OL190

2. neděle v mezidobí AB

O duchovních pastýřích

Sv. Fabiána, papeže a mučedníka (20. ledna)

Sv. Vincence Ferrerského, kněze (5. dubna)

Sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu, kněze (28. dubna)

Sv. Klementa Maria Hofbauera, kněze (20. května)

Sv. Bernardina Sienského, kněze (20. května)

Sv. Paulína Nolánského, biskupa (22. června)

Sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele Církve (21. července)

Sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele Církve (13. září)

Sv. Kalista I., papeže a mučedníka (14. října)

Sv. Mikuláše, biskupa (6. prosince)

Sv. Petra Kanisia, kněze a učitele Církve (21. prosince)

Žalm 40

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL190 – Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. – Žalm 40

R. Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.

1. Pevně jsem doufal v Hospodina, * on se ke mně sklonil a vyslyšel mé volání.

2. Novou píseň vložil mi do úst, * chvalozpěv našemu Bohu.

R. Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.

3. V obětních darech si nelibuješ, Bože, * zato jsi mi otevřel uši.

4. Celopaly a smírné oběti nežádáš, * tehdy jsem řekl: „Hle, přicházím.

R. Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.

5. Ve svitku knihy je o mně psáno: * Rád splním tvou vůli, můj Bože, + tvůj zákon je v mém nitru.“

R. Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.

6. Spravedlnost jsem zvěstoval ve velkém shromáždění, * svým rtům jsem nebránil, (+) ty to víš, Hospodine!

R. Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.

Odpověď: Srov. Ž 40 (39), 8a.9a

Verše: Ž 40 (39)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu