OL199

7. neděle v mezidobí B

Žalm 41

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL199 – Uzdrav mě, Pane, zhřešil jsem proti tobě. – Žalm 41

R. Uzdrav mě, Pane, zhřešil jsem proti tobě.

1. Blaze tomu, kdo si všímá chudáka a ubožáka, * za to ho vysvobodí Hospodin v nouzi.

2. Hospodin ho bude chránit, (+) zachová ho naživu, * učiní ho šťastným na zemi, (+) nevydá ho zvůli jeho nepřátel.

R. Uzdrav mě, Pane, zhřešil jsem proti tobě.

3. Hospodin mu pomůže na bolestném lůžku, * v nemoci sejme z něho veškerou slabost.

4. Volám: Hospodine, smiluj se nade mnou, * uzdrav mě, zhřešil jsem proti tobě.

R. Uzdrav mě, Pane, zhřešil jsem proti tobě.

5. Mne však zachováš bez úhony, * na věky mě postavíš před svou tvář.

6. Požehnaný Hospodin, Bůh Izraele, * od věků až na věky!

R. Uzdrav mě, Pane, zhřešil jsem proti tobě.

Odpověď: Ž 41 (40),5b

Verše: Ž 41 (40)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu