OL2

1. neděle adventní A

Za zemřelé / Při pohřbu (v době velikonoční)

ZvětšitZmenšitResetovat

kdyžse,jsemmiR.Zavalradodomuře„Dokli:depůjme!“Hospo2vanodijsemse,ra1.Za3valdo*„Dokli:mudomikdyž3řepůjvademe!“Hospo4nodinaše5sto2.tvých*vebra5nohyzame!Jenách,6ruse,kdyžjsemmiR.Za7valdoradomuře7„Dokli:depůjme!“poHos8vanodikmeny,3.Tam9puvystunovy,di*kme10poHosnykazujejak4.to11konpřichválilbyraIz11li,ea*jmévono.Hospo12nodistolce,5.Tam13soudstodovamu.stol*ceDa14dovise,kdyžjsemmiR.Za15valdoradomuře15„Dokli:depůjme!“poHos16vanodiruJezašuj17pro6.Vyte*koj:v bezjsoumu17polumijí,čí,pe18kdovetvých7.19mírnevládpeč*nosthrad19bezbách,cích!ve20patvýchse,kdyžjsemmiR.Za21valdoradomuře21„Dokli:depůjme!“poHos22vanoditřímabrali8.Kvů23svýmdubuřípřá23*lůmtev tobě!Pokat:24kojpoHosdido25li9.KvůmuBohoha,nana,25šeštěstí.*bu26tipřátduse,kdyžjsemmiR.Za27valdoradomuře27„Dokli:depůjme!“poHos28novadi
kdyžse,jsemmiR.Zavalradodomuře„Dokli:depůjme!“Hospo2vanodikdyžse,miZa1.rajsem3dovalmuHosdoře3„Do*kli:depůjvame!“dipo4nonošehy2.5nastoruzame!*tvýchvebra6nách,Jese,kdyžjsemmiR.Za7valdoradomuře7„Dokli:depůjme!“poHos8vanodikmeny,3.Tam9puvystunovy,di*kme10poHosnykazujejak4.to11konpřichválilbyraIz11li,ea*jmévono.Hospo12nodistolce,5.Tam13soudstodovamu.stol*ceDa14dovise,kdyžjsemmiR.Za15valdoradomuře15„Dokli:depůjme!“poHos16vanodiruJezašuj17pro6.Vyte*koj:v bezjsoumu17polumijí,čí,pe18kdovetvých7.19mírnevládpeč*nosthrad19bezbách,cích!ve20patvýchse,kdyžjsemmiR.Za21valdoradomuře21„Dokli:depůjme!“poHos22vanodipřáatřímtelůmKvů8.lisvým23brav tokojbě!bu*duří24Pokat:poHosdido25li9.KvůmuBohoha,nana,25šeštěstí.*bu26tipřátduse,kdyžjsemmiR.Za27valdoradomuře27„Dokli:depůjme!“poHos28novadi
řemikdyžkli:doraR.Zase,jsemvalpůjnovademe!“„Dodomu2podiHosmiřekdyžkli:rado3Za1.jsemse,valvapůjnodeme!“domuHos4„Do*podinošehy2.5nastoruzame!*tvýchvebra6nách,Jeřemikdyžkli:ZaR.ra7se,jsemdovalpůjnovademe!“„Dododi8mupoHoskmeny,3.Tam9puvystunovy,di*kme10poHosnyjeIzzuraeli,to11jak4.přikonkavojmédinono.bychválil12a*poHosstolce,5.Tam13soudstodovamu.stol*ceDa14doviřemikdyžkli:ZaR.ra15se,jsemdovalnopůjvame!“de„Dodomu16podiHosmupozakoj:prošujte17Vy6.ruJemikdolují,*jsouv bez18čí,pehradtvýchbách,7.19vládmírnevepatvýchcích!peč*bez20venostřemikdyžkli:ZaR.ra21se,jsemdovalnopůjvame!“de„Dodomu22podiHospřáatřímtelůmKvů8.lisvým23brav tokojbě!bu*duří24Pokat:nadina,hošelidomu25Kvů9.poHosštěstipřáttí.Bo25ha,*buduřemikdyžkli:ZaR.ra27se,jsemdovalpůjnovame!“dedo„Domu28poHosdi
řemikdyžkli:doraR.Zase,jsemvalpůjnovademe!“„Dodomu2podiHosmiřekdyžkli:rado3Za1.jsemse,valvapůjnodeme!“domuHos4„Do*podinošehy2.5nastoruzame!*tvýchvebra6nách,Jeřemikdyžkli:ZaR.ra7se,jsemdovalpůjnovademe!“„Dododi8mupoHoskmeny,3.Tam9puvystunovy,di*kme10poHosnyjeIzzuraeli,to11jak4.přikonkavojmédinono.bychválil12a*poHosstolce,5.Tam13soudstodovamu.stol*ceDa14doviřemikdyžkli:ZaR.ra15se,jsemdovalnopůjvame!“de„Dodomu16podiHosmupozakoj:prošujte17Vy6.ruJemikdolují,*jsouv bez18čí,pehradtvýchbách,7.19vládmírnevepatvýchcích!peč*bez20venostřemikdyžkli:ZaR.ra21se,jsemdovalnopůjvame!“de„Dodomu22podiHospřáatřímtelůmKvů8.lisvým23brav tokojbě!bu*duří24Pokat:nadina,hošelidomu25Kvů9.poHosštěstipřáttí.Bo25ha,*buduřemikdyžkli:ZaR.ra27se,jsemdovalpůjnovame!“dedo„Domu28poHosdi
řemikdyžkli:doraR.Zase,jsemvalpůjnovademe!“„Dodomu2podiHosmiřekdyžkli:rado3Za1.jsemse,valvapůjnodeme!“domuHos4„Do*podinošehy2.5nastoruzame!*tvýchvebra6nách,Jeřemikdyžkli:ZaR.ra