OL20

Pátek po 2. neděli adventní

Čtvrtek po Popeleční středě

Čtvrtek po 2. neděli postní

6. neděle v mezidobí C

ZvětšitZmenšitResetovat

svoukdozeR.Blamu,todožilHosna2vlojina.3dipokdoneze1.Bla4mu,toramudí,cho4jakstápobezbož4*není,chodycesna5kutě,sevení, +a5hříšnezaharoučů,máž5shrobe6le2.azakopov Hos6nodikopřea*o7jehonoicí.7dnemsvoukdoR.Bla8zemu,todožilHosna9vlojina.10dipotakstrodo3.Po11semuuzamu11zesave*dů,svůjníchvod11prouvoošíce,při12časvadne4.nelis13mumusea14řída*ná.vše,14kocosvoukdoR.Bla15zemu,todožilHosna16vlojina.17dipomuto5.Ji18nakjezcemi,labožs bez18kopleja*jsouji18nak:trem,rozva19odbá6.vždyť20podinHoslivedvých,ces20spratubezbožle*a21taceshubou.skonných21čísvoukdoR.Bla22zemu,todožilHosna23vlojina.24podi
nasvoujizetoBlaR.kdomu,dipona.žilvlo3Hosdochonedí,zeto4Bla1.kdomu,ní,ne*božpomu4jakrabezdykuchona5stácestě,sezahříšní, +5anerouhačů,shrove5mážbev Hos2.lea6zakodi6ponokopřea*o7jehonoicí.7dnemnasvoujizeBlaR.to8kdomu,dipona.vložil10Hosdozastromusado11Po3.takseprouvodníchdů,11zeumuošívoce,*svůjvečas12přia*vadnedařílis4.13nemukoconá.muse14vše,nasvoujizeBlaR.to15kdomu,dipona.vložil17Hosdobožs bez5.nakJije18mutojsou*nak:jakozcemi,18jilatrem,pleva19rozcesotuvždyť6.Hos20dbádinpotacesbezvedsprali20le*avých,hučíbou.ných21božskonnasvoujizeBlaR.to22kdomu,dipona.žilvlo24Hosdo
nasvoujizetoBlaR.kdomu,dipona.žilvlo3Hosdodí,chojakmuzeto4Bla1.nekdomu,nastápocesbez4raní,ne*božaní, +nezady5tě,kuhříšchorouhačů,5vesemážshrov Hospodile6a2.bezaaojeho*ko6nokonodnemicí.pře7nasvoujizeBlaR.to8kdomu,dipona.vložil10Hosdozastromusado11Po3.takseprouvodníchdů,11zeumuošívoce,*svůjvečas12přia*vadnedařílis4.13nemukoconá.muse14vše,nasvoujizeBlaR.to15kdomu,dipona.vložil17Hosdobožs bez5.nakJije18mutojsou*nak:jakozcemi,18jilatrem,pleva19rozcesotuvždyť6.Hos20dbádinpotaceslevedspra20*avých,ličíhubou.božbez21skonnýchnasvoujizeBlaR.to22kdomu,dipona.žilvlo24Hosdo
nasvoujizetoBlaR.kdomu,dipona.žilvlo3Hosdodí,nechojaktoze4Bla1.kdomu,postání,ne*ra4mubožbezní, +hříšanetě,5nacesdychokurouhačů,máž5zaseshrovev Hospodile6a2.bezajehoa*o6nokoinodnemcí.pře7konasvoujizeBlaR.to8kdomu,dipona.vložil10Hosdozastromusado11Po3.takseprouvodníchdů,11zeumuošívoce,*svůjvečas12přia*vadnedařílis4.13nemukoconá.muse14vše,nasvoujizeBlaR.to15kdomu,dipona.vložil17Hosdobožs bez5.nakJije18mutojsou*nak:jakozcemi,18jilatrem,pleva19rozcesotuvždyť6.Hos20dbádinpotaceslevedspra20*avých,ličíhubou.božbez21skonnýchnasvoujizeBlaR.to22kdomu,dipona.žilvlo24Hosdo
nasvoujizetoBlaR.kdomu,dipona.žilvlo3Hosdodí,nechojaktoze4Bla1.kdomu,postání,ne*ra4mubožbezní, +hříšanetě,5nacesdychokurouhačů,máž5zaseshrovev Hospodile6a2.bezajehoa*o6nokoinodnemcí.pře7konasvoujizeBlaR.to8kdomu,dipona.vložil10Hosdozastromusado11Po3.takseprouvodníchdů,11zeumuošívoce,*svůjvečas12přia*vadnedařílis4.13nemukoconá.muse14vše,nasvoujizeBlaR.to15kdomu,dipona.vložil17Hosdomi,božlazcenakjeto18Ji5.s bezmuroztrem,nak:18jikoplevajsou*jatuspracesvedlivých,vždyť6.Hospodin20dbáočínýchskonhubou.cesleta21a*božbeznasvoujizeBlaR.to22kdomu,dipona.žilvlo24Hosdo
podoHosvložildina.tomu,kdoBlaR.zena