OL198

7. neděle v mezidobí AC

8. neděle v mezidobí B

ZvětšitZmenšitResetovat

lostimi33vý.jemiPánR.alosrddipoHosna,Ve1.leb,2duše,lebvejevše,*co3jemně,vejméno!svaho3poHosnaše,di4leb,2.Vedunažádmeňane5*pozarodidobní!z je5holostimi33vý.jePánR.a6misrdlonyvšechtvé3.On7odpouš*ončívi7ny,dunehy.všech8tvénytvůjje4.On9kupuvyby,*onvěnvotži9huzetoslianím.lásčí10kousrdlo3PánR.11mijevý.losti311amilosrdpo5.Hos12mijedinsho*vý,vatia12milosrorudobtivý.a13nadnapodlešichNe6.jed14mis nánalepodhříchů14nia*odplánecí.vinšich15námsrdlo3PánR.16mijevý.losti316amilenchodko7.Ja17vzdájelujevzda*takod17du,papravosneti.odnás18šenaotecJa8.kose19losmilosmisesynad19*takny,naddin20poHosbohojí.kdomi,20sesrdlo3PánR.21mijevý.tilos321mia
lostimi33vý.jemiPánR.alosrddipoHosna,Ve1.leb,2duše,lebvejevše,*co3jemně,vejméno!svaho3poHosnaše,di4leb,2.Vedunažádmeňane5*pozarodidobní!z je5holostimi33vý.jePánR.a6misrdlotvévinyny,On3.odpouš7všechnetvéduhy.on*8nyčívšechžitvůjvotOn4.vy9jepuku*onvěnze9by,hutoslianím.lásčí10koulostimi33vý.jePánR.a11misrdlolosrdaHos5.podin12mijevalosmi12*shový,tirodobruvý.tinada13napodlešichNe6.jed14mis nánalepodhříchů14nia*odplánecí.vinšich15námlostimi33vý.jePánR.a16misrdlolenchodko7.Ja17vzdájelujevzda*takod17du,papravosneti.odnás18šenaotecJa8.kose19losmiHosny,sy19nadsesmilo*takhobokdosejí.dinnad20pomi,lostimi33vý.PánR.jemi21srdalo
lostimi33vý.jemiPánR.alosrdna,vše,*podicojeleb,1.du2VeHosše,jméhosvano!mně,ve3vejelebponadia*nezaleb,2.du4Veše,Hoshodobz jerodiní!meň5napožádlostimi33vý.jePánR.a6misrdlotvévinyny,On3.odpouš7všechnetvéduhy.on*8nyčívšechzevotžihuby,On4.vykupu9jetvůjsliatoním.*onvěn10láskoučílostimi33vý.jePánR.a11misrdloamilostivý,podinje12Hos5.losrdmirudobrotivý.va13sho*nadašichhřílenachůjeds ná14Ne6.podminámnevinodplácí.nipod15lea*šichnalostimi33vý.jePánR.a16misrdlolenchodko7.Ja17vzdájelujevzda*takod17du,papravosneti.odnás18šenaotecJa8.kose19losmiHosny,sy19nadsesmilo*takhobokdosejí.dinnad20pomi,lostimi33vý.PánR.jemi21srdalo
lostimi33vý.jemiPánR.alosrdna,vše,*podicojeleb,1.du2VeHosše,jméhosvano!mně,ve3vejelebponadia*nezaleb,2.du4Veše,Hoshodobz jerodiní!meň5napožádlostimi33vý.jePánR.a6misrdlotvévinyny,On3.odpouš7všechnetvéduhy.on*8nyčívšechzevotžihuby,On4.vykupu9jetvůjsliatoním.*onvěn10láskoučílostimi33vý.jePánR.a11misrdloamilostivý,podinje12Hos5.losrdmirudobrotivý.va13sho*nadašichhřílenachůjeds ná14Ne6.podminámnevinodplácí.nipod15lea*šichnalostimi33vý.jePánR.a16misrdloodchodpadu,7.koJaje17lenvzdánešenapravosti.tak*vzdaluje18odnástecnadosyny,kosesmi19Ja8.lopoHosdinse*smilo20takhobosejí.20nadkdomi,lostimi33vý.PánR.jemi21srdalo
lostimi33vý.jemiPánR.alosrdna,vše,*podicojeleb,1.du2VeHosše,jméhosvano!mně,ve3vejelebponadia*nezaleb,2.du4Veše,Hoshodobz jerodiní!meň5napožádlostimi33vý.jePánR.a6misrdlotvévinyny,On3.odpouš7všechnetvéduhy.on*8nyčívšechzevotžihuby,On4.vykupu9jetvůjsliatoním.*onvěn10láskoučílostimi33vý.jePánR.a11misrdloamilostivý,podinje12Hos5.losrdmirudobrotivý.va13sho*nadašichhřílenachůjeds ná14Ne6.podminámnevinodplácí.nipod15lea*šichnalostimi33vý.jePánR.a16misrdloodchodpadu,7.koJaje17lenvzdánešenapravosti.tak*vzdaluje18odnássyny,tecnadsmitak*sesesmiolo19Ja8.kokdosemi,jí.bohoHos20lodinnadpolostimi33vý.PánR.jemi21srdalo
lostimi33vý.jemiPánR.alosrdna,vše,*podicojeleb,1.du2VeHosše,jméhosvano!mně,ve3vejelebponadia*nezaleb,2.du4Veše,Hoshodobz jerodiní!meň5napožádlostimi33vý.jePánR.a6misrdlotvévinyny,On3.odpouš7všechnetvéduhy.on*8nyčívšechzevotžihuby,On4.vykupu9jetvůjsliatoním.*onvěn10láskoučílostimi33vý.jePánR.a11misrdloamilostivý,podinje12Hos5.losrdmirudobrotivý.va13sho*nadašichhřílenachůjeds ná14Ne6.podminámnevinodplácí.nipod15lea*šichnalostimi33vý.jePánR.a16misrdloodchodpa