OL195

6. neděle v mezidobí A

ZvětšitZmenšitResetovat

kdočekráR.Blatěm,zenodipově.kov záHosjichžcesze1.Bla2jetěm,kte*ná,honříjeta2úbezkočekráv zá3vě.noHos3dipodbanatěm,4ze2.Blakdo*hlení,dahoje4přisrdlýmcem.ho5cečekrákdoR.Bla6těm,zedinopově.v záko6Hosdalne,svá3.Tys,7diHospobyseřína7*aní,zemidotě.dbajich8svělo4.Kéž9pevjsouzabychces9*aty,kapřítvézy.cho10valčekrákdoR.Bla11těm,zenodipově.kov zá11Hosmusvésludob12kaž5.Prorobychbylaživžeb12ku,slotvévo.a*za13valchooči,Ote146.vřidiji*15zorupokona.tvévy15hočekrákdoR.Bla16těm,zenodipově.kov zá16Hospodikaž7.U17Hosmi,kapřísvýchzů,cesne,17tuvěr*a18jidubuvat.za18choza8.Po19mě,koncho19tvůjvámcehoa20nímchrá*cem.lým20srdsvýmčekrákdoR.Bla21těm,zenodipově.kov zá21Hos
kdočekráR.Blatěm,zenodipově.kov záHostacesjeBla1.zejichž2těm,ječekráúbezhon2ří*ktená,dipově.nov záko3Hosdbanatěm,4ze2.Blakdo*hlení,dahoje4přisrdlýmcem.ho5cečekrákdoR.Bla6těm,zedinopově.v záko6Hosdalne,svá3.Tys,7diHospobyseřína7*aní,zemidotě.dbajich8svělocesty,jsou4.Kéž9pevcho*a10bychzazy.kaval10přítvéčekrákdoR.Bla11těm,zenodipově.kov zá11Hosslumužeb5.kažProdob12svéroa*zaživchoku,12abychbylslovo.val13tvé*či,pozo6.teOvři14otvéhokona.ji15ruvydičekrákdoR.Bla16těm,zenodipově.kov zá16Hosne,dices7.kažUmi,17poHosa*zů,dubusvýchtu17kapříchovat.věrji18zachovámtvůjPo8.mě,19zahonímchrá*a19konsrdcem.lýmce20svýmčekrákdoR.Bla21těm,zenodipově.kov zá21Hos
kov zázeR.Blačekrátěm,kdově.noHospoditacesjeBla1.zejichž2těm,ječekráúbezhon2ří*ktená,dipově.nov záko3Hosdbanatěm,4ze2.Blakdo*hlení,dahoje4přisrdlýmcem.ho5cečekrákdoR.Bla6těm,zedinopově.v záko6Hosnadalsvázeříní,Tys,3.Hospo7ne,didolosvěmitě.*byase8dbajich*ty,acesbychjsou4.pev9Kéžpřítvézy.kazacho10valkov zázeR.Bla11čekrákdotěm,vě.noHos11podisvémukaž5.Pro12rodobbychaku,živbylžebslu12slotvévo.a*za13valcho*či,pozo6.teOvři14otvéhokona.ji15ruvydikov zázeR.Bla16čekrákdotěm,vě.noHos16podidipone,mi,17kaž7.UHosa*kazů,buducestu17přísvýchchovat.věrji18zachovámtvůjPo8.mě,19zahonímchrá*a19konsrdcem.lýmce20svýmčekrákdoR.Bla21těm,zenodipově.kov zá21Hos
kov zázeR.Blačekrátěm,kdově.noHospoditacesjeBla1.zejichž2těm,ječekráúbezhon2ří*ktená,dipově.nov záko3Hosdbanatěm,4ze2.Blakdo*hlení,dahoje4přisrdlýmcem.ho5cečekrákdoR.Bla6těm,zedinopově.v záko6Hosnadalsvázeříní,Tys,3.Hospo7ne,didolosvěmitě.*byase8dbajich*ty,acesbychjsou4.pev9Kéžpřítvézy.kazacho10valkov zázeR.Bla11čekrákdotěm,vě.noHos11podižebsluku,každob12Pro5.musvéroslotvévalvo.bychbylživ12a*zachoa*pozoči,ruvřite14O6.ohona.kojidi15tvévykov zázeR.Bla16čekrákdotěm,vě.noHos16podicesne,tusvýchkažmi,17U7.dipoHoszavěrchovat.kazů,17příbuduji*atvůjvámkonmě,cho19Po8.zasrdlýmsvýmcem.a*chráním20cehokov zázeR.Bla21čekrákdotěm,vě.noHos21dipo
kov zázeR.Blačekrátěm,kdově.noHospoditacesjeBla1.zejichž2těm,ječekráúbezhon2ří*ktená,dipově.nov záko3Hosnajehoze2.těm,4Bladbakdolýmsrdcecem.ní,hle*4hopřidapokoHosdinově.zetěm,kdo6BlaR.v zákráčenadalsvázeříní,Tys,3.Hospo7ne,didolosvěmitě.*byase8dbajich*ty,acesbychjsou4.pev9Kéžpřítvézy.kazacho10valkov zá