OL189

Nejsvětějšího Srdce Ježíšova A

ZvětšitZmenšitResetovat

lásvakaR.noHosdipoproty,odjí.bohosekdoše,du1.Ve2leb,*covše,Hos2dina,pojelebhojeve3vemně,no!jmésva3duše,2.Ve4leb,a*nezapoHos4dinaz ježádmeňpo5nadironí!ho5doblásvakanoR.Hos6dipoproty,od6jí.boho6sekdovšechny3.On7poušod*ončítvévi7ny,dunehy.všech8nytvétvůjježi4.On9puvyku*onvěnzevotby,hu9tosliním.lásčí10akoulásvakanoR.Hos11dipoproty,od11jí.boho11sekdospravedpo5.Hos12kodin*zjedli12ky,skuttlačeným.vouprá13všemplánysvé6.Oz14milrael*izžíMoj14vi,šoskutky.syským15svénůmlásvakanoR.Hos16dipoproty,od16jí.boho16sekdosrdloHos7.po17dinjemivamia17tivý,sho*losrotidobvý.nada18rupodmilejed8.Ne19s náchůhřína19šichnašichleni*a20pododplácí.vin20nenámlásvakanoR.Hos21dipoproty,od21jí.boho21sekdo
odkadipoR.Hosvalásnobojí.hosety,prokdopoHosdina,Ve1.leb,2še,duvemně,lebje3co*vše,vejméno!jeho3svapodiHosnaVe2.leb,4duše,nameňžád*a5ponezarodobní!diz je5hoodkadi6poR.Hoslásvanobojí.hosety,pro6kdovšechny3.On7poušod*ončítvévi7ny,dunehy.všech8nytvétvůjježi4.On9puvyku*onvěnzevotby,hu9tosliním.lásčí10akouodkadi11poR.Hoslásvanobojí.hosety,pro11kdospravedpo5.Hos12kodin*zjedli12ky,skuttlačeným.vouprá13všemplánysvé6.Oz14milrael*izžíMoj14vi,šoskutky.syským15svénůmodkadi16poR.Hoslásvanobojí.hosety,pro16kdosrdloHos7.po17dinjemivamia17tivý,sho*losrotidobvý.nada18rulenapodNe8.jed19s námipodnilehříšich19*achůodplánecí.šichna20námvinodkadi21poR.Hoslásvanobojí.hosety,pro21kdo
odkadipoR.Hosvalásnobojí.hosety,prokdopoHosdina,Ve1.leb,2še,duvemně,lebje3co*vše,vejméno!jeho3svapodiHosnaVe2.leb,4duše,nameňžád*a5ponezarodobní!diz je5hoodkadi6poR.Hoslásvanobojí.hosety,pro6kdovinytvény,On3.odpouš7všechnetvéduhy.on*8všechčínyžitvůjvotOn4.vy9jepukuvěn*onze9by,hutosliním.lásčí10akouodkadi11poR.Hoslásvanobojí.hosety,pro11kdospravedpo5.Hos12kodin*zjedli12ky,skuttlačeným.vouprá13všemšožínyMojvi,6.mil14Ozplásvéskutnůmsvéky.ra*el15izsyskýmodkadi16poR.Hoslásvanobojí.hosety,pro16kdosrdloHos7.po17dinjemivamia17tivý,sho*losrotidobvý.nada18rulenapodNe8.jed19s námipodnilehříšich19*achůodplánecí.šichna20námvinodkadi21poR.Hoslásvanobojí.hosety,pro21kdo
odkadipoR.Hosvalásnobojí.hosety,prokdovše,na,dipo*coleb,2Ve1.še,duHoshosvajméno!mně,3jevelebjevenapodinea*zaleb,4Ve2.Hosše,dudobhorodiní!meň5napoz ježádodkadi6poR.Hoslásvanobojí.hosety,pro6kdovinytvény,On3.odpouš7všechnetvéduhy.on*8všechčínyzeživothuby,On4.vykupu9jetvůjslikouatoním.věn10on*lásčíodkadi11poR.Hoslásvanobojí.hosety,pro11kdovedliskutky,podinko12Hos5.spravšemučetlaným.*zjed13právošožínyMojvi,6.mil14Ozplásvéskutnůmsvéky.ra*el15izsyskýmodkadi16poR.Hoslásvanobojí.hosety,pro16kdomialostivý,dinpoje17Hos7.losrdmidobrurotivý.va18sho*anadšichlenahříchůjed19Ne8.mis nápodnevinnámodplácí.nipod20a*nalešichodkadi21poR.Hoslásvanobojí.hosety,pro21kdo
odkadipoR.Hosvalásnobojí.hosety,prokdovše,na,dipo*coleb,2Ve1.še,duHoshosvajméno!mně,3jevelebjevenapodinea*zaleb,4Ve2.Hosše,dudobhorodiní!meň5napoz ježádodkadi6poR.Hoslásvanobojí.hosety,pro