OL195

6. neděle v mezidobí A

Žalm 119

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL195 – Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově. – Žalm 119

R. Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově.

1. Blaze těm, jejichž cesta je bezúhonná, * kteří kráčejí v zákoně Hospodinově.

2. Blaze těm, kdo dbají na jeho přikázání, * hledají ho celým srdcem.

R. Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově.

3. Tys, Hospodine, dal svá nařízení, * aby se jich dbalo svědomitě.

4. Kéž jsou pevné mé cesty, * abych zachovával tvé příkazy.

R. Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově.

5. Prokaž dobro svému služebníku, abych byl živ * a zachovával tvé slovo.

6. Otevři mé oči, * ať pozoruji divy tvého zákona.

R. Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově.

7. Ukaž mi, Hospodine, cestu svých příkazů, * a budu ji věrně zachovávat.

8. Pouč mě, (+) ať zachovám tvůj zákon * a chráním ho celým svým srdcem.

R. Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově.

Odpověď: Ž 119 (118),1

Verše: Ž 119 (118)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu