OL189

Nejsvětějšího Srdce Ježíšova A

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Hospodinova láska od věků pro ty, kdo se ho bojí. / 1. Veleb, má duše, Hospodina, * vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno! / 2. Veleb, má duše, Hospodina * a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní! / R. Hospodinova láska od věků pro ty, kdo se ho bojí. / 3. On odpouští všechny tvé viny, * on léčí všechny tvé neduhy. / 4. On vykupuje tvůj život ze záhuby, * on tě věnčí láskou a slitováním. / R. Hospodinova láska od věků pro ty, kdo se ho bojí. / 5. Hospodin koná spravedlivé skutky, * zjednává právo všem utlačeným. / 6. Oznámil své plány Mojžíšovi, * izraelským synům své skutky. / R. Hospodinova láska od věků pro ty, kdo se ho bojí. / 7. Hospodin je milosrdný a milostivý, * shovívavý a nadmíru dobrotivý. / 8. Nejedná s námi podle našich hříchů * ani podle našich vin nám neodplácí. / R. Hospodinova láska od věků pro ty, kdo se ho bojí. R. Hospodinova láska od věků pro ty, kdo se ho bojí. / 1. Veleb, má duše, Hospodina, * vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno! / 2. Veleb, má duše, Hospodina * a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní! / R. Hospodinova láska od věků pro ty, kdo se ho bojí. / 3. On odpouští všechny tvé viny, * on léčí všechny tvé neduhy. / 4. On vykupuje tvůj život ze záhuby, * on tě věnčí láskou a slitováním. / R. Hospodinova láska od věků pro ty, kdo se ho bojí. / 5. Hospodin koná spravedlivé skutky, * zjednává právo všem utlačeným. / 6. Oznámil své plány Mojžíšovi, * izraelským synům své skutky. / R. Hospodinova láska od věků pro ty, kdo se ho bojí. / 7. Hospodin je milosrdný a milostivý, * shovívavý a nadmíru dobrotivý. / 8. Nejedná s námi podle našich hříchů * ani podle našich vin nám neodplácí. / R. Hospodinova láska od věků pro ty, kdo se ho bojí. R. Hospodinova láska od věků pro ty, kdo se ho bojí. / 1. Veleb, má duše, Hospodina, * vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno! / 2. Veleb, má duše, Hospodina * a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní! / R. Hospodinova láska od věků pro ty, kdo se ho bojí. / 3. On odpouští všechny tvé viny, * on léčí všechny tvé neduhy. / 4. On vykupuje tvůj život ze záhuby, * on tě věnčí láskou a slitováním. / R. Hospodinova láska od věků pro ty, kdo se ho bojí. / 5. Hospodin koná spravedlivé skutky, * zjednává právo všem utlačeným. / 6. Oznámil své plány Mojžíšovi, * izraelským synům své skutky. / R. Hospodinova láska od věků pro ty, kdo se ho bojí. / 7. Hospodin je milosrdný a milostivý, * shovívavý a nadmíru dobrotivý. / 8. Nejedná s námi podle našich hříchů * ani podle našich vin nám neodplácí. / R. Hospodinova láska od věků pro ty, kdo se ho bojí. R. Hospodinova láska od věků pro ty, kdo se ho bojí. / 1. Veleb, má duše, Hospodina, * vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno! / 2. Veleb, má duše, Hospodina * a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní! / R. Hospodinova láska od věků pro ty, kdo se ho bojí. / 3. On odpouští všechny tvé viny, * on léčí všechny tvé neduhy. / 4. On vykupuje tvůj život ze záhuby, * on tě věnčí láskou a slitováním. / R. Hospodinova láska od věků pro ty, kdo se ho bojí. / 5. Hospodin koná spravedlivé skutky, * zjednává právo všem utlačeným. / 6. Oznámil své plány Mojžíšovi, * izraelským synům své skutky. / R. Hospodinova láska od věků pro ty, kdo se ho bojí. / 7. Hospodin je milosrdný a milostivý, * shovívavý a nadmíru dobrotivý. / 8. Nejedná s námi podle našich hříchů * ani podle našich vin nám neodplácí. / R. Hospodinova láska od věků pro ty, kdo se ho bojí. R. Hospodinova láska od věků pro ty, kdo se ho bojí. / 1. Veleb, má duše, Hospodina, * vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno! / 2. Veleb, má duše, Hospodina * a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní! / R. Hospodinova láska od věků pro ty, kdo se ho bojí. / 3. On odpouští všechny tvé viny, * on léčí všechny tvé neduhy. / 4. On vykupuje tvůj život ze záhuby, * on tě věnčí láskou a slitováním. / R. Hospodinova láska od věků pro ty, kdo se ho bojí. / 5. Hospodin koná spravedlivé skutky, * zjednává právo všem utlačeným. / 6. Oznámil své plány Mojžíšovi, * izraelským synům své skutky. / R. Hospodinova láska od věků pro ty, kdo se ho bojí. / 7. Hospodin je milosrdný a milostivý, * shovívavý a nadmíru dobrotivý. / 8. Nejedná s námi podle našich hříchů * ani podle našich vin nám neodplácí. / R. Hospodinova láska od věků pro ty, kdo se ho bojí.