OL18

Středa po 2. neděli adventní

Žalm 104

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL18 – Veleb, duše má, Hospodina. – Žalm 104

R. Veleb, duše má, Hospodina.

1. Veleb, má duše, Hospodina, * vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno!

2. Veleb, má duše, Hospodina * a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní!

R. Veleb, duše má, Hospodina.

3. On odpouští všechny tvé viny, * on léčí všechny tvé neduhy.

4. On vykupuje tvůj život ze záhuby, * on tě věnčí láskou a slitováním.

R. Veleb, duše má, Hospodina.

5. Hospodin je milosrdný a milostivý, * shovívavý a nadmíru dobrotivý.

6. Nejedná s námi podle našich hříchů * ani podle našich vin nám neodplácí.

R. Veleb, duše má, Hospodina.

Odpověď: Ž 103 (102),1a

Verše: Ž 104 (103)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu