OL196

6. neděle v mezidobí B

Při křtu dospělých

ZvětšitZmenšitResetovat

tě,čištoTysR.údosraza2nešhrny.chra3zemukobyŠťast1.je4ten,nanepravost,odla4pušpřikryt.hož*je5jehříchktevěk,je62.ŠťastčločínepřiHos6mudinpohoždu*v jevi6nu,mu.nešikla7tě,čištoTys8úR.dosraza9nešhrny.chra10zetizeznal3.Vy11sejsemsvou*nechu,prahosvé11hříjil.tazavost12nejsemzná„Vyvámjsem:13kl4.Ře(+)zenusvéseHos13dipo*tysAni13nosti.“čemjsemzapusodco14til,chem.vi14hříniltě,čištoTys15úR.dosraza16nešhrny.chra17zez Hospoduj5.Ra18setetetěšse,nadi18a*ví,sejspra18livedjsteuvšichtekdo19ni,ce.přímsrd19hotě,čištoTys20úR.dosraza21nešhrny.chra22ze
tě,čištoTysR.údosraza2nešhrny.chra3zemukobyŠťast1.je4ten,nanepravost,odla4pušpřikryt.hož*je5jehříchktevěk,je62.ŠťastčločínepřiHos6mudinpohoždu*v jevi6nu,mu.nešikla7tě,čištoTys8úR.dosraza9nešhrny.chra10zetizeznal3.Vy11sejsemsvou*nechu,prahosvé11hříjil.tazavost12nejsemzná„Vyvámjsem:13kl4.Ře(+)zenusvéseHos13dipo*tysAni13nosti.“čemjsemzapusodco14til,chem.vi14hříniltě,čištoTys15úR.dosraza16nešhrny.chra17zepoz Hosdite18duj5.Rasevedse,spraliví,ana18tetěšjstekdou*sejte19ni,všichce.přímsrd19hotě,čištoTys20úR.dosraza21nešhrny.chra22ze
tě,čištoTysR.úchrazeny.zahrneš2dosrabymulaje4Šťast1.koten,pranevost,odpuš4napřikryt.hož*je5jehříchmukteHosje6Šťast2.věk,človinu,din6popřičíneklamu.*hožv jedu7nešitě,čištoTys8úR.chrazeny.9nešhrzadosrahohřísvéchu,znaljsem11Vy3.tisezezatanejsemjil.svou*ne12vostpraseznávámHoskljsem:13Ře4.„Vy(+)čemnossvéniti.“dipo13zenucotil,jsemod14tys*Apuschem.vizahří14niltě,čištoTys15úR.chrazeny.16nešhrzadosranaaditěšdujte18Ra5.z Hosposete*sejvšichse,spra18teliví,vedsrdhoce.kdo19jsteni,přímutě,čištoTys20úR.chrazeny.zahrneš21rados
nešrahrdosúTysR.tě,zatočišny.chra3zemukobyŠťast1.je4ten,nanepravost,odla4pušpřikryt.hož*je5jehříchmukteHosje6Šťast2.věk,človinu,din6popřičíneklamu.*hožv jedu7neširanešhrdosR.Tysú8tě,zatočišny.chra10zehohřísvéchu,znaljsem11Vy3.tisezezatanejsemjil.svou*ne12vostpraseHosvámpokljsem:13Ře4.„Vyzná(+)A*čemnosti.“tysodnuze13dinisvéhřínilvichem.til,14copuszajsemranešhrdosR.Tysú15tě,zatočišny.chra17zedipona5.dujRate18z Hosse*vedliví,sejtetěšte18ase,sprahosrdce.kdo19všichni,upřímjsteranešhrdosR.Tysú20tě,zatočišny.chra22ze
nešrahrdosúTysR.tě,zatočišny.chra3zelabyodpušje4Šťast1.mukoten,přijehožhříchkryt.nena4je*vost,prapodinmuHosnepřiječlo6Šťast2.ktevěk,neklašimu.vi6číhoždunu,v je*ranešhrdosR.Tysú8tě,zatočišny.chra10zezesvéhoVy3.znaljsem11setinezajsemvosttajil.chu,11hřísvou*nepraHosvámsepodi(+)Ře4.kljsem:zná„Vy13tysodA*puszesvéti.“13nunosčemnihřínilchem.co14til,zavijsemranešhrdosR.Tysú15tě,zatočišny.chra17zedipona5.dujRate18z Hosse*vedliví,sejtetěšte18ase,sprahosrdce.kdo19všichni,upřímjsteranešhrdosR.Tysú20tě,zatočišny.chra22ze
zeradoschrany.útočišTysR.hrnešzatě,odpušlanaje4ten,Šťast1.mubykopřijekryt.pra4vost,nehož*jehříchpodinmuHosnepřiječlo6Šťast2.ktevěk,neklašimu.vi6číhoždunu,v je*zeradoschrany.útočiš8TysR.hrneště,zahohřísvéchu,znaljsem11Vy3.tisezezatanejsemjil.svou*ne12vostpraseHosvámpokljsem:13Ře4.„Vyzná(+)A*čemnosti.“tysodnuze13dinisvéhřínilvichem.til,14copuszajsemzeradoschrany.útočiš15TysR.hrneště,zatese,atěšví,spravedlisetez Hos18Ra5.dujdinapohoupřímsrdce.tevšich19*sejkdojsteni,zeradoschra