OL199

7. neděle v mezidobí B

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Uzdrav mě, Pane, zhřešil jsem proti tobě. / 1. Blaze tomu, kdo si všímá chudáka a ubožáka, * za to ho vysvobodí Hospodin v nouzi. / 2. Hospodin ho bude chránit, (+) zachová ho naživu, * učiní ho šťastným na zemi, (+) nevydá ho zvůli jeho nepřátel. / R. Uzdrav mě, Pane, zhřešil jsem proti tobě. / 3. Hospodin mu pomůže na bolestném lůžku, * v nemoci sejme z něho veškerou slabost. / 4. Volám: Hospodine, smiluj se nade mnou, * uzdrav mě, zhřešil jsem proti tobě. / R. Uzdrav mě, Pane, zhřešil jsem proti tobě. / 5. Mne však zachováš bez úhony, * na věky mě postavíš před svou tvář. / 6. Požehnaný Hospodin, Bůh Izraele, * od věků až na věky! / R. Uzdrav mě, Pane, zhřešil jsem proti tobě. R. Uzdrav mě, Pane, zhřešil jsem proti tobě. / 1. Blaze tomu, kdo si všímá chudáka a ubožáka, * za to ho vysvobodí Hospodin v nouzi. / 2. Hospodin ho bude chránit, (+) zachová ho naživu, * učiní ho šťastným na zemi, (+) nevydá ho zvůli jeho nepřátel. / R. Uzdrav mě, Pane, zhřešil jsem proti tobě. / 3. Hospodin mu pomůže na bolestném lůžku, * v nemoci sejme z něho veškerou slabost. / 4. Volám: Hospodine, smiluj se nade mnou, * uzdrav mě, zhřešil jsem proti tobě. / R. Uzdrav mě, Pane, zhřešil jsem proti tobě. / 5. Mne však zachováš bez úhony, * na věky mě postavíš před svou tvář. / 6. Požehnaný Hospodin, Bůh Izraele, * od věků až na věky! / R. Uzdrav mě, Pane, zhřešil jsem proti tobě. R. Uzdrav mě, Pane, zhřešil jsem proti tobě. / 1. Blaze tomu, kdo si všímá chudáka a ubožáka, * za to ho vysvobodí Hospodin v nouzi. / 2. Hospodin ho bude chránit, (+) zachová ho naživu, * učiní ho šťastným na zemi, (+) nevydá ho zvůli jeho nepřátel. / R. Uzdrav mě, Pane, zhřešil jsem proti tobě. / 3. Hospodin mu pomůže na bolestném lůžku, * v nemoci sejme z něho veškerou slabost. / 4. Volám: Hospodine, smiluj se nade mnou, * uzdrav mě, zhřešil jsem proti tobě. / R. Uzdrav mě, Pane, zhřešil jsem proti tobě. / 5. Mne však zachováš bez úhony, * na věky mě postavíš před svou tvář. / 6. Požehnaný Hospodin, Bůh Izraele, * od věků až na věky! / R. Uzdrav mě, Pane, zhřešil jsem proti tobě. R. Uzdrav mě, Pane, zhřešil jsem proti tobě. / 1. Blaze tomu, kdo si všímá chudáka a ubožáka, * za to ho vysvobodí Hospodin v nouzi. / 2. Hospodin ho bude chránit, (+) zachová ho naživu, * učiní ho šťastným na zemi, (+) nevydá ho zvůli jeho nepřátel. / R. Uzdrav mě, Pane, zhřešil jsem proti tobě. / 3. Hospodin mu pomůže na bolestném lůžku, * v nemoci sejme z něho veškerou slabost. / 4. Volám: Hospodine, smiluj se nade mnou, * uzdrav mě, zhřešil jsem proti tobě. / R. Uzdrav mě, Pane, zhřešil jsem proti tobě. / 5. Mne však zachováš bez úhony, * na věky mě postavíš před svou tvář. / 6. Požehnaný Hospodin, Bůh Izraele, * od věků až na věky! / R. Uzdrav mě, Pane, zhřešil jsem proti tobě. R. Uzdrav mě, Pane, zhřešil jsem proti tobě. / 1. Blaze tomu, kdo si všímá chudáka a ubožáka, * za to ho vysvobodí Hospodin v nouzi. / 2. Hospodin ho bude chránit, (+) zachová ho naživu, * učiní ho šťastným na zemi, (+) nevydá ho zvůli jeho nepřátel. / R. Uzdrav mě, Pane, zhřešil jsem proti tobě. / 3. Hospodin mu pomůže na bolestném lůžku, * v nemoci sejme z něho veškerou slabost. / 4. Volám: Hospodine, smiluj se nade mnou, * uzdrav mě, zhřešil jsem proti tobě. / R. Uzdrav mě, Pane, zhřešil jsem proti tobě. / 5. Mne však zachováš bez úhony, * na věky mě postavíš před svou tvář. / 6. Požehnaný Hospodin, Bůh Izraele, * od věků až na věky! / R. Uzdrav mě, Pane, zhřešil jsem proti tobě. R. Uzdrav mě, Pane, zhřešil jsem proti tobě. / 1. Blaze tomu, kdo si všímá chudáka a ubožáka, * za to ho vysvobodí Hospodin v nouzi. / 2. Hospodin ho bude chránit, (+) zachová ho naživu, * učiní ho šťastným na zemi, (+) nevydá ho zvůli jeho nepřátel. / R. Uzdrav mě, Pane, zhřešil jsem proti tobě. / 3. Hospodin mu pomůže na bolestném lůžku, * v nemoci sejme z něho veškerou slabost. / 4. Volám: Hospodine, smiluj se nade mnou, * uzdrav mě, zhřešil jsem proti tobě. / R. Uzdrav mě, Pane, zhřešil jsem proti tobě. / 5. Mne však zachováš bez úhony, * na věky mě postavíš před svou tvář. / 6. Požehnaný Hospodin, Bůh Izraele, * od věků až na věky! / R. Uzdrav mě, Pane, zhřešil jsem proti tobě. R. Uzdrav mě, Pane, zhřešil jsem proti tobě. / 1. Blaze tomu, kdo si všímá chudáka a ubožáka, * za to ho vysvobodí Hospodin v nouzi. / 2. Hospodin ho bude chránit, (+) zachová ho naživu, * učiní ho šťastným na zemi, (+) nevydá ho zvůli jeho nepřátel. / R. Uzdrav mě, Pane, zhřešil jsem proti tobě. / 3. Hospodin mu pomůže na bolestném lůžku, * v nemoci sejme z něho veškerou slabost. / 4. Volám: Hospodine, smiluj se nade mnou, * uzdrav mě, zhřešil jsem proti tobě. / R. Uzdrav mě, Pane, zhřešil jsem proti tobě. / 5. Mne však zachováš bez úhony, * na věky mě postavíš před svou tvář. / 6. Požehnaný Hospodin, Bůh Izraele, * od věků až na věky! / R. Uzdrav mě, Pane, zhřešil jsem proti tobě.