OL183

Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze A

ZvětšitZmenšitResetovat

Pane,R.Hle,cházím,přili.spltvounitsirechneV o1.bětních2daza*že,tojsilibu2Boješ,uvřelši.omi3tesmíro2.loCepa4aly*tehdáš,jsemdyti4žánechápřizím.ře5„Hle,kl:ne,PaR.Hle,zím,6chápřili.spl6tvounitjeomněVe3.svitku7knihytvounímspl*Rádpsá7no:tvůjže, +li,8Bomůjnitru.“jekon8v mémne,PaR.Hle,zím,9chápřili.spl9tvounitjsemnost4.Spra10vedlvevalzvěs10tomážní,vel10shrokémnil,brártům*svým11nejsemdipone!toty11Hosvíš,prosisechal12ne5.Nejsemnost,dlvebe12spratvouapotvé*o13tinosvěrmluvil.cimo13jsemne,PaR.Hle,zím,14chápřili.spl14tvounitaNechť15sa6.durav to15sehledají,ni,*všich16říktepožítvé7.ti,17toukteří*mohoupo17ci,mo„Buďvelestákat:18řídin!“pole18Hosbenne,PaR.Hle,zím,19chápřili.spl19tvounit
Pane,R.Hle,cházím,přili.spltvounitsirechneV o1.bětních2daza*že,tojsilibu2Boješ,uvřelši.omi3tesmíro2.loCepa4aly*tehdáš,jsemdyti4žánechápřizím.ře5„Hle,kl:ne,PaR.Hle,zím,6chápřili.spl6tvounitjeomněVe3.svitku7knihytvounímspl*Rádpsá7no:tvůjže, +li,8Bomůjnitru.“jekon8v mémne,PaR.Hle,zím,9chápřili.spl9tvounitzvěsjsemtodl10ve4.Spranostmážshrokémní,veval10velnil,tyrtům*svým11bránejsemne!dipoto11Hosvíš,siprone5.Ne12jsemchaldlvenost,bese12spratvouapotvé*o13tinosvěrmluvil.cimo13jsemne,PaR.Hle,zím,14chápřili.spl14tvounitaNechť15sa6.durav to15sehledají,ni,*všich16říktepožítvé7.ti,17toukteřílehoustářímopoci,17mo*Hosbendin!“pokat:„Buď18levene,PaR.Hle,zím,19chápřili.spl19tvounit
Pane,R.Hle,cházím,přili.spltvounitnesilibětních2V o1.rechda*zaže,jsitoješ,bu2Bouvřelši.omi3tesmíro2.loCepa4aly*tehdáš,jsemdyti4žánechápřizím.ře5„Hle,kl:ne,PaR.Hle,zím,6chápřili.spl6tvounitjeomněVe3.svitku7knihytvounímspl*Rádpsá7no:tvůjže, +li,8Bomůjnitru.“jekon8v mémne,PaR.Hle,zím,9chápřili.spl9tvounitzvěsjsemtodl10ve4.Spranostmážshrokémní,veval10velnil,tyrtům*svým11bránejsemne!dipoto11Hosvíš,seprobetvoune5.chal12Nesijsemnostvévěrtivespradl12*onost,mlujsemvil.apo13cimone,PaR.Hle,zím,14chápřili.spl14tvounitv toseNechť6.15asahleřídají,dura15ni,všichkte*tvépopomoci,ti,7.kteří17žítouříkat:lemo18*stáhoupoHosbendin!“ve„Buď18lene,PaR.Hle,zím,19chápřili.spl19tvounit
tvounitli.přicházím,Hle,splR.ne,Pabuješ,liBože,níchda2V o1.bětsinerechutevřelši.*tozajsi3miotiodáš,nežápa4lyCe2.losmírapři„Hle,cházím.teh*dyjsem5kl:řetvounitli.přiR.chásplzím,6Hle,ne,Pamněpsáono:svitkuje7Ve3.hykniBoli,můjže, +splRád*8nímtvouniv mémtru.“tvůj8jekontvounitli.přiR.chásplzím,9Hle,ne,Pavalzvěstovevedl10Spra4.jsemnostsvým*ní,jsemrtůmkém10shrovelmážHosvíš,dipone!bránil,11netytoseprobetvoune5.chal12Nesijsemnostvévěrtivespradl12*onost,mlujsemvil.apo13cimonittvousplli.R.přiHle,chá14zím,Pane,v toseNechť6.15asahleřídají,dura15ni,všichkte*tvépopomoci,ti,7.kteří17žítouříkat:lemo18*stáhoupoHosbendin!“ve„Buď18letvounitli.přiR.chásplzím,19Hle,ne,Pa
tvounitli.přicházím,Hle,splR.ne,Pabuješ,liBože,níchda2V o1.bětsinerechutevřelši.*tozajsi3miootilopa4Ce2.smíraly„Hle,přikl:cházím.dáš,žá*4tehnedyjsemřetvounitli.přiR.chásplzím,6Hle,ne,Pamněpsáono:svitkuje7Ve3.hykniBoli,můjže, +splRád*8nímtvouniv mémtru.“tvůj8jekontvounitli.přiR.chásplzím,9Hle,ne,Pavalzvěstovevedl10Spra4.jsemnostjsemrtůmsvým*nekémvelshro10ní,mážpodivíš,Hosne!nil,brá11totyseprobetvoune5.chal12Nesijsemnostvévěrtivespradl12*onost,mlujsemvil.apo13cimonittvousplli.R.přiHle,chá14zím,Pane,v toseNechť6.15asahleřídají,dura15ni,všichkte*moci,tvépo*mohouříkte7.17touti,požíbenHosvelepodin!“leří18stá„Buďkat:tvounitli.přiR.chásplzím,19Hle,ne,Pa
tvounitli.přicházím,Hle,splR.ne,Pabuješ,liBože,níchda2V o1.bětsinerechutevřelši.*tozajsi