OL204

10. neděle v mezidobí A

Žalm 50

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL204 – Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. – Žalm 50

R. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu.

1. Svrchovaný Bůh, Hospodin, promluvil a volal zem * od východu slunce až na západ.

2. „Nekárám tě pro tvé oběti, * vždyť tvé žertvy jsou stále přede mnou.

R. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu.

3. Kdybych měl hlad, nebudu ti o tom říkat, * vždyť můj je svět se vším, co ho plní!

4. Copak požívám maso z býků * či piji kozlí krev?

R. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu.

5. Přinášej Bohu oběť chvály * a plň Nejvyššímu své sliby!

6. Pak mě vzývej ve dni soužení, * vysvobodím tě, a budeš mě chválit.“

R. Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu.

Odpověď: Ž 50 (49),23b

Verše: Ž 50 (49)

Josef Olejník. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny doby adventní, vánoční, postní a velikonoční. Vydavatel Arcibiskupství olomoucké. Olomouc 2021.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu