OL202

9. neděle v mezidobí A

ZvětšitZmenšitResetovat

ne,dipoR.Buďmi,Hoslou!skánouchranokám,HosK to1.2usesemnejzadine,2po(+)vy*ky,svobenhan2navedspravý!limě,boď3jsichu,slu*Po4mipřejchraň!zale*rych5ne,dipoBuď6HosR.mi,lou!skánou6chranonouchran2.Buď7ominoupevská7*olou,chraně,tvr8k méskálaty*vždyť9jsisvéjméa9*protvrz,dešanove10podit.dešbu10říne,dipoBuď11HosR.mi,lou!skánou11chranokažu3.Svou12tvářnoujasku,žebmusvé12slusvouza*13chraň*Vzmužtí.tesli13nostovsrdtí,natease14buďni,*všich15spokdona.dipoHoste15nane,dipoBuď16HosR.mi,lou!skánou16chrano
ne,dipoR.Buďmi,Hoslou!skánouchranoHoskám,poK to1.se2uzasemhanne,(+)2dinejboďmě,svonaben2*vyky,přejmi*Posprajsi3livedvý!zachraň!chu,slu4le*rychne,dipoBuď6HosR.mi,lou!skánou6chranoskálou,mi2.Buď7chranonoutvrk mé8pev*onoutyjsichra8*vždyťně,atvrz,ská9lapovejmé10své*pronořídit.deša10dešbune,dipoBuď11HosR.mi,lou!skánou11chranoukažsvéjas3.Svoutvářnou12chraňza*muslu12ku,žebtese*Vzmužslisvou13nostovtí.ni,natí,všich*kdobuď14asrdteHospodinana.spo15tene,dipoBuď16HosR.mi,lou!skánou16chrano
ne,dipoR.Buďmi,Hoslou!skánouchranoHoskám,poK to1.se2uzasemhanne,(+)2dinejsvo*vyboďnaben2ky,přejlivý!Po*mijsimě,3vedsprazachraň!chu,slu4le*rychne,dipoBuď6HosR.mi,lou!skánou6chranoskálou,mi2.Buď7chranonoutvrk mé8pev*onoujsitychra8*vždyťně,*protvrz,svélaská9adešveanojmé10podit.dešbu10říne,dipoBuď11HosR.mi,lou!skánou11chranoukažsvéjas3.Svoutvářnou12chraňza*muslu12ku,žebseteaslisvou13ností.Vzmuž*tovkdovšich*ni,spote14buďnatí,srdpodiHosna.15natene,dipoBuď16HosR.mi,lou!skánou16chrano
chrannouolou!skámi,HosR.Buďne,dipodipone,(+)seu2K to1.kám,Hosnabenky,nejsem2zahanlivý!spraved*Popřejboďsvo3vy*jsimě,zachraň!slu4mirych*lechu,chranonoulou!skámi,BuďR.Hos6dine,popevlou,o*noumiochran7Buď2.skánoutyjsivždyť*ně,k mé8tvrchrajménosvélaa9skátvrz,pro*řídešdit.vedeš10poabuchranonoulou!skámi,BuďR.Hos11dine,posvékažmu3.Svoujas12unoutvářchraňsvouslužeb12za*ku,asebuďtovslinos13te*Vzmužtí.kdoni,spotesrd14*všichtí,napodiHosna.15natechranonoulou!skáBuďR.mi,Hos16dine,po
chrannouolou!skámi,HosR.Buďne,dipodipone,(+)seu2K to1.kám,Hosnabenky,nejsem2zahanlivý!spraved*Popřejboďsvo3vy*jsimě,zachraň!slu4mirych*lechu,chranonoulou!skámi,BuďR.Hos6dine,poo*lou,pevmio7chranBuď2.skánouvždyť*chraně,jsitytvr8nouk mésvéjmépro*tvrz,noskála9aříbudešdit.pove10adešchranonoulou!skámi,BuďR.Hos11dine,poslusvémužebku,jasnoutvář12Svou3.kažu*Vzmužnostovtí.tesechraň13za*slisvouni,natí,všich*kdobuď14asrdteHospodinana.spo15techranonoulou!skáBuďR.mi,Hos16dine,po
chrannouolou!skámi,HosR.Buďne,diponejne,(+)semzause21.K topodikám,Hosjsispraboďmě,vý!vedlina2hanbenvy*ky,svozalechraň!přejmi4Po*chu,rych*sluchranonoulou!skámi,BuďR.Hos6dine,ponou*pevtvrochrannou7Buď2.milou,oskálaaskátvrz,chraně,8k métyjsivždyť*dešabuřídit.jméno10pro*svévedešpochranonoulou!skámi,BuďR.Hos11dine,poslusvémužebku,jasnoutvář12Svou3.kažu*Vzmužnostovtí.tesechraň13za*slisvouni,natí,všich*kdobuď14asrdteHospodinana.spo15techranonoulou!skáBuďR.mi,Hos16dine,po
chrannouolou!skámi,HosR.Buďne,dipo(+)dine,nejseu2K to1.Hospokám,boďsvo*vymě,ky,jsihan2semzanabenzarych*lechraň!Polivý!*3spravedsluchu,přejmichranonoulou!skámi,BuďR.Hos6dine,ponou*pevtvrochrannou7Buď2.milou,oskálaaskátvrz,chraně,8k métyjsivždyť*dešabuřídit.jméno10pro*svévedešpochranonoulou!skámi,BuďR.Hos11dine,poslusvémužebku,jasnoutvář12Svou3.kažua*tesebuďtesvou13za*chraňnostovtí.VzmužslinateHospodina.tí,všich*ni,14srdnaspokdochranonoulou!skáBuďR.mi,Hos16dine,po
chrannouolou!skámi,HosR.Buďne,dipo(+)dine,nejseu2K to1.Hospokám,boďsvo*vymě,ky,jsihan2semzanabenzarych*lechraň!Polivý!*3spravedsluchu,přejmichranonoulou!skámi,BuďR.Hos6