OL187

Těla a Krve Páně B

ZvětšitZmenšitResetovat

lichsyspáaR.Vekazmuvzývatbuduponodivo.jméHosnoplatím1.Čím2odse*všechzaHos2dinupoprozal?cono,3mispálichsyVezmu42.kajmévat*a5duvzýbunodivo.Hosno5posyspálichaR.Ve6kazmuvzývat6budunodivo.pojmé6Hosnojev Hosho3.Dra7cenovýchčíchdipo7nozbožných.*smrt8hojeník,žeb4.Jsem9tvůjslu*rozce,nitvésyn9žebslupoujeta.jsizal10mosyspálichaR.Ve11kazmuvzývat11budunodivo.pojmé11Hosnoběťků,Při5.nesu12tioa*budupoHos12dine,jméno.vatvzý13tvésliby6.Spl14svéním*vešpředHos14dinupolihodem.rýmke15jesyspálichaR.Ve16kazmuvzývat16budunodivo.pojmé16Hosno
buasyduzmuR.VelichspákadinopoHosvo.vatvzýnojmépotímHosdinuČím1.seod2plapromizal?všech*za3no,coa*sybudu2.zmuVeka4lichspádiHosponovo.vat5vzýnojmébuasyduR.Vezmu6spálichkadinopoHosvo.vatvzý6nojméjev Hosho3.Dra7cenovýchčíchdipo7nozbožných.*smrt8hojesynník,tvétvůj4.Jsem9žebsluzal*rozžebslu9ce,nipouta.mojsi10jebuasyduR.Vezmu11spálichkadinopoHosvo.vatvzý11nojméběťků,Při5.nesu12tioa*budupoHos12dine,jméno.vatvzý13tvépobyHosdinusvé14ním6.Splslilihodem.před*veš15kerýmjebuasyduR.Vezmu16spálichkadinopoHosvo.vatvzý16nojmé
buasyduzmuR.VelichspákadinopoHosvo.vatvzýnojmépotímHosdinuČím1.seod2plapromizal?všech*za3no,coa*sybudu2.zmuVeka4lichspádiHosponovo.vat5vzýnojmébuasyduR.Vezmu6spálichkadinopoHosvo.vatvzý6nojmédiponovýchhocen7Dra3.v Hosjehojezbožných.očích7*smrtsynník,tvétvůj4.Jsem9žebsluzal*rozžebslu9ce,nipouta.mojsi10jebuasyduR.Vezmu11spálichkadinopoHosvo.vatvzý11nojméků,Hospodine,nesu12Při5.otiběťjmétvéno.a*bu13vatduvzýpobyHosdinusvé14ním6.Splslilihodem.před*veš15kerýmjebuasyduR.Vezmu16spálichkadinopoHosvo.vatvzý16nojmé
buasyduzmuR.VelichspákadinopoHosvo.vatvzýnojmépotímHosdinuČím1.seod2plapromizal?všech*za3no,coa*sybudu2.zmuVeka4lichspádiHosponovo.vat5vzýnojmébuasyduR.Vezmu6spálichkadinopoHosvo.vatvzý6nojmédiponovýchhocen7Dra3.v Hosjehojezbožných.očích7*smrtslutvésynžebnice,slutvůj9Jsem4.ník,žebpoujeta.roz*10zaljsimobuasyduR.Vezmu11spálichkadinopoHosvo.vatvzý11nojméků,Hospodine,nesu12Při5.otiběťjmétvéno.a*bu13vatduvzýpobyHosdinusvé14ním6.Splslilihodem.před*veš15kerýmjebuasyduR.Vezmu16spálichkadinopoHosvo.vatvzý16nojmé
buasyduzmuR.VelichspákadinopoHosvo.vatvzýnojmépotímHosdinuČím1.seod2plapromizal?všech*za3no,coa*sybudu2.zmuVeka4lichspádiHosponovo.vat5vzýnojmébuasyduR.Vezmu6spálichkadinopoHosvo.vatvzý6nojmédiponovýchhocen7Dra3.v Hosjehojezbožných.očích7*smrtslutvésynžebnice,slutvůj9Jsem4.ník,žebpoujeta.roz*10zaljsimobuasyduR.Vezmu11spálichkadinopoHosvo.vatvzý11nojméků,Hospodine,nesu12Při5.otiběťjmétvéno.a*bu13vatduvzýpobyHosdinusvé14ním6.Splslilihodem.před*veš15kerýmjebuasyduR.Vezmu16spálichkadinopoHosvo.vatvzý16nojmé
buasyduzmuR.VelichspákadinopoHosvo.vatvzýnojmépotímHosdinuČím1.seod2plapromizal?všech*za3no,coa*sybudu2.zmuVeka4lichspádiHosponovo.vat5vzýnojmébuasyduR.Vezmu6spálichkadinopoHosvo.vatvzý6nojmédiponovýchhocen7Dra3.v Hosjehojezbožných.očích7*smrtslutvésynžebnice,slutvůj9Jsem4.ník,žebpoujeta.roz*10zaljsimobuasyduR.Vezmu11spálichkadinopoHosvo.vatvzý11nojméků,Hospodine,nesu12Při5.otiběťjmétvéno.a*bu13vatduvzýpobyHosdinusvé14ním6.Splslilihodem.před*veš15kerýmjebuasyduR.Vezmu16spálichkadinopoHosvo.vatvzý