OL203

9. neděle v mezidobí B

ZvětšitZmenšitResetovat

hu,BoR.Pletesejpohá.kte2námuseň,no1.Za3ťteben,deř3v butečí*na4zvubezharafu.teci4rutrubv den2.Za5dotedujúplň*v denku,vono5ní,lusváthoku.nav čas6šehu,BoPlete7sejR.há.pokte8námpříkaz3.Ta9jekoto*jerav Iz9li,eBovaha.konJa10bokuktedalří4.Na11ní,zese*kdyžposeJo11vi,foetivilsta12promi.gypt12zeskéhu,BoPlete13sejR.há.pokte14námhlasmněSly5.15jsemšelvil„Zbajsemne15*mý:známebřejina,hoje16šívzaljsemkošho6.z je17kouruže*V soubotro17ka.oasvovojsi18lal,tě.jsembo18dilhu,BoPlete19sejR.há.pokte20námbohaNes7.21mítmíšmíšse*nesji21ho,cihumu!nětkla22bopodin,8.23Hosjsemvyjsemtvůj23*Bůh,zeskémě!vedl24gyptz ehu,BoPlete25sejR.há.kte26ponám
hu,BoR.Pletesejpohá.kte2námdeřutenoťte3Za1.seň,zvubezv buben,3*naharruafu.4čítecitrubv den2.Za5dotedujúplň*v denku,vono5ní,lusváthoku.nav čas6šehu,BoPlete7sejR.há.pokte8námrakazv Izeli,Ta3.ko9příjeBovaboha.tokon10je*kuJaJosedalfovi,ří4.zení,11Nakteprotise*když12vilstapozemi.gypte12skéhu,BoPlete13sejR.há.pokte14námhlasmněSly5.15jsemšelvil„Zbajsemne15*mý:známebřejina,hoje16šívzaljsemkošho6.z je17kourujsiževobotro17*V souka.diljsembotě.lal,a18svoohu,BoPlete19sejR.há.pokte20námjihaho,míš7.Nes21bomítcibohumu!*míšnesse22klaněttvůjdin,Bůh,8.23Hospojsemdlz ejsem*24vevymě!gypt24zeskéhu,BoPlete25sejR.há.kte26ponám
ponámhá.sejtePleR.kteBohu,tev budeřben,noťte3Za1.useň,čícina*4bezzvuharfu.rute4avov dennoluní,Za2.dujte5trubdosvátšehoku.*úplňv denku,6v časnaponámhá.R.sejPle7tekteBohu,rakazv Izeli,Ta3.ko9příjeBovaboha.tokon10je*kuJaJosedalfovi,ří4.zení,11Nakteprotise*když12vilstapozemi.gypte12sképonámhá.R.sejPle13tekteBohu,nemněznámý:šel5.Sly15hlasjsembřešíjimena,*vil„Zbajsem16jehovzaljsemkošho6.z je17kourujsižebotro17ka.V sou*diljsemsvobotě.lal,vo18oaponámhá.R.sejPle19tekteBohu,jihaho,míš7.Nes21bomítcibohumu!*míšnesse22klaněttvůjdin,Bůh,8.23Hospojsemdlz ejsem*24vevymě!gypt24zesképonámhá.sejR.te25Plektehu,Bo
ponámhá.sejtePleR.kteBohu,tev budeřben,noťte3Za1.useň,ruateharfu.bezzvu4na*cičívov dennoluní,Za2.dujte5trubdosvátšehoku.*úplňv denku,6v časnaponámhá.R.sejPle7tekteBohu,rakazv Izeli,Ta3.ko9příjeBovaboha.tokon10je*kuJaJosedalfovi,ří4.zení,11Nakteskézeegyptmi.seposta12když*protivilponámhá.R.sejPle13tekteBohu,nemněznámý:šel5.Sly15hlasjsembřešíjimena,*vil„Zbajsem16jehorobotkoška.ho6.rukou17z jejsemvzalsvoboojsemdiltě.žejsi18V sou*lal,avoponámhá.R.sejPle19tekteBohu,jihaho,míš7.Nes21bomítcibohumu!*míšnesse22klaněttvůjdin,Bůh,8.23Hospojsemskézegyptz emě!jsemvy24*dlveponámhá.sejR.te25Plektehu,Bo
ponámhá.sejtePleR.kteBohu,tev budeřben,noťte3Za1.useň,ruateharfu.bezzvu4na*cičívov dennoluní,Za2.dujte5trubdosvátšehoku.*úplňv denku,6v časnaponámhá.R.sejPle7tekteBohu,rakazv Izeli,Ta3.ko9příjeBovaboha.tokon10je*kuJaJosedalfovi,ří4.zení,11Nakteskézeegyptmi.seposta12když*protivilponámhá.R.sejPle13tekteBohu,nemněznámý:šel5.Sly15hlasjsembřešíjimena,*vil„Zbajsem16jehorobotkoška.ho6.rukou17z jejsemvzalsvoboojsemdiltě.žejsi18V sou*lal,avoponámhá.R.sejPle19tekteBohu,jihaho,míš7.Nes21bomítcibohumu!*míš