OL180

Seslání Ducha Svatého

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Sešli svého ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země. / 1. Veleb, má duše, Hospodina! * Hospodine, můj Bože, jsi nadmíru veliký! / 2. Jak četná jsou tvá díla, Hospodine! * Země je plná tvého tvorstva. / R. Sešli svého ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země. / 3. Hynou, když vezmeš jim život, * a vracejí se do svého prachu. / 4. Když sešleš svého ducha, jsou stvořeni, * a obnovuješ tvář země. / R. Sešli svého ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země. / 5. Nechť věčně trvá Hospodinova sláva, * ať se Hospodin těší ze svého díla! / 6. Kéž se mu líbí má píseň: * má radost bude v Hospodinu. / R. Sešli svého ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země. R. Sešli svého ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země. / 1. Veleb, má duše, Hospodina! * Hospodine, můj Bože, jsi nadmíru veliký! / 2. Jak četná jsou tvá díla, Hospodine! * Země je plná tvého tvorstva. / R. Sešli svého ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země. / 3. Hynou, když vezmeš jim život, * a vracejí se do svého prachu. / 4. Když sešleš svého ducha, jsou stvořeni, * a obnovuješ tvář země. / R. Sešli svého ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země. / 5. Nechť věčně trvá Hospodinova sláva, * ať se Hospodin těší ze svého díla! / 6. Kéž se mu líbí má píseň: * má radost bude v Hospodinu. / R. Sešli svého ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země. R. Sešli svého ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země. / 1. Veleb, má duše, Hospodina! * Hospodine, můj Bože, jsi nadmíru veliký! / 2. Jak četná jsou tvá díla, Hospodine! * Země je plná tvého tvorstva. / R. Sešli svého ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země. / 3. Hynou, když vezmeš jim život, * a vracejí se do svého prachu. / 4. Když sešleš svého ducha, jsou stvořeni, * a obnovuješ tvář země. / R. Sešli svého ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země. / 5. Nechť věčně trvá Hospodinova sláva, * ať se Hospodin těší ze svého díla! / 6. Kéž se mu líbí má píseň: * má radost bude v Hospodinu. / R. Sešli svého ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země. R. Sešli svého ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země. / 1. Veleb, má duše, Hospodina! * Hospodine, můj Bože, jsi nadmíru veliký! / 2. Jak četná jsou tvá díla, Hospodine! * Země je plná tvého tvorstva. / R. Sešli svého ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země. / 3. Hynou, když vezmeš jim život, * a vracejí se do svého prachu. / 4. Když sešleš svého ducha, jsou stvořeni, * a obnovuješ tvář země. / R. Sešli svého ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země. / 5. Nechť věčně trvá Hospodinova sláva, * ať se Hospodin těší ze svého díla! / 6. Kéž se mu líbí má píseň: * má radost bude v Hospodinu. / R. Sešli svého ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země. R. Sešli svého ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země. / 1. Veleb, má duše, Hospodina! * Hospodine, můj Bože, jsi nadmíru veliký! / 2. Jak četná jsou tvá díla, Hospodine! * Země je plná tvého tvorstva. / R. Sešli svého ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země. / 3. Hynou, když vezmeš jim život, * a vracejí se do svého prachu. / 4. Když sešleš svého ducha, jsou stvořeni, * a obnovuješ tvář země. / R. Sešli svého ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země. / 5. Nechť věčně trvá Hospodinova sláva, * ať se Hospodin těší ze svého díla! / 6. Kéž se mu líbí má píseň: * má radost bude v Hospodinu. / R. Sešli svého ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země. R. Sešli svého ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země. / 1. Veleb, má duše, Hospodina! * Hospodine, můj Bože, jsi nadmíru veliký! / 2. Jak četná jsou tvá díla, Hospodine! * Země je plná tvého tvorstva. / R. Sešli svého ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země. / 3. Hynou, když vezmeš jim život, * a vracejí se do svého prachu. / 4. Když sešleš svého ducha, jsou stvořeni, * a obnovuješ tvář země. / R. Sešli svého ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země. / 5. Nechť věčně trvá Hospodinova sláva, * ať se Hospodin těší ze svého díla! / 6. Kéž se mu líbí má píseň: * má radost bude v Hospodinu. / R. Sešli svého ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země.