OL201

8. neděle v mezidobí C

11. neděle v mezidobí B

ZvětšitZmenšitResetovat

jelitchváR.Dobna.di2poHoslitchvá1.Dob3jevovatpoHosdi3*ona,choSvrný!vajmétvé4no,mitvélohlá5na2.Zrásata*zanosr5stvídennost.tvouci6věrlitchváje7R.Dobna.di8Hospokvepoteli9ved3.Spraros*potepaljak9ma,baLinonu.jakce10nadrnizev doza11jsou4.Kdosanodivě,Hos11poříchdvonatou12kve*pov náha.hoše12Bolitchváje13R.Dobna.di14Hospobuřídouve155.Ješstátek,*žista15přiušetsvěaží,šťav16nounajakli,sprahlá17by6.asaHospodin,vedli17jenev němž18la,ská*ti.vospra18nelitchváje19R.Dobna.diHos20po
podina.R.DobHoslitchvájepoHosdina,Dob1.je3chválittvéjmé*o4vatvovachoný!no,4Svrtvémina2.Zrá5sathlá*anostvízasrlo5dennost.tvouci6věrpodina.R.Dob7Hoslitchvájetekvejak3.vedSprali9poterosjakpal9*poma,banoLinu.drce10nav doni4.jsouKdoza11zesakvevě,po*toupo11HosnodiBohoha.dvořích12v nánašepodina.R.Dob13Hoslitchvájepřibudouve15Ješ5.řístánousta*šetu15žitek,svěží,šťavna16avedjakspralibyhlá17a6.li,sa*din,poskála,je17Hospravosneti.nev němž18dipona.R.DobHos19litchváje
podina.R.DobHoslitchvájedina,Hospoo*je3Dob1.litchváSvrno,chovaný!vat4vojmétvésrlomidenstvínahlá5Zrá2.tvésatvěrnost.a*za6tvoucinopodina.R.Dob7Hoslitchvájepaltejakma,vedli9Spra3.kvepoLinabanonu.roste10po*cedrjakniv doHosjsouza11Kdo4.zesatoukvev ná*di11pově,ponohoBoha.řích12dvošenapodina.R.Dob13Hoslitchvájepřibudouve15Ješ5.řístánousta*šetu15žitek,svěží,šťavna16avedjakspralibyhlá17a6.li,sa*din,poskála,je17Hospravosneti.nev němž18dipona.R.DobHos19litchváje
podina.R.DobHoslitchvájepoHosdina,Dob1.je3chválitSvrno,jméchovaný!vo4o*tvévatsrlomidenstvínahlá5Zrá2.tvésatvěrnost.a*za6tvoucinopodina.R.Dob7Hoslitchvájepaltejakma,vedli9Spra3.kvepoLinabanonu.roste10po*cedrjakniv doHosjsouza11Kdo4.zesatoukvev ná*di11pově,ponohoBoha.řích12dvošenapodina.R.Dob13Hoslitchvájepřibudouve15Ješ5.řístánousta*šetu15žitek,svěží,šťavna16avedjakspralibyhlá17a6.li,sa*din,poskála,je17Hospravosneti.nev němž18dipona.R.DobHos19litchváje
podina.R.DobHoslitchvájepoHosdina,Dob1.je3chválitSvrno,jméchovaný!vo4o*tvévatsrlomidenstvínahlá5Zrá2.tvésatvěrnost.a*za6tvoucinopodina.R.Dob7Hoslitchvájepaltejakma,vedli9Spra3.kvepoLinabanonu.roste10po*cedrjakpodiHosnově,zasa11Kdo4.jsouniv dozehoBošeha.touv ná12po*kveříchnadvopodina.R.Dob13Hoslitchvájepřidoušetve15Ješ5.říbustáasvěnaží,žitek,*15ušťavstanoujelidin,Hospohlása17a6.byspravedli,jakpranevosti.*skála,18nev němždipona.R.DobHos19litchváje
podina.R.DobHoslitchvájepoHosdina,Dob1.je3chválitSvrno,jméchovaný!vo4o*tvévatsrlomidenstvínahlá5Zrá2.tvésatvěrnost.a*za6tvoucinopodina.R.Dob7Hoslitchvájepaltejakma,vedli9Spra3.kvepoLinabanonu.roste10po*cedrjakpodiHosnově,zasa11Kdo4.jsouniv dozehoBošeha.touv ná12po*kveříchnadvopodina.R.Dob13Hoslitchvájepřidoušetve15Ješ5.říbustáasvěnaží,žitek,*15ušťavstanoujelidin,Hospohlása17a6.byspravedli,jakpranevosti.*skála,18nev němždipona.R.DobHos19litchváje
podina.R.DobHoslitchvájepoHosdina,Dob1.je3chválitSvrno,jméchovaný!vo4o*tvévatsrlomidenstvínahlá5Zrá2.tvésatvěrnost.a*za6tvoucinopodina.R.Dob7Hoslitchvájepaltejakma,vedli9Spra3.kvepoLinabanonu.roste10po*cedrjakpodiHosnově,zasa11Kdo4.jsouniv dozehoBošeha.touv ná12po*kveříchnadvopodina.R.Dob13Hoslitchvájepřidoušetve15Ješ5.říbustáasvěnaží,žitek,*15ušťavstanoujelidin,Hospohlása17a6.byspravedli,jakpranevosti.*skála,18nev němždipona.R.DobHos19litchváje
podina.R.DobHoslitchvájepoHosdina,Dob1.je3chválitSvrno,jméchovaný!vo4o*tvévatsrlomidenstvínahlá5Zrá2.tvésatvěrnost.a*za6tvoucinopodina.R.Dob7Hoslitchvájepaltejakma,vedli9Spra3.kvepoLinabanonu.roste10po*cedrjakpodiHosnově,zasa11Kdo4.jsouniv dozehoBošeha.touv ná12po*kveříchnadvopodina.R.Dob13Hoslitchváješetupřižitek,vestá15Ješ5.budouřísvěaží,stanou16*našťavlispravedjesaa6.byhlájakli,17nenepravosti.podin,17Hosv němžskála,*dipo