OL192

4. neděle v mezidobí A

Žalm 146

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL192 – Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. – Žalm 146

R. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské.

1. Hospodin zachovává věrnost na věky, * zjednává právo utlačeným,

2. dává chléb lačným. * Hospodin vysvobozuje vězně.

R. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské.

3. Hospodin otvírá oči slepým, * Hospodin napřimuje sklíčené,

4. Hospodin miluje spravedlivé, * Hospodin chrání přistěhovalce.

R. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské.

5. Hospodin podporuje sirotka a vdovu, * ale mate cestu bezbožníků.

6. Hospodin bude vládnout na věky, * tvůj Bůh, Sióne, po všechna pokolení.

R. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské.

Odpověď: Mt 5,3

Verše: Ž 146 (145)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu