OL18

Středa po 2. neděli adventní

ZvětšitZmenšitResetovat

má,dušeR.Veleb,na.diHospoše,du2leb,1.Vena,di2Hospolebveco*vše,3mně,vejejméno!hoje3svapodinaHosleb,2.Ve4še,dumeňnažádne*apoza5rodidobní!z je5homá,šedu6VeR.leb,na.diHos6ponyvšechtvé3.On7poušodčívi7*onny,dunehy.nyvšech8tvéžitvůjvotOn4.vy9jepuku*onvěnčíze9by,hutosliním.koulás10amá,šedu11VeR.leb,na.diHos11posrdlopo5.Hos12jemidinvý,sho*vaami12lostirodobruvý.tinada13lepodjed6.Ne14s námini*alepodchůšichna14hříodnenámcí.plášichna15vinmá,šedu16VeR.leb,na.di16Hospo
podina.Hosleb,R.Vemá,šedudipoHosna,1.Veleb,2duše,lebvejeje3co*vše,mně,vejméno!svaho3podinaHosleb,2.Ve4še,dumeňnažádne*apoza5rodidobní!z je5hopodiHosna.leb,6R.Vemá,šeduvinytvény,odpoušOn3.7všechnetvéduhy.*on8čívšechnyžitvůjvotOn4.vy9jepuku*onvěnčíze9by,hutosliním.koulás10apodiHosna.leb,11R.Vemá,šedusrdaHos5.po12dinlojemiva*losmisho12vý,tirodobruvý.tinada13nalešichNe6.jed14pods náminalepodnihří14a*chůodplánecí.vinšich15námpodina.leb,R.Ve16Hosmá,šedu
podina.Hosleb,R.Vemá,šedudipoHosna,1.Veleb,2duše,lebvejeje3co*vše,mně,vejméno!svaho3a*dinanezaleb,du4Ve2.Hospoše,hodobz jerodiní!meň5napožádpodiHosna.leb,6R.Vemá,šeduvinytvény,odpoušOn3.7všechnetvéduhy.*on8čívšechnyzevotžihuby,vykupu9On4.tvůjjesliatoním.*onvěn10láskoučípodiHosna.leb,11R.Vemá,šeduamilostivý,podinje12Hos5.losrdmidobrurotivý.vasho*13nadanalešichNe6.jed14pods náminalepodnihří14a*chůodplánecí.vinšich15námpodina.leb,R.Ve16Hosmá,šedu
podina.Hosleb,R.Vemá,šeduvše,*dina,cojeveleb,1.2poVeduHosše,jmésvano!veleb3mně,hojea*dinanezaleb,du4Ve2.Hospoše,hodobz jerodiní!meň5napožádpodiHosna.leb,6R.Vemá,šeduvinytvény,odpoušOn3.7všechnetvéduhy.*on8čívšechnyzevotžihuby,vykupu9On4.tvůjjesliatoním.*onvěn10láskoučípodiHosna.leb,11R.Vemá,šeduamilostivý,podinje12Hos5.losrdmidobrurotivý.vasho*13nadašichhřínachůjeds ná14Ne6.podleminevinnámodplácí.podlea*15nišichnapodina.leb,R.Ve16Hosmá,šedu
podina.Hosleb,R.Vemá,šeduvše,*dina,cojeveleb,1.2poVeduHosše,jmésvano!veleb3mně,hojea*dinanezaleb,du4Ve2.Hospoše,hodobz jerodiní!meň5napožádpodiHosna.leb,6R.Vemá,šeduvinytvény,odpoušOn3.7všechnetvéduhy.*on8čívšechnyzevotžihuby,vykupu9On4.tvůjjesliatoním.*onvěn10láskoučípodiHosna.leb,11R.Vemá,šeduamilostivý,podinje12Hos5.losrdmidobrurotivý.vasho*13nadašichhřínachůjeds ná14Ne6.podleminevinnámodplácí.podlea*15nišichnapodina.leb,R.Ve16Hosmá,šedu
podina.Hosleb,R.Vemá,šeduvše,*dina,cojeveleb,1.2poVeduHosše,jmésvano!veleb3mně,hojea*dinanezaleb,du4Ve2.Hospoše,hodobz jerodiní!meň5napožádpodiHosna.leb,6R.Vemá,šeduvinytvény,odpoušOn3.7všechnetvéduhy.*on8čívšechnyzevotžihuby,vykupu9On4.tvůjjesliatoním.*onvěn10láskoučípodiHosna.leb,11R.Vemá,šeduamilostivý,podinje12Hos5.losrdmidobrurotivý.vasho*13nadašichhřínachůjeds ná14Ne6.podleminevinnámodplácí.podlea*15nišichnapodina.leb,R.Ve16Hosmá,šedu
podina.Hosleb,R.Vemá,šeduvše,*dina,cojeveleb,1.2poVeduHosše,jmésvano!veleb3mně,hojea*dinanezaleb,du4Ve2.Hospoše,hodobz jerodiní!meň5napožádpodiHosna.leb,6R.Vemá,šeduvinytvény,odpoušOn3.7všechnetvéduhy.*on8čívšechnyzevotžihuby,vykupu9On4.tvůjjesliatoním.*onvěn10láskoučípodiHosna.leb,11R.Vemá,šeduamilostivý,podinje12Hos5.losrdmidobrurotivý.vasho*13nadašichhřínachůjeds ná14Ne6.podleminevinnámodplácí.podlea*15nišichnapo