OL193

5. neděle v mezidobí A

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Spravedlivý září v temnotách jako světlo. / 1. Spravedlivý září v temnotách jako světlo řádným lidem, * je milosrdný, dobrotivý a spravedlivý. / 2. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje, * stará se o své věci podle práva. / R. Spravedlivý září v temnotách jako světlo. / 3. Neboť na věky nezakolísá, * ve věčné paměti bude spravedlivý. / 4. Nemusí se obávat zlé zprávy, * jeho srdce je pevné, důvěřuje v Hospodina. / R. Spravedlivý září v temnotách jako světlo. / 5. Jeho srdce je zmužilé, nebojí se, * rozděluje, dává chudým, / 6. jeho štědrost potrvá navždy, * jeho moc poroste v slávě. / R. Spravedlivý září v temnotách jako světlo. R. Spravedlivý září v temnotách jako světlo. / 1. Spravedlivý září v temnotách jako světlo řádným lidem, * je milosrdný, dobrotivý a spravedlivý. / 2. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje, * stará se o své věci podle práva. / R. Spravedlivý září v temnotách jako světlo. / 3. Neboť na věky nezakolísá, * ve věčné paměti bude spravedlivý. / 4. Nemusí se obávat zlé zprávy, * jeho srdce je pevné, důvěřuje v Hospodina. / R. Spravedlivý září v temnotách jako světlo. / 5. Jeho srdce je zmužilé, nebojí se, * rozděluje, dává chudým, / 6. jeho štědrost potrvá navždy, * jeho moc poroste v slávě. / R. Spravedlivý září v temnotách jako světlo. R. Spravedlivý září v temnotách jako světlo. / 1. Spravedlivý září v temnotách jako světlo řádným lidem, * je milosrdný, dobrotivý a spravedlivý. / 2. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje, * stará se o své věci podle práva. / R. Spravedlivý září v temnotách jako světlo. / 3. Neboť na věky nezakolísá, * ve věčné paměti bude spravedlivý. / 4. Nemusí se obávat zlé zprávy, * jeho srdce je pevné, důvěřuje v Hospodina. / R. Spravedlivý září v temnotách jako světlo. / 5. Jeho srdce je zmužilé, nebojí se, * rozděluje, dává chudým, / 6. jeho štědrost potrvá navždy, * jeho moc poroste v slávě. / R. Spravedlivý září v temnotách jako světlo. R. Spravedlivý září v temnotách jako světlo. / 1. Spravedlivý září v temnotách jako světlo řádným lidem, * je milosrdný, dobrotivý a spravedlivý. / 2. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje, * stará se o své věci podle práva. / R. Spravedlivý září v temnotách jako světlo. / 3. Neboť na věky nezakolísá, * ve věčné paměti bude spravedlivý. / 4. Nemusí se obávat zlé zprávy, * jeho srdce je pevné, důvěřuje v Hospodina. / R. Spravedlivý září v temnotách jako světlo. / 5. Jeho srdce je zmužilé, nebojí se, * rozděluje, dává chudým, / 6. jeho štědrost potrvá navždy, * jeho moc poroste v slávě. / R. Spravedlivý září v temnotách jako světlo. R. Spravedlivý září v temnotách jako světlo. / 1. Spravedlivý září v temnotách jako světlo řádným lidem, * je milosrdný, dobrotivý a spravedlivý. / 2. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje, * stará se o své věci podle práva. / R. Spravedlivý září v temnotách jako světlo. / 3. Neboť na věky nezakolísá, * ve věčné paměti bude spravedlivý. / 4. Nemusí se obávat zlé zprávy, * jeho srdce je pevné, důvěřuje v Hospodina. / R. Spravedlivý září v temnotách jako světlo. / 5. Jeho srdce je zmužilé, nebojí se, * rozděluje, dává chudým, / 6. jeho štědrost potrvá navždy, * jeho moc poroste v slávě. / R. Spravedlivý září v temnotách jako světlo. R. Spravedlivý září v temnotách jako světlo. / 1. Spravedlivý září v temnotách jako světlo řádným lidem, * je milosrdný, dobrotivý a spravedlivý. / 2. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje, * stará se o své věci podle práva. / R. Spravedlivý září v temnotách jako světlo. / 3. Neboť na věky nezakolísá, * ve věčné paměti bude spravedlivý. / 4. Nemusí se obávat zlé zprávy, * jeho srdce je pevné, důvěřuje v Hospodina. / R. Spravedlivý září v temnotách jako světlo. / 5. Jeho srdce je zmužilé, nebojí se, * rozděluje, dává chudým, / 6. jeho štědrost potrvá navždy, * jeho moc poroste v slávě. / R. Spravedlivý září v temnotách jako světlo. R. Spravedlivý září v temnotách jako světlo. / 1. Spravedlivý září v temnotách jako světlo řádným lidem, * je milosrdný, dobrotivý a spravedlivý. / 2. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje, * stará se o své věci podle práva. / R. Spravedlivý září v temnotách jako světlo. / 3. Neboť na věky nezakolísá, * ve věčné paměti bude spravedlivý. / 4. Nemusí se obávat zlé zprávy, * jeho srdce je pevné, důvěřuje v Hospodina. / R. Spravedlivý září v temnotách jako světlo. / 5. Jeho srdce je zmužilé, nebojí se, * rozděluje, dává chudým, / 6. jeho štědrost potrvá navždy, * jeho moc poroste v slávě. / R. Spravedlivý září v temnotách jako světlo.