha,ne,R.Sešli6duhosvézenostmě.a6tvářobnovHosla,dipone!četJak3.7tvájsouuřenil,čino*Všech8jsimoudtvortvéhostva.je9ze4.plpoše,Hosdina!10leb,*VeduPacha,ne,R.Sešli11duhosvézenostmě.a11tvářobnovodbe,teni5.Všich12čekav pravučas.že*jim13dášobžinisbíorají,jim6.14Tyaváš,sya*tvíoráš15ku,rudamiry.dose15brýPacha,ne,R.Sešli16duhosvézenostmě.a16tvářobnovžijimzmešvot,Hy7.nou,když17vehoprasvéchu.a*vrace18sedocha,dujsouKdyž8.se19hosvéšleštvářzeješmě.řeni,19stvonoobvua*Pacha,ne,R.Sešli21duhosvézenostmě.oba21tvářnov
Pacha,ne,liR.Sešduhosvézenostmě.atvářnovobna!dipo*Hospoleb,1.2Veše,Hosdurunadký!velimůj3dine,že,jsiBosesnosoděl,nos4Ve2.lebvznešeaplášjakotěm.setlem5svě*líšhaPacha,ne,R.Sešli6duhosvézenostmě.a6tvářobnovHosla,dipone!četJak3.7tvájsouuřenil,čino*Všech8jsimoudtvortvéhostva.je9ze4.plpoše,Hosdina!10leb,*VeduPacha,ne,R.Sešli11duhosvézenostmě.a11tvářobnovodbe,teni5.Všich12čekav pravučas.že*jim13dášobžisbírají,nio*tvíjim14Ty6.aováš,brýmisedodary.ku,arášrusy15Pacha,ne,R.Sešli16duhosvézenostmě.a16tvářobnovžijimzmešvot,Hy7.nou,když17vehoprasvéchu.a*vrace18sedojsoustvocha,řeni,Když8.sešleš19svéhoduzetvářmě.a*ob20ješnovuPacha,ne,R.Sešli21duhosvézenostmě.oba21tvářnov
Pacha,ne,liR.Sešduhosvézenostmě.atvářnovobna!dipo*Hospoleb,1.2Veše,Hosdurunadký!velimůj3dine,že,jsiBosesnosoděl,nos4Ve2.lebvznešeaplášjakotěm.setlem5svě*líšhaPacha,ne,R.Sešli6duhosvézenostmě.a6tvářobnovHosla,dipone!četJak3.7tvájsouuřenil,čino*Všech8jsimoudtvortvéhostva.je9ze4.plpoše,Hosdina!10leb,*VeduPacha,ne,R.Sešli11duhosvézenostmě.a11tvářobnovodbe,teni5.Všich12čekav pravučas.že*jim13dášobžisbírají,nio*tvíjim14Ty6.aováš,brýmisedodary.ku,arášrusy15Pacha,ne,R.Sešli16duhosvézenostmě.a16tvářobnovžijimzmešvot,Hy7.nou,když17vehoprasvéchu.a*vrace18sedojsoustvocha,řeni,Když8.sešleš19svéhoduzetvářmě.a*ob20ješnovuPacha,ne,R.Sešli21duhosvézenostmě.oba21tvářnov
zenostatvářobnovmě.svéhoducha,SešR