OL202

9. neděle v mezidobí A

Žalm 31

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL202 – Buď mi, Hospodine, ochrannou skálou! – Žalm 31

R. Buď mi, Hospodine, ochrannou skálou!

1. K tobě se utíkám, Hospodine, (+) ať nejsem zahanben navěky, * vysvoboď mě, jsi spravedlivý! * Popřej mi sluchu, * rychle mě zachraň!

R. Buď mi, Hospodine, ochrannou skálou!

2. Buď mi ochrannou skálou, * opevněnou tvrzí k mé záchraně, * vždyť ty jsi má skála a má tvrz, * pro své jméno mě povedeš a budeš řídit.

R. Buď mi, Hospodine, ochrannou skálou!

3. Svou jasnou tvář ukaž svému služebníku, * zachraň mě svou slitovností. * Vzmužte se a buďte srdnatí, * všichni, kdo spoléháte na Hospodina.

R. Buď mi, Hospodine, ochrannou skálou!

Odpověď: Ž 31 (30),3b

Verše: Ž 31 (30)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu