OL191

2. neděle v mezidobí C

ZvětšitZmenšitResetovat

všezimemiR.VytepravujpoHosdidyroovech.di2výchnopodivej1.Zpí3Hosteseň,nonu3voudiponu,te4vej*zpíHosZpí*mě!vejnyvšech4zevenu,lebteHos5dipojméno!jete5hozivšememiR.Vy6tevujpraHospodi6dyroovech.di7novýchdenzehla2.Roz8tešujVy*su!pradneje8spáhonyhaoteme9vujzipovšemizi*hosláme9jevě,dijehovech.ro10odyzivšememiR.Vy11tevujpraHospodi11dyroovech.di12novýchdinu,te3.Vzdej13poHos*dů,vzdejrotediro13nyvuaslámoc,Hospo14nudinudisláHos15te*vzdejpojméhona.vu,hod15jenouzivšememiR.Vy16tevujpraHospodi16dyroovech.di17novýchchuklaňsvát4.V po18rounémnu!dipote18Hossením,všechte*Třes19předsesejtezenyHlá19mě! +ny:Hoszimeha19po*je,rodinpo19lukrapráleva.dyří20podzivšememiR.Vy21tevujpraHospodi21dyroovech.di22výchno
romidypravujVyR.mezivšetevech.divýchoHos2nodiponudinovou1.vejZpíte3poHospodiHosnu,zpí*seň,te3vejHostevejpozeny4všechZpí*mě!jméjehono!nu,ve5dilebteromidypraVyR.vuj6všezimetedivýchvech.Hoso7diponodnezejehohla2.šuj8Rozdentemetezisu!8spápravujVy*vě,mehoslá*zihany9pojeohodiojevech.mi10všedyroromidypraVyR.vuj11všezimetedivýchvech.Hoso12diponoronu,dinyte3.Hos13Vzdejdipodiponurodů,13teHos*vzdejpoteHosdivua14slávzdej*moc,jméjehona.slávu,15nuhodnouromidypraVyR.vuj16všezimetedivýchvech.Hoso17diponoklaňteseV po4.svátném18rouchupředtesením,podi18HosTřes*nu!mesejtezinyze19všechHlámě! +krapodinluje,ha19poHosny:lepráva.podro*dy20říromidypraVyR.vuj21všezimetedivech.výchHoso22nodipo
romidypravujVyR.mezivšetevech.divýchoHos2nodiponudinovou1.vejZpíte3poHospoHosdiseň,3vejtezpí*vejteZpí*Hosvšechny4nu,mě!zehojméjeno!dinu,5polebteveromidypraVyR.vuj6všezimetedivýchvech.Hoso7diponodnezejehohla2.šuj8Rozdentemetezisu!8spápravujVy*vě,mehoslá*zihany9pojeohodiojevech.mi10všedyroromidypraVyR.vuj11všezimetedivýchvech.Hoso12diponoronu,dinyte3.Hos13Vzdejdipodiponurodů,13teHos*vzdejpoteHosdivua14slávzdej*moc,jméjehona.slávu,15nuhodnouromidypraVyR.vuj16všezimetedivýchvech.Hoso17diponoklaňteseV po4.svátném18rouchupředtesením,podi18HosTřes*nu!mesejtezinyze19všechHlámě! +krapodinluje,ha19poHosny:lepráva.podro*dy20říromidypraVyR.vuj21všezimetedivech.výchHoso22nodipo
romidypravujVyR.mezivšetevech.divýchoHos2nodiponudinovou1.vejZpíte3poHospoHosdiseň,3vejtezpí*vejteZpí*Hosvšechny4nu,mě!zehojméjeno!dinu,5polebteveromidypraVyR.vuj6všezimetedivýchvech.Hoso7diponodnezejehohla2.šuj8Rozdentemetezisu!8spápravujVy*vě,mehoslá*zihany9pojeohodiojevech.mi10všedyroromidypraVyR.vuj11všezimetedivýchvech.Hoso12diponoronu,dinyte3.Hos13Vzdejdipodiponurodů,13teHos*vzdejpoteHosdivua14slávzdej*moc,jméjehona.slávu,15nuhodnouromidypraVyR.vuj16všezimetedivýchvech.Hoso17diponoklaňteseV po4.svátném18rouchupředtesením,podi18HosTřes*nu!mesejtezinyze19všechHlámě! +krapodinluje,ha19poHosny:lepráva.podro*dy20říromidypraVyR.vuj21všezimetedivech.výchHoso22nodipo
romidypravujVyR.mezivšetevech.divýchoHos2nodiponudinovou1.vejZpíte3poHospoHosdiseň,3vejtezpí*vejteZpí*Hosvšechny4nu,mě!zehojméjeno!dinu,5polebteveromidypraVyR.vuj6všezimetedivýchvech.Hoso7diponodnezejehohla2.šuj8Rozdentemetezisu!8spápravujVy*vě,mehoslá*zihany9pojeohodiojevech.mi10všedyroromidypraVyR.vuj11všezimetedivýchvech.Hoso12dipononyrodidů,roteHospo13Vzdej3.nu,diamoc,slá*vuvzdejteteHos14vzdej*dinupohohodnoujejména.di15Hospovu,nusláromidypraVyR.vuj16všezimetedivýchvech.Hoso17diponoseHos