OL189

Nejsvětějšího Srdce Ježíšova A

Žalm 103

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL189 – Hospodinova láska od věků pro ty, kdo se ho bojí. – Žalm 103

R. Hospodinova láska od věků pro ty, kdo se ho bojí.

1. Veleb, má duše, Hospodina, * vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno!

2. Veleb, má duše, Hospodina * a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní!

R. Hospodinova láska od věků pro ty, kdo se ho bojí.

3. On odpouští všechny tvé viny, * on léčí všechny tvé neduhy.

4. On vykupuje tvůj život ze záhuby, * on tě věnčí láskou a slitováním.

R. Hospodinova láska od věků pro ty, kdo se ho bojí.

5. Hospodin koná spravedlivé skutky, * zjednává právo všem utlačeným.

6. Oznámil své plány Mojžíšovi, * izraelským synům své skutky.

R. Hospodinova láska od věků pro ty, kdo se ho bojí.

7. Hospodin je milosrdný a milostivý, * shovívavý a nadmíru dobrotivý.

8. Nejedná s námi podle našich hříchů * ani podle našich vin nám neodplácí.

R. Hospodinova láska od věků pro ty, kdo se ho bojí.

Odpověď: Ž 103 (102),17a

Verše: Ž 103 (102)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu