OL203

9. neděle v mezidobí B

Žalm 81

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL203 – Plesejte Bohu, který nám pomáhá. – Žalm 81

R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá.

1. Zanoťte píseň, udeřte v buben, * na líbezně zvučící citeru a harfu.

2. Zadujte do trub v den novoluní, * v den úplňku, v čas našeho svátku.

R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá.

3. Takový je příkaz v Izraeli, * je to zákon Jakubova Boha.

4. Nařízení, které dal Josefovi, * když se postavil proti egyptské zemi.

R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá.

5. Slyšel jsem hlas mně neznámý: * „Zbavil jsem jeho šíji břemena,

6. z jeho rukou jsem vzal koš robotníka. * V soužení jsi volal, a osvobodil jsem tě.

R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá.

7. Nesmíš mít boha jiného, * nesmíš se klanět bohu cizímu!

8. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, * já jsem tě vyvedl z egyptské země!

R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá.

Odpověď: Ž 81 (80),2a

Verše: Ž 81 (80)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu