OL199

7. neděle v mezidobí B

ZvětšitZmenšitResetovat

mě,ne,PaR.Uzdravtotibě.zhře2prošiljsemvšísizeto3Bla1.kdomu,božáuka,chu3akabosvoho4to*zavyv nouzi.poHos4dinbudepo2.Hos5hodinchohochránit,5za(+)činaži5*uvu,zemi,šťasthona6nýmhozvůne(+)6vypřánetel.jeli6hone,Pamě,7UzR.dravtotibě.šilzhře8projsempožedin9po3.Hosmulůžnémku,bona9lestz němehoci10mo*v nesejslabost.keveš10roudine,lám:4.Vo11poHosdenamnou,smi11selujšiljsemdrav*uz12zhřemě,bě.pro12totine,Pamě,13UzR.dravtotibě.šilzhře14projsemchováš5.Mne15zavšakky*naúbez15ny,hosvoupředvíštvář.po16staHospožeh6.Po17nale,eradin,17IzBůhky!na*od18ne,Pamě,19UzR.dravtotibě.šilzhře20projsem
šilzhřejsemdravR.Uzne,Pamě,bě.to2tiprovšísizeto3Bla1.kdomu,za*božáka,tohoka3chuuav noudinpozi.svobo4vyHosnit,dechrá(+)podin5Hos2.buho*uživu,čicho5zahonanemi,(+)vyšťastným6hozenanejehopřátel.ho6lizvůšilzhřejsemR.Uz7ne,Padravmě,bě.to8protipožedin9po3.Hosmu*v neku,mocibolest9nanémlůžslaroukebost.mez ně10sejvešhosmine,lujselám:4.Hos11Vodipozhřemě,dravdena11*uzmnou,totibě.jsemšil12prošilzhřejsemR.Uz13ne,Padravmě,bě.to14protichováš5.Mne15zavšakky*naúbez15ny,hosvoupředvíštvář.po16stapodin,BůhPo6.žehna17Hosnaky!raele,17Iz*odšilzhřejsemR.Uz19ne,Padravmě,bě.to20tipro
šilzhřejsemdravR.Uzne,Pamě,bě.to2tiprosikdovšíBla1.zeto3mu,žáka,uboza*to3chuakadinv nouHospozi.vysvo4hobonit,(+)chrázapodin5Hos2.budehoučivu,*5chožihonanemi,(+)vyšťastným6hozenanejehopřátel.ho6lizvůšilzhřejsemR.Uz7ne,Padravmě,bě.to8protipožedin9po3.Hosmuku,v ne*mobo9nanémlůžlestrouslaveškebost.sejme10cihoz něsmine,lujselám:4.Hos11Vodipozhřemě,dravdena11*uzmnou,totibě.jsemšil12prošilzhřejsemR.Uz13ne,Padravmě,bě.to14protiúvášbezhony,za15však5.Mnechovíšpředstasvoutvář.*ky16napopodin,BůhPo6.žehna17Hosnaky!raele,17Iz*odšilzhřejsemR.Uz19ne,Padravmě,bě.to20tipro
totijsemprobě.dravmě,PaUzR.zhřešilne,všíchuzeto3Bla1.sikdomu,hoza*tovyau3kažáka,bov noupodinzi.bo4svoHos(+)chránit,zachohoHos2.podindebu5nýmhošťastnazenaži5hovu,či*ujehozvůlinepřátel.nevymi,(+)ho6titojsemprobě.dravR.mě,šil7Uzzhřene,Palestnémnabolůžku,dinmu9Hos3.požepokerouvešslabost.cisej10v ne*moz něhomesesmilujmnou,nadelám:Hospo11Vo4.ne,dititoprobě.dravmě,12uz*šilzhřejsemtitojsemprobě.dravR.mě,šil13Uzzhřene,Pany,nahoú*zavšak15Mne5.vášbezchopředvíšsvoutvář.ky16stapopodin,BůhPo6.žehna17Hosnaky!raele,17Iz*odtitojsemprobě.dravmě,19UzR.Pazhřešilne,
totijsemprobě.dravmě,PaUzR.zhřešilne,kaachuka,užábomu,kdoto3Bla1.zevšísipodinHosv nouzi.hovy4za*tobosvozachonit,(+)hodinho5Hos2.podechrábunašťastnýmzemi,u*naživu,hoči5honelijepřátel.vy6(+)nezvůhotitojsemprobě.dravR.mě,šil7Uzzhřene,Palestnémnabolůžku,dinmu9Hos3.požepokerouvešslabost.cisej10v ne*moz něhomesesmilujmnou,nadelám:Hospo11Vo4.ne,dititoprobě.dravmě,12uz*šilzhřejsemtitojsemprobě.dravR.mě,šil13Uzzhřene,Paúvášbezhony,za15však5.Mnechovíšpředstasvoutvář.*ky16napoBůhIzdin,raele,žehna17Po6.Hospoky!na*od18titojsemprobě.dravmě,19UzR.Pazhřešilne,
totijsemprobě.dravmě,PaUzR.zhřešilne,kaachuka,užábomu,kdoto3Bla1.zevšísipodinHosv nouzi.hovy4za*tobosvozachonit,(+)hodinho5Hos2.podechrábunašťastnýmzemi,u*naživu,hoči5honelijepřátel.vy6(+)nezvůhotitojsemprobě.dravR.mě,šil7Uzzhřene,Palestnémnabolůžku,dinmu9Hos3.požepokerouvešslabost.cisej10v ne*moz něhomesesmilujmnou,nadelám:Hospo11Vo4.ne,dititoprobě.dravmě,12uz*šilzhřejsemtitojsemprobě.dravR.mě,šil13Uzzhřene,Paúvášbezhony,za15však5.Mnechovíšpředstasvoutvář.*ky16napoBůhIzdin,raele,žehna17Po6.Hospoky!na*od18titojsemprobě.dravmě,19UzR.Pazhřešilne,
totijsemprobě.dravmě,PaUzR.zhřešilne,kaachuka,užábomu,kdoto3Bla1.zevšísipodinHosv nouzi.hovy4za*tobosvozachonit,(+)hodinho5Hos2.podechrábunašťastnýmzemi,u*naživu,hoči5honelijepřátel.vy6(+)nezvůhotitojsemprobě.dravR.mě,šil7Uzzhřene,Palestnémnabolůžku,dinmu9Hos3.požepokerouvešslabost.cisej10v ne*moz něhomesesmilujmnou,nadelám:Hospo11Vo4.ne,dititoprobě.dravmě,12uz*šilzhřejsemtitojsemprobě.dravR.mě,šil13Uzzhřene,Paúvášbezhony,za15však5.Mnechovíšpředstasvoutvář.*ky16napoBůhIzdin,raele,žehna17Po6.Hospoky!na*od18titojsemprobě.dravmě,19UzR.Pazhřešilne,
totijsemprobě.dravmě,PaUzR.zhřešilne,kaachuka,užábomu,kdoto3Bla1.zevšísipodinHosv nou