OL186

Nejsvětější Trojice B

ZvětšitZmenšitResetovat

ktesizeR.Bladu,livolilHos2vydinpotek.je3svůjzamavoslojeHos1.povo4dinolilehspráv4né,*spoholo.jece5jedlnostaMi2.luje6spravepljevo,prá*ze6mivyti.losHospo7nodiktesiR.Bla8lidu,zevolilHosvy9dinpotek.je10masvůjzavzniklavemho3.Je11slohojechembene11*desa,jichstup.ústvše12jechenkla4.On13řetižto*poonrusta13se,lovstapolo.ačil14všektesiR.Bla15lidu,zevolilHosvy16dinpotek.je17masvůjzaovokodi18po5.Hosnosekdohobdínad18mi,kdomi,bo18jí,*nadmiholost,doufa19v ješevyrvala6.byje20jichdužijimbysmrze20*ati,hlazavaldu.zavot21choktesiR.Bla22lidu,zevolilHosvy23dinpotek.je24masvůjzahlívyžíše7.Na25šedu*sámonHos25dina,pomocapoštít.naje26šenás,na8.27činespomitvéloHospo27ne,di*jakdousr27ství,denbe.28v temektesiR.Bla29lidu,zevolilHosvy30dinpotek.jeza31svůjma
HossipodinzeliBlaR.ktedu,jemasvůjtek.vyvo2zalilvoslojeHos1.povo4dinolijesprávné,4leh*spoholo.ce5jedlnostaMi2.luje6spravepljevo,prá*ze6mivyti.losHospo7nodiHossipodinzeBlaR.li8ktedu,jemasvůjtek.vovy9zalilvzniklavemho3.Je11slohojechembene11*desa,jichstup.ústvše12jechenstaalose,On4.13tokltižřepovševstalo.on*po14aručilHossipodinzeBlaR.li15ktedu,jemasvůjtek.vovy16zalilovokodi18po5.Hosnosekdohobdínad18mi,mi,kdodoubojí,18*nadmiholost,fa19v ješevyrvala6.byje20jichdužijimbysmrze20*ati,hlazavaldu.zavot21choHossipodinzeBlaR.li22ktedu,jemasvůjtek.vovy23zalilHosžíhlípodina,duše25Na7.vyšemocšepoaštít.on*sámje26naHosnás,po8.spo27činanesrlodenství,dine,27mitvév tebe.dou*jakme28HossipodinzeBlaR.li29ktedu,jemasvůjtek.vovy30zalil
HossipodinzeliBlaR.ktedu,jemasvůjtek.vyvo2zalilvoslojeHos1.povo4dinolijesprávné,4leh*spoholo.ce5jedlnostaMi2.luje6spravepljevo,prá*ze6mivyti.losHospo7nodiHossipodinzeBlaR.li8ktedu,jemasvůjtek.vovy9zalilvzniklavemho3.Je11slohojechembene11*desa,jichstup.ústvše12jechenstaalose,On4.13tokltižřepovševstalo.on*po14aručilHossipodinzeBlaR.li15ktedu,jemasvůjtek.vovy16zalilbdíokonadpodi18Hos5.vonojí,nadboho*mi,18sekdomihov jelost,kdodou19mi,farvalzevysmrti,byje20a6.dujichševalzachohladu.byjim21a*votžizaHossipodinzeBlaR.li22ktedu,jemasvůjtek.vovy23zalilHosžíhlípodina,duše25Na7.vyšemocšepoaštít.on*sámje26naHosnás,po8.spo27činanesrlodenství,dine,27mitvév tebe.dou*jakme28HossipodinzeBlaR.li29ktedu,jemasvůjtek.vovy30zalil
HossipodinzeliBlaR.ktedu,jemasvůjtek.vyvo2zalilsprávjevoné,podislo4Hos1.vonohojelo.lehli5spo*cejevo,nostapráze*jeluspra6Mi2.dlvevymidinolosti.pl7jepoHosHossipodinzeBlaR.li8ktedu,jemasvůjtek.vovy9zalilneklabesa,Je3.ho11slovemvznijichchenjestup.chemjeho12de*všeúststaalose,On4.13tokltižřepovševstalo.on*po14aručilHossipodinzeBlaR.li15ktedu,jemasvůjtek.vovy16zalilbdíokonadpodi18Hos5.vonojí,nadboho*mi,18sekdomihov jelost,kdodou19mi,farvalzevysmrti,byje20a6.dujichševalzachohladu.byjim21a*votžizaHossipodinzeBlaR.li22ktedu,jemasvůjtek.vovy23zalilHosžíhlípodina,duše25Na7.vyšemocšepoaštít.on*sámje26nadipone,Hostvéčispo8.ne27nás,namev tedoube.losr27miství,jak*denHossipodinzeBlaR.li29ktedu,jemasvůjtek.vovy30zalil
Hossipodinze