OL179

Seslání Ducha Svatého, vigilie (po posledním čtení ze Starého zákona)

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Sešli svého ducha, Pane, a obnov tvářnost země. / 1. Veleb, má duše, Hospodina! * Hospodine, můj Bože, jsi nadmíru veliký! / 2. Velebností a vznešeností ses oděl, * světlem se halíš jako pláštěm. / R. Sešli svého ducha, Pane, a obnov tvářnost země. / 3. Jak četná jsou tvá díla, Hospodine! * Všechno jsi moudře učinil, / 4. země je plná tvého tvorstva. * Veleb, má duše, Hospodina! / R. Sešli svého ducha, Pane, a obnov tvářnost země. / 5. Všichni čekají od tebe, * že jim dáš obživu v pravý čas. / 6. Ty jim dáváš, a oni sbírají, * otvíráš ruku, a sytí se dobrými dary. / R. Sešli svého ducha, Pane, a obnov tvářnost země. / 7. Hynou, když vezmeš jim život, * a vracejí se do svého prachu. / 8. Když sešleš svého ducha, jsou stvořeni, * a obnovuješ tvář země. / R. Sešli svého ducha, Pane, a obnov tvářnost země. R. Sešli svého ducha, Pane, a obnov tvářnost země. / 1. Veleb, má duše, Hospodina! * Hospodine, můj Bože, jsi nadmíru veliký! / 2. Velebností a vznešeností ses oděl, * světlem se halíš jako pláštěm. / R. Sešli svého ducha, Pane, a obnov tvářnost země. / 3. Jak četná jsou tvá díla, Hospodine! * Všechno jsi moudře učinil, / 4. země je plná tvého tvorstva. * Veleb, má duše, Hospodina! / R. Sešli svého ducha, Pane, a obnov tvářnost země. / 5. Všichni čekají od tebe, * že jim dáš obživu v pravý čas. / 6. Ty jim dáváš, a oni sbírají, * otvíráš ruku, a sytí se dobrými dary. / R. Sešli svého ducha, Pane, a obnov tvářnost země. / 7. Hynou, když vezmeš jim život, * a vracejí se do svého prachu. / 8. Když sešleš svého ducha, jsou stvořeni, * a obnovuješ tvář země. / R. Sešli svého ducha, Pane, a obnov tvářnost země. R. Sešli svého ducha, Pane, a obnov tvářnost země. / 1. Veleb, má duše, Hospodina! * Hospodine, můj Bože, jsi nadmíru veliký! / 2. Velebností a vznešeností ses oděl, * světlem se halíš jako pláštěm. / R. Sešli svého ducha, Pane, a obnov tvářnost země. / 3. Jak četná jsou tvá díla, Hospodine! * Všechno jsi moudře učinil, / 4. země je plná tvého tvorstva. * Veleb, má duše, Hospodina! / R. Sešli svého ducha, Pane, a obnov tvářnost země. / 5. Všichni čekají od tebe, * že jim dáš obživu v pravý čas. / 6. Ty jim dáváš, a oni sbírají, * otvíráš ruku, a sytí se dobrými dary. / R. Sešli svého ducha, Pane, a obnov tvářnost země. / 7. Hynou, když vezmeš jim život, * a vracejí se do svého prachu. / 8. Když sešleš svého ducha, jsou stvořeni, * a obnovuješ tvář země. / R. Sešli svého ducha, Pane, a obnov tvářnost země. R. Sešli svého ducha, Pane, a obnov tvářnost země. / 1. Veleb, má duše, Hospodina! * Hospodine, můj Bože, jsi nadmíru veliký! / 2. Velebností a vznešeností ses oděl, * světlem se halíš jako pláštěm. / R. Sešli svého ducha, Pane, a obnov tvářnost země. / 3. Jak četná jsou tvá díla, Hospodine! * Všechno jsi moudře učinil, / 4. země je plná tvého tvorstva. * Veleb, má duše, Hospodina! / R. Sešli svého ducha, Pane, a obnov tvářnost země. / 5. Všichni čekají od tebe, * že jim dáš obživu v pravý čas. / 6. Ty jim dáváš, a oni sbírají, * otvíráš ruku, a sytí se dobrými dary. / R. Sešli svého ducha, Pane, a obnov tvářnost země. / 7. Hynou, když vezmeš jim život, * a vracejí se do svého prachu. / 8. Když sešleš svého ducha, jsou stvořeni, * a obnovuješ tvář země. / R. Sešli svého ducha, Pane, a obnov tvářnost země. R. Sešli svého ducha, Pane, a obnov tvářnost země. / 1. Veleb, má duše, Hospodina! * Hospodine, můj Bože, jsi nadmíru veliký! / 2. Velebností a vznešeností ses oděl, * světlem se halíš jako pláštěm. / R. Sešli svého ducha, Pane, a obnov tvářnost země. / 3. Jak četná jsou tvá díla, Hospodine! * Všechno jsi moudře učinil, / 4. země je plná tvého tvorstva. * Veleb, má duše, Hospodina! / R. Sešli svého ducha, Pane, a obnov tvářnost země. / 5. Všichni čekají od tebe, * že jim dáš obživu v pravý čas. / 6. Ty jim dáváš, a oni sbírají, * otvíráš ruku, a sytí se dobrými dary. / R. Sešli svého ducha, Pane, a obnov tvářnost země. / 7. Hynou, když vezmeš jim život, * a vracejí se do svého prachu. / 8. Když sešleš svého ducha, jsou stvořeni, * a obnovuješ tvář země. / R. Sešli svého ducha, Pane, a obnov tvářnost země.