OL192

4. neděle v mezidobí A

ZvětšitZmenšitResetovat

chuR.Blaveslahojichjeboťjechu,v dunebeské.nekrá2stvílovchoHos1.podin3za*zjedky,nostvěr3natlauným,čeprá4volačným.2.5chlébsvobopo*Hos6vydinně.zu6vězjechuR.Bla7veslahojejichboťjechu,v du7nebeské.nekrá8stvílovtvíodin9po3.Hosopodin*Hossleči9pým,sklíné,čejepřina10mulujepo4.Hos11midinpodinvedspra11*Hosvé,lihovalce.chrá12stěpřichuR.Bla13veslahojejichboťjechu,v du13nebeské.nekrá14stvílovrupojedin15po5.Hospodvu,avdo*lerot15siakabožbezků.mate16tucesvláddenoutdin17po6.HosbuóSiBůh,na17*tvůjky,kopolení.ne,po18navšechchuR.Bla19veslahojejichboťjechu,v du19nebeské.kráne20stvílov
chuR.Blaveslahojichjeboťjechu,v dunebeské.nekrá2stvílovchoHos1.podin3za*zjedky,nostvěr3natlauným,čeprá4voHos*ným.po2.5lačchlébvězjeně.vysvo6dinbozuchuR.Bla7veslahojejichboťjechu,v du7nebeské.nekrá8stvílovtvíodin9po3.Hosopodin*Hossleči9pým,sklíné,čejepřina10mulujepo4.Hos11midinpodinvedspra11*Hosvé,lihovalce.chrá12stěpřichuR.Bla13veslahojejichboťjechu,v du13nebeské.nekrá14stvílovjerusi5.poHosdin15popodvu,a*lekarot15vdoabožbezků.mate16tucesvláddenoutdin17po6.HosbuóSiBůh,na17*tvůjky,kopolení.ne,po18navšechchuR.Bla19veslahojejichboťjechu,v du19nebeské.kráne20stvílov
v duchu,slahoR.Blachuvenelovstvíbeské.boťneje2krájejichvěrpodin3Hos1.choza*zjedky,nanost3tlauným,čeprá4voponým.Hos*din2.chléb5lačvězjeně.svo6vyzubov duchu,BlaR.ho7chuslavenelovstvíbeské.neboť8jejekrájichčisleopým,podin9Hos3.tvíosklímuječené,podin10Hos*přinasprajelivedvé,po4.din11Hoslumihopřistěvalce.podin12Hos*chráv duchu,BlaR.ho13chuslavenelovstvíbeské.neboť14jejekrájichsirujerotpodin15Hos5.popoda*vu,leaka15vdobožbezků.mate16tucesvláddenoutdin17po6.HosbuóSiBůh,na17*tvůjky,kopolení.ne,po18navšechv duchu,BlaR.ho19chuslavenelovstvíbeské.boťne20jekrájichje
v duchu,slahoR.Blachuvenelovstvíbeské.boťneje2krájejichvěrnostdinpo3Hos1.chozauprávotlačeným,ky,zjed*na3poným.Hos*din2.chléb5lačvězjeně.svo6vyzubov duchu,BlaR.ho7chuslavenelovstvíbeské.neboť8jejekrájichčisleopým,podin9Hos3.tvíosklímuječené,podin10Hos*přinasprajelivedvé,po4.din11Hoslumihopřistěvalce.podin12Hos*chráv duchu,BlaR.ho13chuslavenelovstvíbeské.neboť14jejekrájichrotjesikaapodHos5.podinrupo15tubezcesbožků.vu,a*15vdomatelenavládnoutky,podin17Hos6.debupovšechnaní.koleBůh,Sió18tvůj*ne,pov duchu,BlaR.ho19chuslavenelovstvíbeské.boťne20jekrájichje
v duchu,slahoR.Blachuvenelovstvíbeské.boťneje2krájejichvěrnostdinpo3Hos1.chozauprávotlačeným,ky,zjed*na3poným.Hos*din2.chléb5lačvězjeně.svo6vyzubov duchu,BlaR.ho7chuslavenelovstvíbeské.neboť8jejekrájichčisleopým,podin9Hos3.tvíosklímuječené,podin10Hos*přinasprajelivedvé,po4.din11Hoslumihopřistěvalce.podin12Hos*chráv duchu,BlaR.ho13chuslavenelovstvíbeské.neboť14jejekrájichrotjesikaapodHos5.podinrupo15tubezcesbožků.vu,a*15vdomatelenavládnoutky,podin17Hos6.debupovšechnaní.koleBůh,Sió18tvůj*ne,pov duchu,BlaR.ho19chuslavenelovstvíbeské.boťne20jekrájichje
v duchu,slahoR.Blachuvenelovstvíbeské.boťneje2krájejichvěrnostdinpo3Hos1.chozauprávotlačeným,ky,zjed*na3poným.Hos*din2.chléb5lačvězjeně.svo6vyzubov duchu,BlaR.ho7chuslavenelovstvíbeské.neboť8jejekrájichčisleopým,podin9Hos3.tvíosklímuječené,podin10Hos*přinasprajelivedvé,po4.din11Hoslumihopřistěvalce.podin12Hos*chráv duchu,BlaR.ho13chuslavenelovstvíbeské.neboť14jejekrájichrotjesikaa