OL183

Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze A

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. / 1. V obětních darech si nelibuješ, Bože, * zato jsi mi otevřel uši. / 2. Celopaly a smírné oběti nežádáš, * tehdy jsem řekl: „Hle, přicházím. / R. Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. / 3. Ve svitku knihy je o mně psáno: * Rád splním tvou vůli, můj Bože, + tvůj zákon je v mém nitru.“ / R. Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. / 4. Spravedlnost jsem zvěstoval vevelkém shromáždění, * svým rtům jsem nebránil, ty to víš, Hospodine! / 5. Nenechal jsem si pro sebe tvou spravedlnost, * o tvé věrnosti a pomoci jsem mluvil. / R. Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. / 6. Nechť jásají a v tobě se radují * všichni, kteří tě hledají, / 7. ti, kteří touží po tvé pomoci, * ať mohou stále říkat: „Buď veleben Hospodin!“ / R. Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. R. Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. / 1. V obětních darech si nelibuješ, Bože, * zato jsi mi otevřel uši. / 2. Celopaly a smírné oběti nežádáš, * tehdy jsem řekl: „Hle, přicházím. / R. Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. / 3. Ve svitku knihy je o mně psáno: * Rád splním tvou vůli, můj Bože, + tvůj zákon je v mém nitru.“ / R. Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. / 4. Spravedlnost jsem zvěstoval vevelkém shromáždění, * svým rtům jsem nebránil, ty to víš, Hospodine! / 5. Nenechal jsem si pro sebe tvou spravedlnost, * o tvé věrnosti a pomoci jsem mluvil. / R. Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. / 6. Nechť jásají a v tobě se radují * všichni, kteří tě hledají, / 7. ti, kteří touží po tvé pomoci, * ať mohou stále říkat: „Buď veleben Hospodin!“ / R. Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. R. Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. / 1. V obětních darech si nelibuješ, Bože, * zato jsi mi otevřel uši. / 2. Celopaly a smírné oběti nežádáš, * tehdy jsem řekl: „Hle, přicházím. / R. Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. / 3. Ve svitku knihy je o mně psáno: * Rád splním tvou vůli, můj Bože, + tvůj zákon je v mém nitru.“ / R. Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. / 4. Spravedlnost jsem zvěstoval vevelkém shromáždění, * svým rtům jsem nebránil, ty to víš, Hospodine! / 5. Nenechal jsem si pro sebe tvou spravedlnost, * o tvé věrnosti a pomoci jsem mluvil. / R. Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. / 6. Nechť jásají a v tobě se radují * všichni, kteří tě hledají, / 7. ti, kteří touží po tvé pomoci, * ať mohou stále říkat: „Buď veleben Hospodin!“ / R. Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. R. Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. / 1. V obětních darech si nelibuješ, Bože, * zato jsi mi otevřel uši. / 2. Celopaly a smírné oběti nežádáš, * tehdy jsem řekl: „Hle, přicházím. / R. Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. / 3. Ve svitku knihy je o mně psáno: * Rád splním tvou vůli, můj Bože, + tvůj zákon je v mém nitru.“ / R. Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. / 4. Spravedlnost jsem zvěstoval vevelkém shromáždění, * svým rtům jsem nebránil, ty to víš, Hospodine! / 5. Nenechal jsem si pro sebe tvou spravedlnost, * o tvé věrnosti a pomoci jsem mluvil. / R. Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. / 6. Nechť jásají a v tobě se radují * všichni, kteří tě hledají, / 7. ti, kteří touží po tvé pomoci, * ať mohou stále říkat: „Buď veleben Hospodin!“ / R. Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. R. Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. / 1. V obětních darech si nelibuješ, Bože, * zato jsi mi otevřel uši. / 2. Celopaly a smírné oběti nežádáš, * tehdy jsem řekl: „Hle, přicházím. / R. Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. / 3. Ve svitku knihy je o mně psáno: * Rád splním tvou vůli, můj Bože, + tvůj zákon je v mém nitru.“ / R. Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. / 4. Spravedlnost jsem zvěstoval vevelkém shromáždění, * svým rtům jsem nebránil, ty to víš, Hospodine! / 5. Nenechal jsem si pro sebe tvou spravedlnost, * o tvé věrnosti a pomoci jsem mluvil. / R. Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. / 6. Nechť jásají a v tobě se radují * všichni, kteří tě hledají, / 7. ti, kteří touží po tvé pomoci, * ať mohou stále říkat: „Buď veleben Hospodin!“ / R. Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. R. Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. / 1. V obětních darech si nelibuješ, Bože, * zato jsi mi otevřel uši. / 2. Celopaly a smírné oběti nežádáš, * tehdy jsem řekl: „Hle, přicházím. / R. Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. / 3. Ve svitku knihy je o mně psáno: * Rád splním tvou vůli, můj Bože, + tvůj zákon je v mém nitru.“ / R. Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. / 4. Spravedlnost jsem zvěstoval vevelkém shromáždění, * svým rtům jsem nebránil, ty to víš, Hospodine! / 5. Nenechal jsem si pro sebe tvou spravedlnost, * o tvé věrnosti a pomoci jsem mluvil. / R. Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. / 6. Nechť jásají a v tobě se radují * všichni, kteří tě hledají, / 7. ti, kteří touží po tvé pomoci, * ať mohou stále říkat: „Buď veleben Hospodin!“ / R. Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.