OL186

Nejsvětější Trojice B

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. / 1. Hospodinovo slovo je správné, * spolehlivé je celé jeho dílo. / 2. Miluje spravedlnost a právo, * země je plná Hospodinovy milosti. / R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. / 3. Jeho slovem vznikla nebesa, * dechem jeho úst všechen jejich zástup. / 4. On totiž řekl a stalo se, * on poručil a vše povstalo. / R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. / 5. Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, * nad těmi, kdo doufají v jeho milost, / 6. aby jejich duše vyrval ze smrti, * aby jim život zachoval za hladu. / R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. / 7. Naše duše vyhlíží Hospodina, * on sám je naše pomoc a štít. / 8. Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, * jak doufáme v tebe. / R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. / 1. Hospodinovo slovo je správné, * spolehlivé je celé jeho dílo. / 2. Miluje spravedlnost a právo, * země je plná Hospodinovy milosti. / R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. / 3. Jeho slovem vznikla nebesa, * dechem jeho úst všechen jejich zástup. / 4. On totiž řekl a stalo se, * on poručil a vše povstalo. / R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. / 5. Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, * nad těmi, kdo doufají v jeho milost, / 6. aby jejich duše vyrval ze smrti, * aby jim život zachoval za hladu. / R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. / 7. Naše duše vyhlíží Hospodina, * on sám je naše pomoc a štít. / 8. Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, * jak doufáme v tebe. / R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. / 1. Hospodinovo slovo je správné, * spolehlivé je celé jeho dílo. / 2. Miluje spravedlnost a právo, * země je plná Hospodinovy milosti. / R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. / 3. Jeho slovem vznikla nebesa, * dechem jeho úst všechen jejich zástup. / 4. On totiž řekl a stalo se, * on poručil a vše povstalo. / R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. / 5. Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, * nad těmi, kdo doufají v jeho milost, / 6. aby jejich duše vyrval ze smrti, * aby jim život zachoval za hladu. / R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. / 7. Naše duše vyhlíží Hospodina, * on sám je naše pomoc a štít. / 8. Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, * jak doufáme v tebe. / R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. / 1. Hospodinovo slovo je správné, * spolehlivé je celé jeho dílo. / 2. Miluje spravedlnost a právo, * země je plná Hospodinovy milosti. / R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. / 3. Jeho slovem vznikla nebesa, * dechem jeho úst všechen jejich zástup. / 4. On totiž řekl a stalo se, * on poručil a vše povstalo. / R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. / 5. Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, * nad těmi, kdo doufají v jeho milost, / 6. aby jejich duše vyrval ze smrti, * aby jim život zachoval za hladu. / R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. / 7. Naše duše vyhlíží Hospodina, * on sám je naše pomoc a štít. / 8. Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, * jak doufáme v tebe. / R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. / 1. Hospodinovo slovo je správné, * spolehlivé je celé jeho dílo. / 2. Miluje spravedlnost a právo, * země je plná Hospodinovy milosti. / R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. / 3. Jeho slovem vznikla nebesa, * dechem jeho úst všechen jejich zástup. / 4. On totiž řekl a stalo se, * on poručil a vše povstalo. / R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. / 5. Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, * nad těmi, kdo doufají v jeho milost, / 6. aby jejich duše vyrval ze smrti, * aby jim život zachoval za hladu. / R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. / 7. Naše duše vyhlíží Hospodina, * on sám je naše pomoc a štít. / 8. Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, * jak doufáme v tebe. / R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.