OL204

10. neděle v mezidobí A

ZvětšitZmenšitResetovat

toně,muR.Kdojesprávžispážísu.u2BožuBůh,Hoscho1.Svr3vaviladin,pomlu3producholalvo3*odzemnapad.slunce4protvé2.„Ne5rámtvyžertvéo5*vždyťti,předemnou.jsoustá6letoně,muR.správKdo7ježispásu.žíu8Božunebubych3.Kdy9hlad,mělříkat,tomtidu9osesvětvždyť10jemůj*plní!vším,co10hovámží4.Co11pakpoz býma11sokozkrev?či12*jipitoně,muR.správKdo13ježispásu.žíu14Božuohuběťšej155.PřiBovyšNejplňlychvá15*asliby!muší16svévedni6.Pak17vejvzýdímbotě,ní,17žesousvo*vychválit.“bua18deštoně,muR.správKdo19ježispásu.žíu20Božu
toně,muR.Kdojesprávžispážísu.u2BožupoHosdin,chova3Svr1.Bůh,zemvolal*odmlu3proavilnapad.du4choceslunprotvé2.„Ne5rámtvéžero5*vždyťti,přemnou.delejsoutvy6státoně,muR.správKdo7ježispásu.žíu8Božudubuti3.bychKdyměl9nehlad,*vždyťkat,jemůjotom9říplhoní!sesvět10covším,mavámsopo11pak4.Cožíjikozpikrev?z bý11či*toně,muR.správKdo13ježispásu.žíu14Božuohuběťšej155.PřiBovyšNejplňlychvá15*asliby!muší16svévedni6.Pak17vejvzýdímbotě,ní,17žesousvo*vychválit.“bua18deštoně,muR.správKdo19ježispásu.žíu20Božu
toně,muR.Kdojesprávžispážísu.u2BožupoHosdin,chova3Svr1.Bůh,zemvolal*odmlu3proavilnapad.du4choceslunprotvé2.„Ne5rámtvéžero5*vždyťti,přemnou.delejsoutvy6státoně,muR.správKdo7ježispásu.žíu8Božudubuti3.bychKdyměl9nehlad,*vždyťkat,jemůjotom9říplhoní!sesvět10covším,z býmasopakpo11Co4.vámžíkozkrev?či12*jipitoně,muR.správKdo13ježispásu.žíu14Božuchváoběťlyšej15Při5.huBoslimusvéby!plňNej16a*šívyšsoudnižení,6.Pakvzý17vevejatě,bubo18svo*vydímlit.“deš18chvátoně,muR.správKdo19ježispásu.žíu20Božu
toně,muR.Kdojesprávžispážísu.u2Božudin,Hospoprovacho3Svr1.Bůh,zemod*lalvilmlu3voanapad.du4choceslunotvéti,2.„Nerám5propřestáledemnou.tvéžer6vždyť*jsoutvytoně,muR.správKdo7ježispásu.žíu8Božudubuti3.bychKdyměl9nehlad,*vždyťkat,jemůjotom9říplhoní!sesvět10covším,z býmasopakpo11Co4.vámžíkozkrev?či12*jipitoně,muR.správKdo13ježispásu.žíu14Božuchváoběťlyšej15Při5.huBoslimusvéby!plňNej16a*šívyšžení,sou*vysvovzý17dniPak6.vevejchvádešlit.“dímtě,18bobuatoně,muR.správKdo19ježispásu.žíu20Božu
žížuBospásu.ježisprávKdoR.muutoně,promludin,vilava3Svr1.choHospoBůh,nasluncepad.zemod*3volalduchootvéti,2.„Nerám5propřestáledemnou.tvéžer6vždyť*jsoutvyžížuBospásu.žiR.je7správKdomuuně,totomtiokat,římělhlad,9Kdy3.bychbudunehoplconí!vždyť*můjjesvět10sevším,z býmasopakpo11Co4.vámžíkozkrev?či12*jipižížuBospásu.žiR.je13správKdomuuně,tochváoběťlyšej15Při5.huBoslimusvéby!plňNej16a*šívyšžení,sou*vysvovzý17dniPak6.vevejchvádešlit.“dímtě,18bobuažížuBospásu.žiR.jespráv19Kdomuutoně,
žížuBospásu.ježisprávKdoR.muutoně,promludin,vilava3Svr1.choHospoBůh,nasluncepad.zemod*3volalduchootvéti,2.„Nerám5propřestáledemnou.tvéžer6vždyť*jsoutvyžížuBospásu.žiR.je7správKdomuuně,totomtiokat,římělhlad,9Kdy3.bychbudunehoplconí!vždyť*můjjesvět10sevším,či*pijikozkrev?poží11Co4.paksoz býmavámžížuBospásu.žiR.je13správKdomuuně,tochváoběťlyšej15Při5.huBoslimusvéby!plňNej16a*šívyšžení,sou*vysvovzý17dniPak6.vevejchvádešlit.“dímtě,18bobuažížuBospásu.žiR.jespráv19Kdomuutoně,
žížuBospásu.ježisprávKdoR.muutoně,promludin,vilava3Svr1.choHospoBůh,nasluncepad.zemod*3volalduchootvéti,2.„Nerám5propřestáledemnou.tvéžer6vždyť*jsoutvyžížuBospásu.žiR.je7správKdomuuně,totomtiokat,římělhlad,9Kdy3.bychbudunehoplconí!vždyť*můjjesvět10sevším,či*pijikozkrev?poží11Co4.paksoz býmavámžížuBospásu.žiR.je13správKdomuuně,tochváoběťlyšej15Při5.huBoslimusvéby!plňNej16a*šívyšžení,sou*vysvovzý17dniPak6.vevejchvádešlit.“dímtě,18bobuažížuBospásu.žiR.jespráv19Kdomuutoně,
žížuBospásu.ježisprávKdoR.mu