OL182

Panny Marie, Matky Církve (pondělí po Seslání Ducha Svatého)

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Chvalte Hospodina, všechny národy! / 1. Hospodin miluje, co založil na svatých horách, * miluje brány Siónu nad všechna Jakubova sídla. / R. Chvalte Hospodina, všechny národy! / 2. Slavné věci se o tobě vypravují, * město Boží! / 3. O Siónu se řekne: (+) „Jeden jako druhý se v něm narodil, * sám Svrchovaný mu dal pevný základ.“ / R. Chvalte Hospodina, všechny národy! / 4. Hospodin zapíše do knihy národů: * „Tito se tam narodili.“ / 5. Při tanci budou zpívat: * „Všechna zřídla mé spásy jsou v tobě.“ / R. Chvalte Hospodina, všechny národy! R. Chvalte Hospodina, všechny národy! / 1. Hospodin miluje, co založil na svatých horách, * miluje brány Siónu nad všechna Jakubova sídla. / R. Chvalte Hospodina, všechny národy! / 2. Slavné věci se o tobě vypravují, * město Boží! / 3. O Siónu se řekne: (+) „Jeden jako druhý se v něm narodil, * sám Svrchovaný mu dal pevný základ.“ / R. Chvalte Hospodina, všechny národy! / 4. Hospodin zapíše do knihy národů: * „Tito se tam narodili.“ / 5. Při tanci budou zpívat: * „Všechna zřídla mé spásy jsou v tobě.“ / R. Chvalte Hospodina, všechny národy! R. Chvalte Hospodina, všechny národy! / 1. Hospodin miluje, co založil na svatých horách, * miluje brány Siónu nad všechna Jakubova sídla. / R. Chvalte Hospodina, všechny národy! / 2. Slavné věci se o tobě vypravují, * město Boží! / 3. O Siónu se řekne: (+) „Jeden jako druhý se v něm narodil, * sám Svrchovaný mu dal pevný základ.“ / R. Chvalte Hospodina, všechny národy! / 4. Hospodin zapíše do knihy národů: * „Tito se tam narodili.“ / 5. Při tanci budou zpívat: * „Všechna zřídla mé spásy jsou v tobě.“ / R. Chvalte Hospodina, všechny národy! R. Chvalte Hospodina, všechny národy! / 1. Hospodin miluje, co založil na svatých horách, * miluje brány Siónu nad všechna Jakubova sídla. / R. Chvalte Hospodina, všechny národy! / 2. Slavné věci se o tobě vypravují, * město Boží! / 3. O Siónu se řekne: (+) „Jeden jako druhý se v něm narodil, * sám Svrchovaný mu dal pevný základ.“ / R. Chvalte Hospodina, všechny národy! / 4. Hospodin zapíše do knihy národů: * „Tito se tam narodili.“ / 5. Při tanci budou zpívat: * „Všechna zřídla mé spásy jsou v tobě.“ / R. Chvalte Hospodina, všechny národy! R. Chvalte Hospodina, všechny národy! / 1. Hospodin miluje, co založil na svatých horách, * miluje brány Siónu nad všechna Jakubova sídla. / R. Chvalte Hospodina, všechny národy! / 2. Slavné věci se o tobě vypravují, * město Boží! / 3. O Siónu se řekne: (+) „Jeden jako druhý se v něm narodil, * sám Svrchovaný mu dal pevný základ.“ / R. Chvalte Hospodina, všechny národy! / 4. Hospodin zapíše do knihy národů: * „Tito se tam narodili.“ / 5. Při tanci budou zpívat: * „Všechna zřídla mé spásy jsou v tobě.“ / R. Chvalte Hospodina, všechny národy! R. Chvalte Hospodina, všechny národy! / 1. Hospodin miluje, co založil na svatých horách, * miluje brány Siónu nad všechna Jakubova sídla. / R. Chvalte Hospodina, všechny národy! / 2. Slavné věci se o tobě vypravují, * město Boží! / 3. O Siónu se řekne: (+) „Jeden jako druhý se v něm narodil, * sám Svrchovaný mu dal pevný základ.“ / R. Chvalte Hospodina, všechny národy! / 4. Hospodin zapíše do knihy národů: * „Tito se tam narodili.“ / 5. Při tanci budou zpívat: * „Všechna zřídla mé spásy jsou v tobě.“ / R. Chvalte Hospodina, všechny národy! R. Chvalte Hospodina, všechny národy! / 1. Hospodin miluje, co založil na svatých horách, * miluje brány Siónu nad všechna Jakubova sídla. / R. Chvalte Hospodina, všechny národy! / 2. Slavné věci se o tobě vypravují, * město Boží! / 3. O Siónu se řekne: (+) „Jeden jako druhý se v něm narodil, * sám Svrchovaný mu dal pevný základ.“ / R. Chvalte Hospodina, všechny národy! / 4. Hospodin zapíše do knihy národů: * „Tito se tam narodili.“ / 5. Při tanci budou zpívat: * „Všechna zřídla mé spásy jsou v tobě.“ / R. Chvalte Hospodina, všechny národy! R. Chvalte Hospodina, všechny národy! / 1. Hospodin miluje, co založil na svatých horách, * miluje brány Siónu nad všechna Jakubova sídla. / R. Chvalte Hospodina, všechny národy! / 2. Slavné věci se o tobě vypravují, * město Boží! / 3. O Siónu se řekne: (+) „Jeden jako druhý se v něm narodil, * sám Svrchovaný mu dal pevný základ.“ / R. Chvalte Hospodina, všechny národy! / 4. Hospodin zapíše do knihy národů: * „Tito se tam narodili.“ / 5. Při tanci budou zpívat: * „Všechna zřídla mé spásy jsou v tobě.“ / R. Chvalte Hospodina, všechny národy!