OL200

8. neděle v mezidobí A

ZvětšitZmenšitResetovat

odčípovej,R.V Bojenhušemá.2dupood1.Jen3huv Boduše,čí3spása.*od4hojelaskáaon2.Jen5je*tvrz,spá5sa,hne.ponic6nemnoučípoodvej,R.V Bo7jenhušemá.8dupoodJen9huv Bo3.od*še,čívej,9duv codouto,fám.po10hochálaskáaon4.Jen11jetvrz,*spá11sa,se!hnune12počípoodvej,R.V Bo13jenhušemá.14duje5.U15Bohasláva,spá15asaúla:pev16*skáv Bojehu.čišto16v nětehodou17dé,6.Lifejpřed*bě,nímv kaž17dosrdsvéce.lejvy18tečípoodvej,R.V Bo19jenhušemá.20du
šeduvej,má.huR.V BočípoodjenčíJen1.v Bo3odhupospájesa.še,od3duho*spálaasa,jeon5Jen2.skápohne.netvrz,*6mnounicšeduvej,má.číhuR.V Bo7poodjenvej,číJen3.v Bo9poodhupohoše,du9*oddouv cofám.chá10to,aspálasa,on4.je11Jenskáhnupose!*12netvrz,šeduvej,má.číhuR.V Bo13poodjenspásaaU5.Boha15jela:pevskásláva,15*v Bojehu.ú16čištov nětehodou17dé,6.Lifejpřed*bě,nímv kaž17dosrdsvéce.lejvy18tešeduvej,má.číhuR.V Bo19poodjen
šeduvej,má.huR.V BočípoodjenčíJen1.v Bo3odhupospájesa.še,od3duho*spálaasa,jeon5Jen2.skápohne.netvrz,*6mnounicšeduvej,má.číhuR.V Bo7poodjenduvej,še,Jen3.v Bohuod9počív codouto,fám.ho10od*chápoaspálasa,on4.je11Jenskáhnupose!*12netvrz,šeduvej,má.číhuR.V Bo13poodjenspásaaU5.Boha15jela:skásláva,15*pevv Bojehu.úto16čišhov něv každé,6.dou17Litefejsvésrdtece.bě,*17předdovylejnímšeduvej,má.číhuR.V Bo19poodjen
šeduvej,má.huR.V BočípoodjenčíJen1.v Bo3odhupospájesa.še,od3duho*spálaasa,jeon5Jen2.skápohne.netvrz,*6mnounicšeduvej,má.číhuR.V Bo7poodjenduvej,še,Jen3.v Bohuod9počív codouto,fám.ho10od*chápoaspálasa,on4.je11Jenskáhnupose!*12netvrz,šeduvej,má.číhuR.V Bo13poodjenva,aslá*pevhaje15U5.Bospásajev Bočišhu.la:16skátoúdohov kažbě,dé,doufej17Li6.v nětesrdsvéce.před*ním18vylejtešeduvej,má.číhuR.V Bo19poodjen
šeduvej,má.huR.V Bočípoodjenduše,huv Bood3Jen1.čípospása.*od4hojespálaasa,jeon5Jen2.skápohne.netvrz,*6mnounicšeduvej,má.číhuR.V Bo7poodjenduvej,še,Jen3.v Bohuod9počív codouto,fám.ho10od*chápoaspálasa,on4.je11Jenskáhnupose!*12netvrz,šeduvej,má.číhuR.V Bo13poodjenva,aslá*pevhaje15U5.Bospásajev Bočišhu.la:16skátoúdohov kažbě,dé,doufej17Li6.v nětesrdsvéce.před*ním18vylejtešeduvej,má.číhuR.V Bo19poodjen
šeduvej,má.huR.V Bočípoodjenduše,huv Bood3Jen1.čípospása.*od4hojespálaasa,jeon5Jen2.skápohne.netvrz,*6mnounicšeduvej,má.číhuR.V Bo7poodjenduvej,še,Jen3.v Bohuod9počív codouto,fám.ho10od*chápoaspálasa,on4.je11Jenskáhnupose!*12netvrz,šeduvej,má.číhuR.V Bo13poodjenva,aslá*pevhaje15U5.Bospásajev Bočišhu.la:16skátoúdohov kažbě,dé,doufej17Li6.v nětesrdsvéce.před*ním18vylejtešeduvej,má.číhuR.V Bo19poodjen
šeduvej,má.huR.V Bočípoodjenduše,huv Bood3Jen1.čípospása.*od4hojespálaasa,jeon5Jen2.skápohne.netvrz,*6mnounicšeduvej,má.číhuR.V Bo7poodjenduvej,še,Jen3.v Bohuod9počív codouto,fám.ho10od*chápotvrz,*nesa,pohnuse!je11Jen4.onaspálaskášeduvej,má.číhuR.V Bo13poodjenva,aslá*pevhaje15U5.Bospásajev Bočišhu.la:16skátoúdohov kažbě,dé,doufej17Li6.v nětesrdsvéce.před*ním18vylejtešeduvej,má.číhuR.V Bo19poodjen
šeduvej,má.huR.V Bočípoodjenhojeod*še,spása.odhupo3v Bo1.Jendučínicmnoutvrz,sa,ne*pohne.ská5Jen2.onjeaspálašeduvej,má.číhuR.V Bo7poodjenduvej,še,Jen3.v Bohuod9počív codouto,fám.ho10od*chápotvrz,*nesa,pohnuse!je11Jen4.onaspálaskášeduvej,má.číhuR.V Bo13poodjenva,aslá*pevhaje15U5.Bospásajev Bočišhu.la:16skátoúdohov kaž