OL184

Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze B

Žalm 110

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL184 – Ty jsi kněz na věky podle Melchizedechova řádu! – Žalm 110

R. Ty jsi kněz na věky podle Melchizedechova řádu!

1. Hospodin řekl mému Pánu: * „Seď po mé pravici, + dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvým nohám.“

R. Ty jsi kněz na věky podle Melchizedechova řádu!

2. Žezlo moci ti podává Hospodin ze Siónu: * „Panuj uprostřed svých nepřátel!

R. Ty jsi kněz na věky podle Melchizedechova řádu!

3. Ode dne zrození je ti určeno vládnout v posvátném lesku: * zplodil jsem tě jako rosu před jitřenkou.“

R. Ty jsi kněz na věky podle Melchizedechova řádu!

Odpověď: Ž 110 (109),4b

Verše: Ž 110 (109)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu