OL197

7. neděle v mezidobí AC

8. neděle v mezidobí B

ZvětšitZmenšitResetovat

srdlo3poR.Hosjemidintilos3vý.a2miduše,1.Ve4leb,*covše,Hos4dina,polebjevejeve5mně,no!svahojmé5duše,2.Ve6leb,a*nezapoHos6dinažádmeňpo7nadironí!z je7dobhosrdlo3poR.Hos8mijedintilos3vý.a9mivšechOn11poušod3.on*ny,čítvény11vidunehy.nyvšech12tvéžitvůjvotOn4.vy13jepukuvěn*onze13by,hutoslianím.lásčí14kousrdlo3poR.Hos15mijedinvý.tilos3a16mimilopo5.Hos18jedinlostimivý,srd18aanad*sho19vatirový.19dobrumipodjed6.Ne20s náhříchůnale20šichnašichni*a21lepodpláodcí.vin21nenámsrdlo3poR.Hos22mijedinvý.tilos3a23milenvzdá7.Ja25kojepadu,25odchododjetak26luvzda*pravosneti.nanás26šelose27ko8.Jasmitak*ny,syseteco27naddinponadlo28smiHoshobojí.mi,28sekdosrdlo3poR.Hos29mijedinvý.tilos3a30mi
srdlo3poR.Hosjemidintilos3vý.a2mipoše,Hosdina,Ve1.leb,4dulebveje*covše,je5mně,veno!svahojmé5poše,HosdinaVe2.leb,6dunažádmeňane7*pozarodidobní!z je7hosrdlo3poR.Hos8mijedintilos3vý.a9minyvšechtvé3.On11odpoušon*čívi11ny,dunehy.nyvšech12tvéžitvůjvotOn4.vy13jepukuvěn*onze13by,hutoslianím.lásčí14kousrdlo3poR.Hos15mijedinvý.tilos3a16milomisrddin18po5.Hosjeshový,*vami18atilosrorudobtivý.a19nadlepodnašichjed6.20Nemis nálepodnihří20*achůodnenámcí.plášichna21vinsrdlo3poR.Hos22mijedinvý.tilos3a23milenchodko7.Ja25vzdájelujevzda*takod25du,papranešeti.vosnásod26naotecko8.se27Jalosmismilosenadsy27tak*ny,naddin28poHosbohojí.kdomi,28sesrdlo3poR.Hos29mijedinvý.tilos3a30mi
losami33vý.tipodinjeR.Hoslosrdmipoše,Hosdina,Ve1.leb,4dulebveje*covše,je5mně,veno!svahojmé5poše,HosdinaVe2.leb,6dunažádmeňane7*pozarodidobní!z je7homilosa33tivý.podin8jeHosR.losrdmivinytvény,odpouš11On3.všechnetvéduhy.on*12všechnyčížitvůjvotOn4.vy13jepukuvěn*onze13by,hutoslianím.lásčí14koulosami33vý.tidinpoje15HosR.losrdmiamisrdvý,lostidinpoje18Hos5.lomirudobrotivý.va19sho*anadlepodnašichjed6.20Nemis nálepodnihří20*achůodnenámcí.plášichna21vinlosami33vý.tidinpoje22HosR.losrdmilenchodko7.Ja25vzdájelujevzda*takod25du,papranešeti.vosnásod26naotecko8.se27JalosmiloHossyny,27nadsmisetak*hobosekdojí.dinnad28pomi,losami33vý.tidinpoje29HosR.losrdmi
losami33vý.tipodinjeR.Hoslosrdmivše,*podina,cojeleb,4Ve1.Hosše,dujmésvano!ve5vemně,jeholebnapodia*nezaleb,6Ve2.še,Hosduhodobz jerodiní!meň7napožádmilosa33tivý.podin8jeHosR.losrdmivinytvény,odpouš11On3.všechnetvéduhy.on*12všechnyčízevotžihuby,On4.vykupu13jetvůjslikouatoním.věn14on*lásčílosami33vý.tidinpoje15HosR.losrdmiamisrdvý,lostidinpoje18Hos5.lomirudobrotivý.va19sho*anadšichhřílenachůjeds ná20Ne6.podminámnevinodplácí.nipod21a*nalešichlosami33vý.tidinpoje22HosR.losrdmiodchodpadu,jeko25Ja7.lenvzdášenenapravosti.tak*vzdaluje26odnástecnadosyny,smi8.Jakoselo27podinHosnadsesmi28tak*lohobojí.mi,28sekdolosami33vý.tidinpoje29HosR.losrdmi
losami33vý.tipodinjeR.Hoslosrdmivše,*podina,cojeleb,4Ve1.Hosše,dujmésvano!ve5vemně,jeholebnapodia*nezaleb,6Ve2.še,Hosduhodobz jerodiní!meň7napožádmilosa33tivý.podin8jeHosR.losrdmivinytvény,odpouš11On3.všechnetvéduhy.on*12všechnyčízevotžihuby,On4.vykupu13jetvůjslikouatoním.věn14on*lásčílosami33vý.tidinpoje15HosR.losrdmiamisrdvý,lostidinpoje18Hos5.lomirudobrotivý.va19sho*anadšichhřílenachůjeds ná20